Prag preobrazbe

ZAKONITOSTI PREOBRAZBE

Premikamo se naprej po poti preobrazbe. Delimo si spoznanja in ugotavljamo kje se trenutno nahajamo. In kar je ključno: prepoznavamo zakonitosti preobrazbe, značilne za ta čas in prostor.

Potrebujemo voljo, znanje in srce odprtosti za spremembe. Vodilo je doseganje praga preobrazbe. Takrat se proces preseli iz notranjega potenciala navzven. Povežemo ravni med seboj in spremljamo učinke. Te je vredno skupaj analizirat in definirat dinamiko. Postavljamo se v novo postavitev.

Prag preobrazbe je naš skupen indikator. Preobrazba pomeni tisto najbolj zaželjeno stanje spreminjanja svoje in skupne življenjske zgodbe.

OBDOBJE PREOBRATOV

Prelomnice življenja so veliki preobrati toka dogodkov v drug kontekst. Da se tok ne prelomi, pletemo spoznanja prejšnjih izkušenj v prihodnost. Obdobje preobratov je transformacija. Osnovni pogoj da pridemo skozi to obdobje je odločenost delovat drugače, na nov način. Potem se stare sile prepustijo novim, v vodenje naprej.

Soočamo se z intenzivnimi sporočili kako se svet spreminja. Razbiramo jih vsakodnevno v dogajanju okolja in v nas samih. Prelomnice ali se gre v inercije ali v nov ciklus so postavljene pred naše odločitve. Zaobjemajo kompleten izziv po potrebi za nov način življenja.

Ko prekršiš etične zakonitosti, prejmeš nazaj pošto. Dostavljena pride neposredno na naslov, kjer se je pripetil lom etike in energije. Pošiljka pride z namenom. Ko jo sprejmeš, tudi v popravnem izpitu, potem prične preobrazba.

Soočenje s temno platjo civlizacije odpira eksistencialna vprašanja. Na njih se odgovori, ko najdeš odgovore v skladu z novimi temelji, ki nastajajo. S tem se pomirimo. Sprejemanje realnosti se potem dviga kot kača v novo kreativnost.

RED IN KAOS

Terapija zahteva spoštovanje do vseh vključenih dejavnikov. To niso zahteve prisile, ampak pogoji za učinkovito preobrazbo. Predstavljajo naravni tok soodvisnosti v ekosistemu, katerega del smo. Ker smo pogosto na preži, da nekdo na nas pritiska, se nehote lahko ujamemo na lastno zavoro. Češ, terapija so neke traparije prisile, ki mi niso všeč da bi se jim podrejal. Toda upoštevati velja red, ki hoče dobiti svoje mesto v prevladi kaosa. .

Soočamo se z rano, ki potrebuje zdravljenje. Opažamo da zahteva s klicem po pomoč To so pravzaprav zakoni narave. Zahteve spoznavamo kot druge vrste interpretacijo. To so notranje potrebe po pozornosti, odpravljanju zavrnitev, pristopanju s preseganjem delitev in izkazovanjem večje širine razumevanja. Ranljivost je kritična točka sistema.

RANLJIVE SKUPINE

Stiska ranljivih skupin dobiva potrebo po podpori. Ranljive skupine so nemočni posamezniki brez podpornega okolja, mladostniki v krizi, osamljeni, starejši, stečaji v podjetjih, družinske eksistencialne zgodbe in še bi lahko naštevali, cel seznam kategorij ranljivih skupin. Ko je ranljiva skupina brez prostora, kjer je možnost zatočišča, je stiska še toliko večja.

Ranljive skupine se po okolju širijo kot rak rana v nastajanju. Alarm da je nekaj narobe je viden v vsesplošni nemoči primerno ukrepat. Padanje v kolektivno senco je dejanje poraza.

Učimo se prepoznavat skrite mehanizme zunanjih vplivov tega časa. Eden med njimi je agresivnost prežemanja po prostoru, ki povzroča nezavedno paniko in padec stanja zavesti. Da si medsebojno pomagamo, se neprenehno kolektivno sprašujemo o pomenu vodje. To drži. Toda v osnovi se učimo voditi samega sebe, po poti naprej.

