Posvetitev

Decemberski čas je poln ponotranjenja potencialov. Izogibat se je delovanju na silo, predvsem naglice niso zaželjene. Pospešek bodo dobile tiste aktivnosti ki bodo pospremljene s posvečenostjo v novo obdobje, premislekom in potrpežljivim izvajanjem svojih nalog. Ko opravimo naloge z odliko poglobljene osmišljenosti za opuščanje zastarele vsebine, se pripravljamo za vstop v potencial zimskega solsticija, s svojim novim začetkom cikla.

Nastajanje nove realnosti ponuja nove pogoje za prehod v novi čas in prostor. Potrebna je preobrazba, ki vključuje čiščenje zastarelih predstav in pristopov. Ko se dovolj očistimo starega balasta, postajamo pripravljeni za prizemljevanje novega delovanja. To je značilno po preseganju dualizma in polarizacije na dobro-zlo. Življenjske sile Zemlje se osvobodijo blokad, ko si dovolimo biti odprti do narave taka kot je.

Praznovanje je enako pomembno kot delo, delovanje in ustvarjanje. Da dosežemo učinek praznovanja, so ključni pogoji. Biti prazni zunanjih aktivnosti in usmerjeni navznoter, z notranjo pozornostjo, slavit svetost življenja, dati v ospredje odnos do duše sobivanja in dovolit da se nas dotakne čudežnost dogodka.

Izvor praznikov je mitološki. Praznik je dan posebnega pomena. Pravi praznik ima notranjo razsežnosti slavljenja življenja. Je prazen zunanjih nesmislov. Slovenski pregovor pravi: Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe. Praznovanje pomeni podariti veselje sobivanja med dimenzijami svetov tukaj in onkraj. Dimenzije se ob prazniku na čudežen način prelijejo v darilo.

Posvetitev za solsticij je kot poroka z univerzalnim počelom Sonca in Zemlje. Vmes smo mi. Majhni in veliki. Po svoji delih in rezultatih se odraža kdo smo. Prav tako po kvaliteti slavljenja življenja.