Prebujanje preobrazbe

MOTIVACIJA

Prebujamo se tako da ozaveščamo iz vseh zornih kotov. Predvsem deluje učinkovito, ko odpravljamo površnosti in številne ovire posploševanja. Prebujanje preobrazbe pomeni, da nosimo v sebi iskreno motivacijo in želimo postati drugačni.

Prebujanje preobrazbe se odvija, ko smo predani toku sprememb, v njemu aktivni in kreativni. Prebujamo zavest skupne zgodbe, ki se lušči starih preživetih vzorcev in poraja nove energije, z novim obrazom sodelovanja.

Izboljšave so indikator napredka. Seveda v celostnem merilu, ki pa ni tehnično. To merilo presega ustaljene sheme, saj so nas prav te pripeljale v slepo ulico. Prebujanje preobrazbe je aktiviranje nove paradigme v praksi.

NOVA PARADIGMA

Potrebujemo novo paradigmo v številnih panogah, kreativnosti in delu. Stara paradigma nima več moči. Je sebe iztrošila na minimum. Brez sodelovanja z novimi resursi ustvarjalnosti z Zemljo nastaja neznanka imenovana globalna kriza. Nemudoma se velja posvečati skupni ekologiji, energiji in eksistenci.

PRAG UČINKOVITOSTI

Kriza vrednot se bo stopnjevala do kritične točke. Kritični prag, kjer vzdržujemo učinkovito stanje zavesti je: ko prevzemamo osebno in skupno odgovornost. S praktičnimi odgovori. Ti nastajajo ob soočanju in ozaveščanju. Odgovor ki se konkretizira, delimo in dajamo podporo v mreži soustvarjanja.

TEMNA IN SVETLA PLAT

Geomantično gledano smo prežeti univerzalno s poljem preobrazbe povsod po prostoru. Ne da se mu ubežati. Kot pri vseh pojavih je tudi v aktualnem dogajanju temna in svetla plat. Prav to je ključ pri poglobljenem učenju: kako razmere prebrati v navzočih ozadjih obeh polov, da se gre s tokom skupaj.

OČIŠČENJE PROTISLOVNOSTI

Temni del nas išče svetlega, takrat ko smo naravnani k preobrazbi. To pomeni: da se v nas prebuja notranja nuja po očiščenju lastnih protislovnosti. Kriza vseh kriz, je kot konstanta v zgodovini človeštva takrat, ko se svetli in temni del bojujeta med sabo. Nič ne naredimo, ko gojimo tovrstno napetost med deli sebe. Zdravljenje je preprosto takrat v funkciji, ko prideta tema in svetloba skupaj.

PREBUJANJE ZMAJEVE SILE ZEMLJE

Skrita sila preobrazbe Zemlje je po tradiciji poznana kot zmaj. Vsi nosimo v sebi zmajevo moč zdravljenja in spreminjanja. V današnjem času se odpira s predajanjem notranji moči Zemlje in čudežnosti čiščenja sil narave. Potrebujemo očiščenje motenj da se lahko v naslednji fazi zmaj dvigne navzgor v svojo kreacijo novega.

KREPITEV ZAV ESTI PREOBRAZBE

Manipulacije se najtežje znebiš, ko jo priznavaš. Bodisi pasivno ali aktivno. V sebi ali pri drugih. Dopuščanje da se dogaja, tudi če je v nasprotju z logiko zdrave kmečke pameti, povzroča negativne posledice. Zato je naš izziv biti buden in odziven. Čimbolj sproti. Tako krepimo skupno zavest preobrazbe.

UPATI SE SOOČITI

Manipulacije so zanimiva tematika, ko si upaš pogledat noter kaj dogaja. Napredujemo tako, da prepoznavamo tiste perfidne in zvito nastavljene pasti. Predvsem tiste, ki navidezno delujejo navzven kot poštena igra. Ko se dovolj potrudiš dekodirat nastavljeno zanko, opaziš da si na vlaku, iz katerega je treba izstopit. To je vlak kolektivne slepote.

PRERAŠČANJE OMEJITEV

Koliko lahko razmišljamo s svojo glavo? Koliko lahko delujemo s svojim umom in zavestjo? Kako deluje subliminalno zavajanje in manipulacija? To področje je povezano s proučevanjem zasvojenosti, ki vplivajo na možgane. Ko odkrivamo dejanske motnje, iščemo rešitve za prebujanje duhovne ustvarjalnosti. Razvija se sorazmerno z večanjem svobode in preraščanjem omejitev.