TRANSHUMANIZEM

Veliko pozornosti je danes prisotne na tematiko novih izzivov. V delu, odnosih in zdravju. Veliko je pogojeno s premiki v prostoru bivanja in delovnem okolju. To so temeljni arhetipi za preobrazbo. Ker smo na ravni ciivilizacije vedno bolj usmerjeni v transhumanizem, je virtualni pristop kot nalašč za ignoriranje Zemlje v nas samih. Predstava ki jo gledamo dnevno pred očmi- virtualne supermoči, nosi v sebi paradoksalni program. Potrebno ga je razkrinkat in mu dati pravo ime.

TEMNE SILE

Temne sile tega časa so precej perfidne ko smo v neodločnosti kaj hočemo. Takrat vstopijo v nas kot značilna preizkušnja, ki nas postavlja prav pred to neodločnost v soočanju z zunanjimi motnjami. Kot odraz naše notranje konfuzije. Blagoslov svetlobe pride v pomoč takrat ko vemo kaj hočemo in znamo pokazati priklon tudi ko gre veliko stvari narobe.. Spoznamo da je vse prav, tako kot govori zakon življenja

Drvimo v soočanje s senco človeštva vedno bolj neposredno. V mitološkem izročilu je zapisano sporočilo o pojavu prikazovanja nevidnega sveta. Soočimo se s pošastjo ki kaže našo lastno senco. Pomen te zgodbe je v razvozlavanju njene vloge. Zveri ki jih gledamo naokrog so nam v pomoč pri prepoznavanju sil preobrazbe, v razkroju starega in nastajanju novega cikla.

Manipulacije se najtežje znebiš, ko jo priznavaš. Bodisi pasivno ali aktivno. V sebi ali pri drugih. Dopuščanje da se dogaja, tudi če je v nasprotju z logiko zdrave kmečke pameti, povzroča negativne posledice. Zato je naš izziv biti buden in odziven. Čimbolj sproti. Tako krepimo skupno zavest preobrazbe.

ENTITETE

Ko se ukineš, ker je preveč težko, pridejo naproti entitete, ki pričnejo rezati astralno telo. To sam prikličeš. Prerezano astralno telo, tudi v prostoru, izgleda kot organizem brez obraza. Oziroma z vsiljeno identiteto, ki ni tvoja. Obnašaš se kot druga oseba. Izgubljenost sebe najhitreje rešiš s strokovno pomočjo. Ali pa s poglobljenim delom na sebi, pri odkrivanju vzroka zanikanja preobrazbe

PADCI NA DUHOVNI POTI

Padci na duhovni poti so nekaj normalnega. Plusi in minusi so logično venomer v svojem ritmu. Važno da se spet pobereš na svoje noge in nadaljuješ. Toda nadaljujemo na nov način. Sicer bo naslednji padec kopija prejšnjega. Predvsem pa prikličeš teren, ki je neugoden – če ostajaš v status quo stanju. Učimo se prepoznavat teren, še preden pride do padca. Tako smo bolj pozorni na korake.

GLOBLJE PLATI GLOBALNE PRELOMNICE

Sedanji čas je kot naročen za preobrazbo. Sicer lahko vakum zasede preokupiranost z zunanjimi dogodki in medijskimi informacijami. Nujno je, da je vsak dobro informiran. Toda vzdrževati velja ravnotežje. Procesi sprememb Zemlje prihajajo na površje. O temu se medijsko ne poroča dovolj. Potrebno je spoznati globljo plat civilizacijske prelomnice.

Aktualne razmere so zapletene, kadar se pasivno postopa ali čaka da bo minilo. Izziv je izstopiti iz pozicije problema in vstopiti v stanje rešitve. Seveda v praksi. Da pa praktične pristop prebije v novo delovanje je potrebna podlaga. To je osvojitev novega znanja za ta čas, nove veščine in novega načina spreminjanja.

Razkrivanje rešitev sodobnega časa se izvaja takrat, ko gremo globlje do stika z virom. Priti v stik z virom pomeni odkriti samega sebe. Pot do sebe je odklapljanje od krinke in vklapljanje zavedanja svoje naloge, ki je tudi na skupnem imenovalcu s skupno nalogo skrbi za okolje.

