Pomen zdravega načrtovanja

Dokazano je v praksi s številnimi primeri prostorskega načrtovanja in projektiranja, kako se lahko lokacija razvrednoti, zaradi projektnega delovanja s tipičnimi sistemskimi anomalijami. Najbolj izrazita je površnost in ozkost v analizi potencialov, posebnosti in ranljivosti prostora, posledično zasnovi, interpretaciji in posegih z ureditvijo, gradnjo, infrastrukturo in spreminjanju značaja okolja, ki izhaja iz razumsko dogmatičnih konceptov o Zemlji in človeku. Nastane tako pogost domino efekt. Je potraten, z izgubljanjem vrednosti kakovosti okolja. Zaznamovan s prezrtimi komponentami geobioloških energijskih polj.

Hkrati neopažena, neprepoznana in v načrtovanje ne-vključena duhovno pomembna območja povzročajo načrtovalcu in obiskovalcu dezorientacijo. Zaradi zanemarjenosti zdravilnih virov, se poslabša privlačnost prostora. Nastanejo težave nesrečnih okoliščin izgube povezanosti in globljih doživetij med človekom in živostjo narave, ter izročilom zapisanim v memoriji duha kraja. Po drugistrani trendi na turističnem trgu kažejo, da danes obiskovalci iščejo lokacije z avtentičnimi doživetji, ki jim dajejo priložnost, da se s krajem obiska povežejo na več ravneh – fizični, čustveni, izkustveni duševni, intelektualni in duhovni ravni.

Koliko je treba delati na prepoznavnosti, pričajo številne študije za razvoj turizma na državni in lokalni ravni. Toda pogosto se pozablja, da identiteto in zdravje odražajo nosilne žariščne geomantične točke v prostoru, ki imajo funkcijo, energijsko strukturo po zemljišču, karakter in vitalno vlogo pokrajine. Mirno lahko rečemo, da so možni skrbni načini snovanja, ekološko in etičnoprepričljivi, z zeleno razvojno strategijo. Zagotavljajo učinkovito razvijanje projekta, od faze do faze,v soodvisnosti z vsemi sestavinami prostora ( vidnimi in nevidnimi) kateri se merodajno ohranjajo in kultivirajo. Geomantična analiza spada v prvo fazo pri izdelavi strokovnih podlag. Z identificiranjem odkritij geomantijske raziskave vitalno-energijskega organizma obravnavanega območja, ki je temeljnega pomena za zdravje ter življenjsko moč krajine.

Geomantična analiza omogoči holistično ohranjanje okolja, ker vključuje vitalno-energijske in duhovne ravni lokacije. Ker gre za zdravilen prostor, je potrebna pri kakršnihkoli posegih še posebna pazljivost. Vsak poseg v prostor stanje kultivira in nadgrajuje ali energijsko degradira. Že vrsto let se izvaja urbanistično projektiranje na osnovi geomantijskih analiz za zdravje prostora v Nemčiji in drugih severnih deželah. V Avstriji je na podlagi geomantijske analize nastala zelo uspešna destinacija Vulkanland. Smo prvi v Sloveniji z uvajanjem tovrstnega načrtovanja OPPN in zelenega turizma.

Z geomantijsko analizo natančno lociramo blagodejna in občutljiva območja pretokov življenjske energije. Načrtovanje na podlagi tako pripravljene študije tudi v primeru enostavne ureditve poti pomeni ohranjanje zdravega in energijsko bogatega prostora sploh pri obravnavi občutljivosti. Edino v zdravilnosti je pravi presežek, če ne gledamo na lokacijo le vizualno. S strokovno evidentiranimi vitalno-energijskimi danostmi z ustreznim načrtovanjem ohranjamo prostor in v nadgradnji z ustreznimi programi omogočimo poglobljena doživetja tudi obiskovalcem.

Geomantijski turizem zaobjema vse štiri stebre trajnostnega razvoja turizma, ki jih z geomantijskim pristopom nadgrajujemo, v sodelovanju z STO. Upoštevamo prostor s svojo izjemnostjo identitete v geografskem okolju, markantnostjo naravne in kulturne dediščine, usodo, sakralnimi razsežnostmi in vitalnostjo elementov geomorfologije terena.

Preberi več: Zdravje domovanja – Geomantija