Predstavitev geomantične analize Polzele

Image title

Cilj projekta Odstiranja znanj prednikov OZP je na podlagi geomantijskega vrednotenja potencialov vitalno energijskih danosti in dediščine Polzele izoblikovati inovativno turistično ponudbo zelenega turizma. Geomantijska raziskava poteka neposredno na terenu, s sestavljanjem slike posameznih sestavin in potencialov Polzele v skupno ugotovitev o organizmu mesta.

Geomantijska raziskava obravnava danosti življenjske energije Polzele, identificira markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Analiza prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin,predispozicije vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere občutljivih območij ( kot so lokacije bližini sevanja daljnovoda )  in smernice za potrebe prostorskega načrtovanja. Odkritje navzočnosti blagodejnih bio energijskih virov je podlaga za izdelavo geo- turističnega zemljevida Polzele. Ovrednotenje njihove funkcije ter značaja pa izhodišče za oblikovanje izvirnega programa zelenega turizma.

Pridobljena sinteza obravnave Polzele, prebivalcev, lokalnih akterjev projekta in obiskovalcev turistične ponudbe prinaša novo vedenje  sistemskega pristopa. Vse vključene dejavnike naravnih in človeških virov obravnava kot prepleten sistem. Poznavanje energijskih značilnosti svojega kraja pomaga pri celostnem in odgovornem odnosu do bivanja, kar je temelj ekologije. Spremembe se vedno začnejo z zavedanjem soodvisne prepletenosti silnic življenjskega prostora.

Robi Lavin, geomant