ODPRTOST S TOKOM NOVEGA

Običajna percepcija površnega načina življenja povzroča duhovno slepoto. Ne vidiš in ne čutiš kaj te obkroža in kaj življenje ponuja da si živ. Prebujanje v realnost in polnost življenjskih energij okolja je geomantično nujno, da lahko postanemo odprti s tokom sprememb.

NOTRANJA REVOLUCIJA

Prebujanje nove zavesti se odvija pri ljudeh in gibanjih, ki se uprejo nadzoru, izkoriščanju in manipulacijam. To je prvi korak prebujanja. Sicer si stran iz sebe, ubogljivo in pridno izvajaš kar ti je zapovedano. Lahko deluje ta pozicija neizogibna zaradi lastnega obstoja, toda vedno je na nas kako izbiramo izkušnje in se iz njih učimo. Pot prebujanja je notranja revolucija. Vsak ve pri sebi kaj to pomeni.

PROAKTIVNI V PRILOŽNOSTIH

Proaktivno in samoiniciativno delovanje se je vedno pokazalo kot nosilna energija za nove iniciacije. Te potrebujemo v blagoslovu Zemlje, do vseh naših zapletov in potreb po zdravju.

Prebujanje kolektivne zavesti po medsebojni pomoči ustvarja spremembe. Je značilen učinek od spodaj navzgor. Iz dna temnih sil dviga procese v preobrate. Vsak dan imamo priložnost za molitev in nove aktivnosti solidarnosti in kreiranja, vsak v skladu s svojo kompetenco.

SKUPNI SRČNI ARHETIP

Trganje vezi med generacijami povzroča tujost. To je najmanj kar si želimo. Kolektivna teža potrebuje pomoč. Dajemo jo s pozornostjo do odtujenih delov sebe. Poglejmo naokrog kje lahko pomagamo, do malih situacij in večjih. Tako se prej ali slej srečamo s skupnim arhetipom. Imenujemo ga srčna širina, ki se širi kot cvet.

BRANJE SPOROČIL ŽIVLJENJA

Kako se spreminjati v teh časih je vprašanje v ospredju. Odgovor dobimo iz ogledal naših interakcij z okoljem, v odnosih in neposrednih izkušnjah. Zapisan je natančno kot naloga. Bolj kot beremo to sporočilo, bolj se nam odpira tok dogajanja iti naprej.

POZOR DO POJMA MOČI

Moderni pristopi merjenja so povsem na mestu. Okoljskim pojavom se izmerijo jakosti in mejne vrednosti. Kot naprimer stopnja elektrosmoga ali frekvenc tehničnih sevanj. Ko se pa določa moč duhovnim centrom pokrajine je tako početje paradoksalno. V osnovi je določanje moči primarni pregled parametrov prostora.

Toda problem nastane ko se pojmovanje moči prevzame s patriarhalno prevlado do ostalih odločilnih značilnosti narave. Pojem moči je v naši kulturi zlorabljen. Stare kulture so referenca kako velja nove čase ki so pred nami-povsem drugače vključit v strokovne analize organizma okolja.

POMOČ DO SKUPNE ZGODBE

Obdobje ki prihaja, nas bo povprašalo koliko se posvečamo pomoči skupni zgodbi, tako da to razumemo na lastnih temeljih. Tam na dnu nas čaka presenečenje. Je univerzalni zapis preobrazbe, do katerega se dokopljemo skozi soočanje s kolektivnim strahom. Prav tukaj čaka izvorna moč, ki je na razpolago za samopomoč v preobrazbi.

RAZVOJNA MATRICA BIVANJA

Ko spoznavamo karmo prostora, pokrajine, podjetja in dežele se nam kažejo nosilni viri ovir in rešitev. Karma oziroma usoda je pravzaprav razvojna matrica. Je debela knjiga informacij, ki so zapisane v vsakem prostoru kot energijska memorija. Naloga karme je proučit to knjigo in napisat novo. Metaforično mišljeno kot razvojni izziv sprejeti preteklost in kreirati prihodnost.

AKSIS MUNDI

Planetarne spremembe ponujajo soočanje z usodo posameznika in civilizacije. Mnogi kraji imajo dramatične dogodke, ki jih geomantično prepoznavamo kot intenzivno dviganje podzavesti hiš, naselij in kolektivnega okolja. Kadar primanjkuje duhovna os smisla življenja, se nekaj drastično pretrga na ravni eksistence, zdravja ali sistema.

HOLOGRAM HIŠE STANOVALCEV

Karma bivalne hiše je tako pomemben pojem, da ga velja obravnavat sistematično. Zajema zgodovino genskega zapisa predniških vzorcev, memorijo razvojnega potenciala iz preteklosti v prihodnost, ter sedanje stanje življenjske naloge v rodovni matrici holograma hiše.

TEMELJI BIVANJA

Geomantično prepoznavanje stresnega okolja kot obremenilni faktor za učinkovito zdravljenje daje ugotovitve v smeri sinteze. Ko razčistimo z temelji bivanja, interakcijo z delovnim okoljem in globalno preobrazbo v sebi, potem se odpirajo nove poti sprememb izboljšanja zdravja.

FUNKCIONALNOST PODJETJA

Poslovna dinamika je pri veliko podjetjih v spremenjenih razmerah. Toliko dejavnikov se je postavilo v drugačno izhodišče, da je izhod iz krize in težav seveda ključno vprašanje. Geomantično se analizira desetine dejavnikov, ki so odločilni pri funkcionalnosti podjetja. Med njimi so bistveni energijsko stanje prostora podjetja, organizem podjetja ki ga določa dejavnost in zaposleni ter interakcije z okoljem.

PREPOZNATI SMISEL BOLEZNI

Bolezenski pojavi ki smo jim priča danes, potrebujejo pozornost. Toliko je številnega dnevnega dogajanja ki je mimo, da se zlahka spregleda pravi pomen bolezni. S tem se zapade na posplošene interpretacije, ki ne vzdržijo. Tako se lahko ujamemo v zanko, imenovano iluzija. Prepoznati smisel bolezni je pot preobrazbe današnjega časa

DOZETNOST ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE

Odpoved sistema, ko telo ne more več, je znak da se odpove pri pretoku energije. Odtekanje energije je vedno znak, da je nastal odklon od zdravja. Pot povrnitve zdravja je pot preobrazbe. Z zavedanjem svoji potreb, se veča dovzetnost za pridobivanje energije in dobrega počutja.

SVETI KRAJI

Romanje na svete kraje in obiskovanje geomantičnih območij je blagodejno za telo in duha. Spoznavamo sebe v doživetju narave. Sveti kraji nam odprejo pozornost v dušo sobivanja z Zemljo. Prevzame nas čudenje in globoko dihamo s tokom nikrmane, kot so življenjski energiji rekli naši predniki. Naša naloga je varovati in negovati globlji odnos sodelovanja. To je zagotovilo, da bomo nadaljevali skozi preizkušnje tega časa, podprti s pomočjo matere Gaje.

POT POGLABLJANJA Z NARAVO

Spustiti se na pot poglabljanja z naravo, romanja na svete kraje in prizemljevanja z Zemljo- daje avanturo odkrivanja čudes življenja. Ko se odpiramo lepoti in čudežnosti preprostih detajlov narave, se razgrnejo duhovna ozadja pravzorcev tokov prostora in časa.

Vadba z Zemljo fokusira pozornost na vir življenja. Vse se potem odvija bolj sproščeno. Neumnosti dnevne politike, drame in zablod se tako opuščajo iz naše zavesti. Nekaj najbolj pozdravnega, za prebujat klic k zdravju v naravi je radovednost in iskrenost se predat k inteligenci narave.

SINTEZA

Duhovna pot sedanjega časa je eden temeljnih gradnikov geomantijskega učenja. Kako najti smisel, vrednotenje in izražanje svojega poslanstva, v razumevanju življenjskih razmer take kot so. Utrjevanje duhovnega razvoja se kaže kot širjenje sinteze med področji bivanja in delovanja, sabo in ljudmi, svojim domovanjem in naravo, ter prežetostjo z večrazsežnostjo Zemlje.

SPREMEMBA

Sprememba se zgodi ko opazimo nove horizonte priložnosti, se naveličamo neprenehne rutine omejitev in krenemo v neznano. Raziskovanje pokrajine novega je razburljivo in vredno pri opuščanju cone udobja. Ko pridemo na cilj, se pojavi potovanje naprej.

SMISEL ŽIVETI IZ SVOJE BITI

Višje kot greš, bolj zmoreš iti v globino – opustiti usedline nesmislov. Bolj kot si stabilen do neznank, več si lahko privoščiš eksperimentirat pri vstopanju v neznano. Bolj kot si prisoten v sebi, pri zmešnjavi zunanjih vplivov, bolj ti postaja smiselno živet iz svoje biti.