Preizkušnje

Preizkušnje so hočeš ali nočeš sestavni del napredovanja. Nemogoče jih je odriniti stran v aktualnem času preobrazbe. Kako razumeti pomen preizkušenj je osrednje vprašanje pri prevzemanju odgovornosti notranjih potencialov v aktivnosti dnevnega dogajanja. Preizkušnje pritiskajo ko smo pasivni v odzivanju. Ko postanemo notranje aktivni so preizkušnje preobrazbena sila spremembe.

Nikoli se ne ustavi pred oviro preizkušnje. Nastavljena je zato da kaže ogledalo in smerokaz sprememb. Sčasoma postanemo vešči sodelovanja s silami preizkušenj. Potrebno jih he preobražat in v njih odkrivat poligon samospoznavanja. Tako krepimo kondicijo duhovne vzdržljivosti.

Današnji čas in prostor dobiva nove razsežnosti prežetosti s subtilnimi preobrazbami. Kadar tega ne prepoznavamo kot priložnost za prehode v novo obdobje, se oglašajo protisile.  Javljajo se kot strupena podoba, ki zastruplja zavest z dramatičnimi in nevarnimi tendencami k destruktivnemu delovanju. Zato ker se prvinska sila razpadanja starega ne postavi na svoje mesto s svojo vlogo. Dobi senčno prevlado dekadence. Nemudoma velja senčne ovire osvoboditi iz svojega osebnega oklepa strahu in se odpreti toku sprememb.

Ko pogledamo okoliščine okrog nas smo obdani z množico informacij, podatkov in poročanj. Čas današnje informacije je poln zmešnjav, hitrih novic, senzacij, bombastičnih razlag, zanimivih odkritij. Kako ločiti kaj je resnično odraz realnosti in kaj je projekcija predstav kolektivne zmede?

Dokler se ne naučimo prepoznavat blodnjak v katerem se odvija dnevna politika z medijsko mašinerijo, smo nezavedno izgubljeni v slepi ulici. Pot spoznavanja vzorcev okolja, družbe in naše mentalne sfere razmišljanja- je pot raziskovanja polna preizkušenj. Te so nastavljene zato da se prekališ v prepoznavanju skritega ozadja, imenovano po tradiciji akaša.

Učenje kako naprej skozi preobrate in preizkušnje tega časa je na dnevnem redu. Razen če prepustimo usodo v roke nekomu drugemu. To je značilen pasiven pristop odsotnega vedenja, z nerealnimi pričakovanji. Pelje nas na stranski tir. Da dosežemo stik s tokom sprememb, velja vklopiti nove načine radovednosti do neznank.

Preizkušnje so tematika s tako intenzivnostjo dogajanja, da so vredne vse pozornosti pri razbiranju njihove logike in namena. Navzoče so na različnih ravneh. Vsaka ima svoj tip delovanja v procesu preizkušanja kako se soočaš v lastnem labirintu. Enigma se razkriva po plasteh, ko preizkušnji sledimo kot sporočilu za spremembo.

Nasedanje na manipulacije je odraz izgubljanja zavedanja. Časi današnje nervoze in negotovosti množičnega negativnega trenda stresa- povzročajo ranljivost na značilne manipulacije. Tako se začaran krog zaključi, vkolikor z njim igraš igro žrtve. Vabi z zavajanjem da se tudi ti pridružiš tej edini realnosti drame. Obstaja pa tudi druga pot. Odpre se popolnoma drugače, ko se odločimo biti raziskovalni v učilnici psihologije množice in sakralne geografije okolja.

Preizkušnje so energijsko zahtevne doze zavajajočih kodiranih vzorcev. Ko se prilepijo v energijsko polje prostora ali človeka, je potreben zverziran pristop da jih odklenemo in odstranimo.

Preizkušnje nas preizkušajo kako se odzivamo do okoliščin, ki nas dnevno zadevajo kot posebne vrste izzivi biti ali ne biti. To se kaže kot izziv biti s tokom ali odstopiti iz poti. Tok pomeni soočanje, odzivanje in ukrepanje za razreševati ovire. Odstopiti pomeni se vdati in pasti v brezno. Kako preizkušnje prepoznavati pravočasno je eden osrednjih izzivov.

V soočanju z labirintom svoje in skupne usode, se zadevamo v najbolj neposredne vprašaje in klicaje o etiki, energiji, ekonomiji in eksistenci. Potrebno je pot nadaljevati prav naprej, skozi vse plasti labirinta, da se zagledamo v skupnem ogledalu: imenovano ouroboros.

