Preobrazbe 2020

Image title

Obdobje ki ga sedaj preživljamo z veliko neznankami in vprašaji, ima tudi klicaje glede priznavanja dejstev o prelomnici leta 2020. Prisluhniti velja tistim opozorilom, ki govorijo že mesece o menjavanju energij okolja: v ogledalu kako se sam menjati in spremeniti. Vračanje vase zelo prispeva k družbeni klimi v pozitivne preobrate, ki so tako željeni. Leto 2020 je končno pokazalo svoje ime.

Svetovni voditelji so soočeni z lastnim bumerangom, ki leti daleč preko pričakovanih proporcev njihovih pretenzij. Superiorni veljaki vedno iščejo krivca zunaj sebe. Pameten pa odneha in prične pometati pod lastim pragom vesti.

čŒas koronakrize je pravzaprav priložnost za končno preobrazbo preživete paradigme razumske dominacije. Negativni pol preveč prevladuje s svojo dramo, saj se lahko iztiri svetovno dogajanje v recesijo za dalj časa. Zato velja povdarjati pozitivno plat reševanja zapletov, v tistih resursih ki imajo sedaj priložnost odigrati svojo vlogo sprememb

Konec karantene je vesela novica, ko bo dejansko začetek novega toka dogodkov. Kdaj bo konkretno prišlo do preobražanja prevladujočih stanj družbe in okolja je pa drugo vprašanje. Ostati na realnih tleh in iz distance presojati brez pesimizma je osnovni stav. Odstranjevati številne utvare je veliko delo na sebi.

Geomantijska diagnostika biopolja Zemlje in interakcij z zdravjem človeka velja enako za mikro in makro merilo. Uporablja se identično za naselje, mesto, hišo, gozd, pokrajino in planetarno telo. Razmere se na ta način prepoznava v širšem kontekstu.

Soočanje z razmerami globalne in osebne preobrazbe geomantija ozavešča v sporočilih Zemlje: za razumevanje pomena prostora in časa- aktualnega leta 2020 -z dvojno potencirano prelomnico v značaju energij planetarnega dogajanja. Smo sredi korona zgodbe, ki se še oblikuje s svojo drastično preobrazbo.

Obravnava postavitve novih energij in transformacije starih- je v delu na sebi sigurno odločilna pri prehodih, ki so v tem letu tako intenzivno zaznamovani. Geomantijska izobraževanja odpirajo polje razumevanja v hologramu ekoloških in energijskih zakonitosti, za pomoč pri prebujanju kritične mase.

Video objava kompas koronavirusa : https://www.geomantija.si/aktualno/kompas-koronavirusa.html

Image title