SONCE

18.03. 2023 sanjam kako se sonce spusti iz Neba na Zemljo. Doživimo vesoljno spremembo na Zemlji. Potem se sonce spet dvigne v nebo. Sporočilo sanj govori o astroloških prelomnicah. Menjuje se kardinalna konstelacija karakteristik časa in prostora. Izziv je kako slediti toku sprememb.

Najstarejši prazniki starih kultur so povezani s soncem in letnimi časi. Vendar včasih sonce ni pomenilo le vira svetlobe in toplote, ampak so v njem prepoznali tudi duhovne sile. Prav tako so poznali duhovno bit Zemlje.

S praznovanjem cikličnosti in povezovanjem z duhovnimi silami narave in kozmosa skrbimo za obnavljanje življenja. S praznovanji vzpostavljamo enost z naravo, z božanskim, harmonijo notranjega in zunanjega, večjo skladnost duhovnega in osebnega.

S tem ko se ne posvečamo obveznostim in opravilom, naredimo v sebi prazen prostor za nekaj globljega. Praznovanja izvajamo z namenom, da se to globlje poveže z osebnim in vsakdanjim. ( Karin Lavin )

CIKLI

Trening zaznave menjave ciklov in vibracij narave poteka neprenehno, ko smo navdušeni in raziskovalni odkrivat plast za plastjo pokrajine. Navdahnjenost iz duše sobivanja z naravo je spontana in podedovana. Pridobimo jo z odprtostjo do srčnega dialoga z govorico Zemlje.

Večkrat se nam pojavi priložnost za napredovanje na neposreden in poseben način, ko le gremo naprej skozi navzoč proces. Lahko je še tako nenavadno. Tudi če deluje izziv za iti skozi šivankino uho. Ko pridemo skozi zagledamo novo obzorje novih možnosti za nadaljevanje poti. Vkolikor tega ne izkoristimo in ostanemo na istem mestu, se situacija pokaže kot ogledalo, ko velja počakati na nov termin. Temu se astrološko vidi retrogradno situacijo.

SODELOVANJE

Sodelovanje je osnovano na razumevanju skupne naloge in pripravljenosti prevzeti presenečenja. Sodelovanje v prostorskih projektih preobrazbe potrebuje prvenstveno globljo analizo stanja. Potrebujemo preraščanje motečih vzorcev površnosti in zaletavosti, ki nas drago stanejo. Za poglobljeno ustvarjalnost običajno ni časa na prvi pogled. Toda vse to je nastavljeno kot splošna past. Izzivi v kulturi bivanja skupnosti so tako obsežni prav pri kvaliteti snovanja. Da sledimo duhu časa in prostora, v univerzalni zavesti zdravljenja.

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje je vedno pustolovščina. Dokler se drži mukotrpno držo, je zdravljenje kot vožnja z avtom, s potegnjeno ročno zavoro. Pot naprej naj bo prosta odporov in izgovorov. Potem se pokažejo naproti postaje, ki nas nagradijo z novimi spoznanji.

ZDRAVILNI KRAJI

Zdravilni kraji potrebujejo uglašenost obiskovalca, turista in romarske skupine. Ko se uglasimo z občutkom za posebnost potenciala lokacije, potem prostor prepeva skozi nas svojo pesem.

BIOPOLJE ZEMLJE

Geomantija obravnava aktualne razmere z analizo biopolja okolja, stanjem življenjske energije Zemlje in našo zavestjo našega načina življenja. Ta je navzoča po prostoru povsod. Zavest je stanje duha. Je del skupne planetarne zavesti. Narava nas vabi k sodelovanju in prizemljevanju.