Kaj vse nas preizkuša, kaj vse pritiska in kaj vse se meša z motnjami. Čut ločevanja in zdrave presoje je danes zlata vreden. Za to je treba trenirat. Sčasoma vedno bolj jasno opaziš kaj je pot preizkušenj in kaj je stranpot iluzij. Izstopit iz dekadence in vstopit v preobrazbo je množična potreba duše

Prav na preizkušnjah lahko pademo ali pa rastemo duhovno. Ko pademo nič narobe. Bistveno je se pobrati spet na svoje noge in nadaljevat naprej. Pot prebujanja je notranja revolucija. Vsak ve pri sebi kaj to pomeni. Stara modrost pravi: preizkušnje predeluj z voljo, srcem in znanjem.

Preizkušnje lahko delimo v več kategorij. Najbolj zahtevna je zagotovo preizkušnja za svoj obstoj. Ta je tudi zmagovita, ko najdemo nove načine za soočanje s protisilami tega časa. Pogledati nasprotniku v oči je prvi preboj. Ker preizkušnja deluje kot napadalec na začetku, jo velja obrniti sebi v prid, brez obrambe odpora ali panike. Potem preizkušnja pokaže svoj pravi obraz in darilo.

Temne sile tega časa so precej perfidne ko smo v neodločnosti kaj hočemo. Takrat vstopijo v nas kot značilna preizkušnja, ki nas postavlja prav pred to neodločnost v soočanju z zunanjimi motnjami. Kot odraz naše notranje konfuzije. Blagoslov svetlobe pride v pomoč takrat ko vemo kaj hočemo in znamo pokazati priklon tudi ko gre veliko stvari narobe.. Spoznamo da je vse prav, tako kot govori zakon življenja.

Odločitev je na nas: ali strah ali zaupanje. Tako preprosto se zdi prepoznati razsežnosti zaupanja. Je naša notranja gonilna sila preobrazbe, razvoja in zdravljenja. Izkaže se kot presežno delovanje, nad enoličnim predvidevanjem dvomov, špekulacij in kalkulacij. Po drugi strani je strah zamegljen, zamaskiran, zakompliciran in zakodiran. Ko ga podpiramo v sebi postanemo prozorni pri preobrazbi. Prestrašenost je bolezen sedanje družbe. Temelji na kolektivni in osebni izgubljenosti iz vira. Smo pred skupno preizkušnjo kako si pomagat pri dekodiranju pojavov strahu in krepitvi upanja, zaupanja in zasidranosti z Zemljo.  

Kaj nas vse spremlja kot preizkušnja v aktualnem obdobju? To so izzivi kako sprostiti zastoje, zamere in zapenjanja na konflikte. Globlji izziv je kako odpraviti zamaskiranja bolečine, tako da se jo pogleda v oči in začenja zdraviti

Posebna obravnava preizkušenj v tem času je del duhovne prakse. Srečujemo se z opozorili in blagoslovi, priložnostmi in preprekami, pastmi in darili notranjega vira toka življenja. Ta nam odgovarja tako kot smo naravnani. Da se prouči preizkušnje pravočasno, preden trčiš v zid, velja odkrivat uvide, ki kažejo pot kako naprej.

13.12. 2022 sanjam o skupini ljudi ki so brez glave. Sporočilo sanj se da razumeti kot opozorilo kako se vključujemo v skupine, organizacije, sisteme, odnose- ki so odraz našega stanja zavesti. Brez duhovne jasnosti ni pogojev za napredovanje. To je ena od odločilnih komponent za doseganje zdrave percepcije v kakšnem položaju se nahajamo.

Zakonitosti zdravljenja govorijo kako velja razmišljat s svojo glavo, razvijat odločitve in raziskovat svoje vedenje. Bolj kot postajaš avtonomen v teh korakih, boljši stik se ustvarja z virom samozdravljenja. Vsaka relevantna terapija pri tem procesu pomaga, s spodbudo in usmerjanjem stika s samim sabo z virom. Rezultat tega procesa je izboljšan odnos do sebe in terapije. Postajaš sodelavec s potencialom samozdravljenja

Nahajamo se v labirintu, ki ne vodi nikamor naprej, če se ne povežemo s potjo inteligence narave. To je velik preizkus. Zato ker se ta blodnjak vrti s ponavljanjem poti v slepi ulici, je potrebno preizkus opraviti tako, da najdeš pot naprej. Potem se labirint pokaže kot sprostitev toka in prehod v novo obdobje

Duh kraja se oglaša ko želimo spremembe, snovanja, zdravljenja in načrtovanja bivanja. Vodi nas skozi preizkušnje kot notranji glas. Slišimo ga kot govorico dreves, rek, pokrajine, hiš in naše skupne duše bivanja.

Preizkušnje pozdravljamo kot normalen pojav na duhovni poti. Z njimi sodelujemo kar se da kreativno.