Izgorelost

Prevladujoč pojav v tem času je izgorelost. Pojavi se lahko iznenada kot izgubljanje energije, iztrošenost in nesposobnost za učinkovito opravljanje dela. Da se pravočasno prepozna nastajanje nove sodobne bolezni in temu primerno ukrepa s preobrazbo, je na voljo vadba samoopazovanja. Pogledati zunanje in notranje dejavnike. Kadar slehernik opazi da ni več v stanju razreševanja, je potrebna strokovna pomoč terapije. Bioterapija in holistična praksa se tudi pojavu izgorelosti posveča celostno.

Pri pregorelosti številnih primerov se opaža pomen korenite spremembe načina življenja. Pri večini je skupni imenovalec zanašanje na naravno pot preobrazbe, kot temeljno rešitev. Geomantično prepoznavanje stresnega okolja kot obremenilni faktor za učinkovito zdravljenje daje ugotovitve v smeri sinteze. Ko razčistimo z temelji bivanja, interakcijo z delovnim okoljem in globalno preobrazbo v sebi, potem se odpirajo nove poti sprememb izboljšanja zdravja.

Najbolj izrazit izziv pri problemih tega časa je prepoznati celotno sliko prisotnih dejavnikov, ki skupaj dajejo današnjo značilno prepreko oziroma preobrazbo. Površnost nas veliko stane. Zanjo plačujemo ceno pomikanja stran od toka preobrazbe. Pogledati globlje je postalo dandanes potrata čas, saj sodoben tempo zahteva dirjanje za svojo sanjsko sliko. Da se fantazija konkretno razblini v realnost in postane vizija potreb duše, je izziv pogledati z intuicijo: svoj hologram življenjske naloge.

Stres se povečuje tudi v prostoru. Stresni delovni prostori imajo naelektreno vzdušje, kot da si pod daljnovodom. Primerjava je posebej zanimiva pri vseh primerih geopatskega stresa. Te obravnavamo v različne kategorije. Prostor je lahko obremenjen zaradi tehničnih sevanj oziroma druge vrste geopatogenih vplivov. Enako izrazita motnja so nervozni, živčni in neozemljeni ambienti, ki so podvrženi stresu podjetja. Ta deluje tako da ne dovoljuje pomirjene frekvence. Poleg reševanja prostorskih bolezni je enako pomembno zdravljenje vzorca poslovnega okolja pri zaposlenih.

Energijska diagnostika temelji na odkrivanju vzrokov za prisotna obolenja. Prav tako pri prepoznavanju nastajanja bolezni, ko še ni vidno na telesni ravni. Tako se z ozaveščanjem lahko odpravi bolezenska stanja, ko je le pravočasno spreminjanje. Negativni dejavniki so vedno zunanji in notranji, osebni in v okolju bivanja ter delovanja. Vse skupaj velja razumeti kot nalogo zdravljenja.

Zdravje je nemogoče vzdrževati, vkolikor je bivalni prostor bolan. Obstajajo pa različni načini kompenzacij, ko vlagaš nenormalno veliko truda za ohranjanje dobrega počutja. Bistveno je priti do spoznanja: kaj govori dom kot ogledalo temeljev življenja.

Bioenergija bivalnega prostora določa prostorsko zdravje. Njeno kvaliteto in kvantiteto sooblikuje postavitev stavbe na zemljišču, danosti lokacije z geološkimi in geomantičnimi karakteristikami biopolja Zemlje, interakcije z okoljem in življenjski slog stanovalcev. Za zdravljenje prostora, v primeru geopatogenih vplivov in energijskih motenj, je potrebno vključiti zdravilni načrt za stanovalce: kako spremeniti bivanje in način življenja.

Skupni imenovalec izzivov po izboljšanju kvalitete bivanja je razumeti pomen postavitve sebe v prostoru. Postavljeni smo v točno tak prostor kot ga potrebujemo za svoj razvoj. Razen če smo ga prerasli in je smiselno se preseliti na boljše. Bivalni prostor je po tradiciji inkarnacija naše življenjske naloge v telesu domovanja.

Zdravstvene in poslovne težave so v prostorskih fenomenih in bolezenskih simptomatikah energij okolja razpoznavne kot kompleksna blokada. Najbolj pogost pojav v organizmu prostora pa je identičen kot pri ljudeh. To je odtekanje energije. Za zdravljenje velja odkriti razpoložljive vire za pridobit ponovno vitalnost

Ko se ukvarjamo z zdravljenjem prostora je vedno navzoče tudi zdravljenje časa. Na voljo nam je predočena časovnica, ki ponuja dober izkoristek. Vkolikor časovne okvirje podcenjujemo, se proces terapije zavleče. Kot vedno je vodilo svobodna volja odločanja. Splošne težave pa so nalaganje problematike ena na drugo in oteževanje izzivov. Tempo terapije naj bo pametno zastavljen.

Skrb za zdravje je danes vodilo za spremembe. Skrb za duhovno zdravje je enako pomembna kot za telesno. Pravzaprav je neločljivo povezano. Koliko lahko narava naredi izboljšanja počutja, ko pride do poslabšanja z zdravjem? Imamo na voljo številne možnosti skrbi zase s športom, rekreacijo, meditacijo, gibalnimi aktivnostmi duha in telesa, izleti in počitkom. Poglabljanje in globlja sprostitev v naravi je danes neizkoriščen potencial. Potrebujemo globljo regeneracijo z Zemljo.