Vabilo Zemlje za samozdravljenje je tako izrazito, da ga je težko preslišat. Oziroma se ga sliši v obliki opozoril, ki jih opažamo vedno bolj neposredno kot ekološke, zdravstvene in eksistencialne prelomnice tega časa. Kaj narediti da smo usklajeni z Zemljo in sabo je kardinalno vprašanje. S tem smo na poti izstopa iz problema, ki je naš skupen problem. Prevzemanje osebne odgovornosti je vodilo. Pot k zdravju v geomantiji obravnavamo celostno. To pomeni da je pot k zdravju telesa pot k zdravju duha. Zdrav duh v zdravem telesu. Vaditi zdrav način življenja je stanje rešitve.

OČIŠČENJE

Kaos je viden kot zmešnjava vrednot in stagnacija urejenosti, ki je v skladu z odgovornostjo. Energijsko je v okolju razpoznaven kot temačne lise, ki vežejo nase sile inercije in zaviranja razvoja. Kaos nosi v sebi pa tudi drugo plat. To je vrenje sile razkroja in preobrazbe. To pomeni: vse kar je moteče v naši podzavesti potrebuje poti za očiščenje.

ODPRAVLJANJE ODVISNOSTI

Odvisnosti se odpravljajo na več načinov. Poznamo učinke glede na pristop, ki se ga uporabi. Pristop popolne abstinence pomeni, da prenehaš z omamo in si upaš iti skozi krizo, ki nastane. Pristop delne in postopne abstinence dela po fazah. V vseh primerih se je potrebno oprijeti nove resničnosti. Tiste ki oživlja v novo življenje. In tudi tukaj je stik z naravo odločilno zdravilo. Odtujenost od sebe najde poti v pomoči objema narave, da se prične samozdravljenje.

ZDRAVILIŠČE V NARAVI

Geomantijski programi krepitve zdravja in iskanja zdravilišč v naravi so eden od ukrepov za aktualne razmere preobrazbe. Nekaj najbolj pozdravnega, za prebujat klic k zdravju v naravi je radovednost in iskrenost se predat k inteligenci narave. Naši predniki so poznali načine za samozdravljenje v naravi, ki jih s programi geomantijskega zelenega turizma obujamo in razvijamo skladno z novim časom.

UPORABA IMAGINACIJE

Ne sanjari, se večkrat reče komu ki bluzi. Toda to boli tiste, ki se resno ukvarjajo z uvajanjem vizije in inovativnosti. Bluzenje je seveda problem, ko se izgubi ozemljitev. Uporaba domišljije in imaginacije je pa nujna pri kreaciji. Še posebej ko stopaš ven iz cone udobja, v odkrivanje novega in opazovanje inspiracij, ki prihajajo kot dež idej.

PREMIK V PREOBRAZBO

Iti v nezavedno in skrivnostno terja pripravljenost na presenečenja. Stopiti čez znani okviri in pogledati širše je premik znan kot preobrazba. Večplastnost preobrazbe je značilna po vstopanju v dimenzije subtilnih svetov Zemlje. Iz trodimenzionalnega okvirja vstopimo v večdimenzionalno doživljanje življenja. Postanemo odprti in dovzetni za stik s svetim. Ta je presežni stik, ki je realno dosegljiv v vlogi služenja.

KREPITEV PRAGA PREOBRAZBE

Ko greš preveč daleč, se vrni nazaj ali pa sprejmi nase privilegij prvega. Tisti ki prevzemamo to vlogo, raziskujemo in odkrivamo odgovore sproti. Tam čez se srečamo podobno misleči in krepimo prag preobrazbe za vse, ki si želijo podobne avanture.

Prag preobrazbe je odločilni kriterij. Primerljiv s kriterijem ozdravitve, oziroma realizacije uspeha, uresničenja vizije ali postavitve novega doma. Sodelujemo z novimi načini izmenjave informacij. Bogatimo spoznanja v skupnem mozaiku.

POSVETITEV NOVEMU

Posvetitev vadimo ko se nam ponudi priložnost za pričetke novega, preobrazbo ali zdravljenje. Postavimo se v položaj povezanosti med Nebom in Zemljo, z jasno namero: kreirat v skupni mreži delovanja. Učinkovitost preobrazbe dosegamo s preizkušenim programom, v sodelovanju z zavestjo Zemlje in podpornim okoljem seminarja Nova postavitev. Program temelji na duhovni praksi sinteze.

Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija