Pot preobrazbe

NOVA SKUPNA IN OSEBNA EKOLOGIJA

Kaj naredimo ob dogajanju podnebnih sprememb? Vprašanje je v ospredju, podobno kot ob srečanju z boleznijo. Tudi v tem izzivu se pojavlja priložnost za preobrazbo. Da ne postane težava dolgotrajna, se srečujemo s številnimi vprašanji: kaj pomeni nova skupna in osebna ekologija. Pot preobrazbe pomeni sodelovati v aktualnih izzivih pomoči okolju. Da zmoremo pomagat, iščemo nove načine skrbi zase. Korenita sprememba načina življenja je predpogoj

SPROSTITI PREOBRAZBO

Prikrivanje svetosti pokrajine nas je pahnilo v podnebne spremembe. Poleg ignoriranja pomena živega organizma okolja, se moderna civilizacija znaša nad naravo z umetnimi posegi, ki imajo kontrolo in nadzorovanje nad naravnimi procesi. Prav pritiskanje nad preobrazbo povzroča številne kontraučinke. Sprostiti velja mehanizme prikrivanja dejstev in se soočiti z realno sliko stanja okolja.

ZDRAVLJENJE BOLEZNI

Zdravljenje bolezni je na več ravneh. Ko uspemo prepoznati povezanost zunanjega in notranjega okolja, smo na pravi poti preobrazbe. Takrat se premikamo naprej in se ne vrtimo na mestu. Zdravljenje bolezni je opuščanje starega programa, ki nas bremeni s škodljivimi prepričanji, čustvi in vedenji. Enako važno je kreiranje novega življenja. Zagon s smislom prevzemanja lastne stvaritve sprememb, nas vodi k mreženju: to početi tudi skupaj.

ZDRUŽEVANJE RAZLIČNOSTI

Združevanje različnosti skupaj je pot preobrazbe. Bol kot so nasprotja zrcalna med sabo, več možnosti je za učenje na nov način. V tej šoli se učimo zdraviti odtujenost in razvijati moč sodelovanja

RAZUMEVANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA

Razumevanje življenjskega prostora je z razumom in srcem. Vadimo misliti s srcem in čutiti z vsemi čutili. Potem razumemo svetlo in temno plat skupaj.

VEČRAZSEŽNOSTNA ZAVEST ZEMLJE

Najbolj prepoznaven pristop je z logičnim mišljenjem. Ta je pri prepoznavanju resničnosti precej dodelan in obdelan. Služi za interpretiranje z razumskim dojemanjem. Toda resničnost je zaznavna tudi z drugimi čutili. Tam vstopimo v obsežno večrazsežnostno zavest okolja. Nezavedno je tisto področje, kjer se neprenehno odvija vzročna dejavnost duše Zemlje.

UNIVERZALNA ZNANJA IZ NARAVE

Monotonija ubija duha. Pot preobrazbe je prebujanje ustvarjalne živosti, za pomoč okolju in sebi. V sebi nosimo vire notranjega vedenja. To so univerzalna znanja, ki izhajajo iz narave. Ta vir je v nas odprt, ko smo povezani z Zemljo kreativno.

POKRAJINA JE ŽIV ORGANIZEM

Ko prepoznaš pokrajino kot živ organizem, ki s tabo komunicira, pričneš s preobrazbo duha. Geomantijska raziskava pomaga ovrednotit potenciale prostora, za prebivalce in obiskovalce obravnavanega območja. Projektni prostor tako sodeluje z zgodbo akterjev.

PROJEKTIRANJE NOVE EKOLOGIJE

Projektiranje nove ekologije se zgleduje iz dediščine starodavnih naselij, v iskanju navdihov iz duha kraja. Ker se je tok časa pretrgal med izročilom in modernim stanjem stroke, je nujno priti v stik z inteligenco obravnavanega prostora. Da pomaga projektni ekipi. To dosežemo z geomantičnimi pristopi senzibilnosti in sodelovanja s prostorom.

ENERGIJSKI ZEMLJEVID

Za poglobljeno razumevanje in ustvarjanje s prostorom, potrebujemo energijske zemljevide. Sakralna in energijska geografija odkriva markantna območja pokrajine, pomembna za identiteto in vitalnost. Sveti kraji, vitalni viri in inteligenčne točke narave so referečni vpogled v globljo resničnost okolja.

NAČRTOVANJE NASELIJ

Univerzalne zakonitosti o življenjski energiji Zemlje so istovetne v pokrajini in bivalnih prostorih hiš. Geomantijski urbanízem je dejavnost, ki se ukvarja s celostnim načrtovanjem naselij, za uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj. Vključuje vse ravni okolja. Skrbi za uveljavitev smotrnih rešitev, v predvidenih okvirih zaznamujočih prostorskih načrtov. Geomantija vzpostavlja regulator za dosego dopustne idejne rešitve, ki ne bo ekološko, okoljsko in socialno sporna.

ZDRAVJE STANOVANJA

Veliko jih sprašuje kako poteka geomantijski pregled hiše. Poudariti velja celosten pristop. Poleg analize zdravja stanovanja, se svetuje z napotki za izboljšanje kakovosti bivanja in osebnega razvoja, posamezniku in družini. Reševanje prostorskih bolezni gre vedno skupaj s spremembo načina življenja stanovalcev.

OSEBNA EKOLOGIJA

Prostor ima naravne in umetne frekvence. Ko se osebno srečamo z ambientom, ki je čustveno onesnažen, nas sooča s pomenom vzdrževanja odprte zavesti. Kaj nas uči za osebno ekologijo.

TEMELJI BIVANJA

Pri pregorelosti številnih primerov se opaža pomen korenite spremembe načina življenja. Pri večini je skupni imenovalec zanašanje na naravno pot preobrazbe, kot temeljno rešitev. Geomantično prepoznavanje stresnega okolja kot obremenilni faktor za učinkovito zdravljenje, daje ugotovitve v smeri sinteze. Ko razčistimo z temelji bivanja, interakcijo z delovnim okoljem in globalno preobrazbo v sebi, potem se odpirajo nove poti sprememb izboljšanja zdravja.

POT POVRNITVE ZDRAVJA

Odpoved sistema, ko telo ne more več, je znak da se odpove pri pretoku energije. Odtekanje energije je vedno znak, da je nastal odklon od zdravja. Pot povrnitve zdravja je pot preobrazbe. Z zavedanjem svojih potreb, se veča dovzetnost za pridobivanje energije in dobrega počutja.

POMOČ IN PROCES SPREMEMB

Kadar potrebuješ pomoč, prosi prijatelje, sodelavce ali strokovno pomoč. Iskanje pomoči je že pot preobrazbe. Najslabše je zanikanje realnosti in padanje v stisko pasivno. Ko pride pomoč in se prične proces sprememb, sledi krepitev lastne volje. Takrat se aktivira spet samopomoč. In novi cikel pokaže: kako lahko samostojno nadaljuješ naprej.

DOBRA TERAPIJA

Značilnost dobre terapije je, da vodi proces, postavlja meje pred osebnostnimi manipulacijam in da povezuje nerešljivo z rešljivim.

ZGODBA KI KORISTI OKOLJU

Ko ustvariš zgodbo, si člen preobrazbe. Enako šteje osebna ali ustvarjalna zgodba. Tisti ki to naredijo, dobro vedo koliko je vloženega prizadevanja za to da zgodba živi tudi v ciklih. Vedno znova v novih obdobjih. Biti del velike zgodbe ki koristi okolju je duhovna pot, značilna za preseganje samega sebe. Po rezultatih se pozna kam.

POGLABLJANJE ZAVEDANJA

Razrešitev notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnemo duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z Zemljo. Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje

ZAUPANJE

Zaupanje da smo točno tam, kjer je za nas primerno za učenje, je vodilo vere v osebne izkušnje.

SVOBODA

Svobodo si povečujemo s preraščanjem rigidnih okvirjev, opuščanjem odvisnosti in vstopanjem v neznano.

NEZNANO

Brez vstopanja v neznano ostajamo v zaprti coni predvidljivih prepričanj. Kadar je še aktiven avtopilot, je vse danes kopija od včeraj. Raziskujmo nove priložnosti, ki nam dajejo spoznavanje novega dela sebe v okolju

MEDITACIJA

Meditacija napreduje s hvaležnostjo. S tem smo odprti za ustvarjanje vizije. Z odprtim srcem in čisto glavo. Hvaležno se odpiramo toku preobrazbe: od včeraj na jutri, z zavedanjem prisotnosti večnega sedaj

MEDITACIJA LOŠINJ: Vdihuješ prihodnost iz neba in izdihuješ preteklost v morje. Ko predihaš, tok obrneš. Vdihuješ prihodnost iz morja in izdihuješ preteklost v nebo.