Predavanje izobraževanje

Predavanje : čŒLOVEK – DOM – MESTO – POKRAJINA – PLANET

Robi Lavin geomant

Datum : 01.02.2019 grad Komenda Polzela

Vsebina predavanja :

Moderni družbeni trendine dajejodovolj smernic zapodporo človeku k zdravju in skupnosti. Iščejo se odgovori na vprašanja posameznika, v ogledalu globalnih preobrazb, kako najti svoje mesto v svetu, domu in naravi.

Vedenja predavanja izvirajo iz izročila prednikov in aktualne prakse holistične medicine. Utemeljena v ukvarjanju z življenjsko energijo Zemlje in domovanja.

Izobraževanje geomantije združuje tradicijo in sodobno obravnavo poglobljenega zemljepisa, osebne ekologije, bivalne psihologije, naravnih terapij in ustvarjalnosti. Z namenim podati primerno celostno izobraževanje, da postajamo družba znanja.

Odstiranja znanj prednikov so raziskovalni proces geomantijskega dela , s sestavljanjem mozaika spoznanj iz izkušenj dela z ljudmi, naravo in družbenimi interakcijami.

—————————————————————-

Image title

GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN čŒLOVEKA, Robi Lavin

Vsebina predavanj

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami.  Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v nezadostni bio/energijski učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove  ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov.  Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju. Holistično pojmovanje zdravja je celovito. Varstvo okolja in ohranjanje narave so temelji zelenega trajnostnega razvoja. S tem predavanjem bomo poskušali primerno integrirati preteklost in prihodnost, za sedanje izzive, v skrbi za zdravje okolja in človeka.

—————————————————————————————–

Image title

Info : info@geomantija.si