Hologram

Najbolj enostavno preverimo kako smo funkcionalni ko razberemo svoj hologram. Ta izvira doma kjer živimo, se zrcali v odnosih in aktivnostih dela, sodelovanjih in skupnosti. Videti svoj hologram pomeni prepoznati ali med vsemi segmenti energija teče ali ne, kje se zaustavlja oziroma kaj proža premike za preobrazbo.

Hologram je zapis informacij o našem razvoju, sobivanju in preobrazbi. Beremo ga kot arhetipski dnk. Akaša je eden od nazivov starodavnih misterijev pojmovanja holograma. Danes se hologram uporablja v holistični praksi prepoznavanja razvojnih vzorcev v pokrajini, domu, podjetju in posamezniku.

Branje holograma prostora in skupnega sodelovanja je tako razburljivo kot raziskovanje krajinskih svetišč. V temu je nekaj skupnega. Odkrivamo zapise razvoja, ki so v prostoru v obliki pravzorcev.

Učenje na duhovni poti je vedno polno skrivnosti. Ko jih odkriješ spoznaš globlje zakonitosti: zakaj se ti nekaj dogaja kar je zoprno in tudi kar je navdušujoče. Tako se cikli razodevajo vedno višje k Nebu in vedno globlje v srčiko Zemljine duše.

Čakanje na boljše čase je utvara. Te si velja kreirati danes. Potem se odpira nebo in zemlja na ustrezen način z novimi priložnostmi naproti. Sami določamo kvaliteto bivanja, v merilu kako izgleda danes.

Brez ozaveščanja vizije se okno novih priložnosti ne odpira. Še posebej ko se gleda črno belo. Kljub vsej dramatični sliki ki se nič ne nasmiha s prijaznostjo, ampak z grobostjo globalne iztirjenosti iz ozemljitve, je prav v temu stanju izziv gledati čez. Vsi vizionarji človeštva so to zapisali v naš skupni razvojni hologram civilizacije.

Hologram arhetipa odnosov se neprenehno zrcali med družino in družbo. Prav tako med domom bivanja in širšim sodelovanjem. Izziv tega časa je prepoznati celotno sliko prisotnih dejavnikov, ki skupaj dajejo današnjo značilno prepreko oziroma preobrazbo. Površnost nas veliko stane. Zanjo plačujemo ceno pomikanja stran od toka preobrazbe. Pogledati globlje je postalo dandanes potrata čas, saj sodoben tempo zahteva dirjanje za svojo sanjsko sliko. Da se fantazija konkretno razblini v realnost in postane vizija potreb duše, je izziv pogledati z intuicijo: svoj hologram življenjske naloge.

Na aktualno dogajanja velja pogledati iz širše perspektive. S tem pridobimo svobodo odločanja, duhovno jasnost in treznost pri presoji kako so izzivi prežeti na več ravneh. Nujno je potrebno razvijati duhovno zorenje in zavedanje svojega in skupnega položaja. S tem vzpostavimo zrel odnos. Sicer nas sile manipulacije in prevlade negativne paradigme posrkajo vase. Biti buden je zato vodilo.

Končno bo treba razumeti planetarno okolje kot živ organizem. Potrebuje vendar zdravljenje. Ta organizem ni mehanski aparat. Je odzivni duhovni in telesni organizem, del Zemlje. Reflektirati stanje sveta vase in preobrazbo prepoznavati kot skupni hologram je izhodišče.

Bolj globoko kot se kaže simptom bolezni, globlje se odpira stara rana za zdravljenje. Bolj kot je simptom bolezenskega opozorila intenziven, globlje plasti se sproščajo v klicu po preobrazbi. Ta zakonitost velja za planetarno telo in za človeka.

Ko pride do šoka zaradi nastale bolezni, bodisi pri sebi ali pri bližnjih, udari na plano sila preobrazbe z vabilom za spremembo. Na duhovni ravni so to bitja ki želijo pomagat. Nikar odvračat tega stanja v sebi. Zemlja se odpira do nastale bolečine v številnih razsežnostih skupne in osebne zgodbe.

Hologram razbivajo neetični pristopi, prekrški do svoje in skupne življenjske naloge in manipulacije. Manipulacije delimo na pasivne in aktivne. Prepoznavanje delovanja manipulacij je lahko kot kriminalka, če nas pretresa panika ali zaletavost pri interpretacijah. Terapevtsko prepoznavanje manipulacij odkriva energijsko ozadje s svojimi skritimi vzorci vedenja. Vsak tip manipulacije ima svojo prikrito kodo delovanja ki vdira v ranljivost žrtve. Tako prepoznavamo manipulacije do financ, odnosov, okolja in do dogovorov. Prvi znak sumljivih okoliščin je vedno nenavadno napadalno obnašanje osebe, oziroma občutek da je situacija blazno naporna. Tudi v tem primeru so ukrepi preventivni in kurativni.

S terapijo ni dano pomagat ko se manipulira s sabo, drugim in okoljem. Znaki manipulacije so tudi takrat ko trpi etika in upoštevanje pomena samozdravljenja. Nobeden ne more izvesti podpore manipulacijam. Razen če si sredstvo za doseganje egocentričnih ciljev. Poudariti velja da je posledica manipulacij škodovanje sebi in vsem ki so vključeni. Ko pride do katarze kako je nevarno to početje, se prične resnično zdravljenje globljih traum in soočenje s svojimi izvornimi potrebami za zdravje.

Kako bo preživela kulturna identiteta našega okolja? S klenostjo, kreativnostjo in krepitvijo poguma biti to kar smo. Po poreklu in pripadnosti pokrajini dežele, ki nas določa v značaju in istovetnosti z zemljiščem domovanja. Zaradi napadov in vdorov globalnih pritiskov, je ta pot podvržena preizkušnjam na ravni zavesti naroda. Zapis kdo smo je berljiv v ustvarjalnih delih in znamenjih, simbolih.

Znamenja, simboli, zaščitniki in zapisi dediščine kažejo vhod v memorijo. Kadar so znamenja posvečena, delujejo kot stik z zaščito ali posebno podporo. Kadar so znamenja prazna, so določen okrasek. Dodatna kategorija kvalitete znamenj je kdo jih je postavil in kako, s kakšnim odnosom do okolja.

Posebni pojavi v prostoru, ki povzročajo nelagodje ali nenavadne oblike razpoloženja, so povezani z astralnim aspektom ambienta. To je ravan zdravja enako pomembna kot ostale ravni v integriteti organizma. Lahko se te pojave poimenuje tudi kot metafizične ali mistične. Številne izkušnje pričajo, tudi pri primerih važnih geomantičnih pojavov v pokrajini, da imamo opravka z bitji narave. Po tradiciji je prvi korak pri preobrazbi: pristop v mitološkem jeziku komunikacije-imenovan čustvena inteligenca.

Energijska diagnostika je učinkovita preventivno pri zapažanju znakov obolenj. Simptomi zdravstvenih stanj imajo energijski duplikat. V biopolju prostora in človeka so zapisana vzročna stanja holograma. To so skriti resursi duševnosti, ki jih ozavestimo in prepoznamo sistem kot celoto. To je sistem večrazsežnosti, skupaj med duhovno in telesno ravnijo bivanja

Ko se soočimo z bolečino, je potreben pogum jo pozdraviti. Najbolje jo je negovati na več načinov, ker je bolečina občutljiva za grobe enoznačne pristope. Negovanje bolečine ne pomeni da jo podpiramo v problemu, ampak sprejemamo z vsem srcem. Ko res pokažemo odprto srce do sporočila bolečine, potem so pogoji izpolnjeni za pričetek zdravljenja. Takrat srce opravlja več funkcij hkrati. Od odpuščanja do sproščanja novih stanj zavesti.

Preden se razvijajo nova sodelovanja, je potrebno odkriti skupne potenciale. Poleg dopolnjevanja je nosilna kvaliteta poistovetenje s skupnimi vrednotami razvojnega holograma in izzivi preobrazbe. Identifikacija z identiteto prostora skupnosti je jedro soustvarjanja. Značilnost kreativnega in energijskega so-delovanja je sinergija. Vsak udeleženec ima svojo vlogo v skupni postavitvi delovne skupine, katera nosi svojevrsten hologram preobrazbe.

Poleg skrbi zase potrebujemo vsi primerno podporno okolje. To je zaščita št. 2. Temeljno zaščito si dajemo sami sebi. Sledi plast skupnega podpornega mreženja, katera krepi umeščenost v vire razvoja. Varuje pred motnjami in zaokroža hologram enosti.

Delo na sebi in posvečenost skrivnostim življenja je velika priložnost za preobrazbe. Odtegnit se stran od površnih interakcij in posvetiti se skrivnim potem globlje vase. Ta potencial uporablja tačas tisti, ki mu je mar zase in premike v kolektivni zavesti.

Delovno funkcionalnost določa iz ozadja osebni in družinski hologram. Povezan je s stanjem odnosov, v postavitvi družinskega holograma domovanja. Temeljni hologram določa navezavo s primarno družino in odprtostjo do osebnih sprememb.

Hologram je izhodišče pri obravnavi stanja. Ko se ozavešča aktualna problematika in potenciali rešitev, se prepoznava vzorec ki je prežet z več področji življenja. V nekaterem je še posebej izpostavljen kot primarna razvojna naloga. Vkolikor se ga ignorira pri spremembi, se hologram ponavlja v svojem sporočilu neposredno v dnevnih dogodkih. Hologram je energijsko informacijski zapis, ki ga vsak nosi v sebi kamorkoli gre.

Delovanje prostora bivanja se pogosto razume preveč tehnično, s pomanjkanjem percepcije za živo dogajanje na vseh ravneh bivanja. Posledično prihaja do enostranskih načrtovanj kako naj izgleda okolje. Toda odpreti okno priložnosti za širše in globlje razumevanje holograma domovanja je lahko enostavno zanimivo, ko nas motivira pomen dobrega počutja – na vseh ravneh življenja hiše ki jo imamo rad

Naselje je skupek hiš. Iz družine se hologram razširi na družbeno okolje domačega kraja skupnosti. Vsaka hiša opravlja specifično vlogo v organizmu kraja. Stopnja napredka je geomantično prepoznavna po premikih sorazmerno v sebi, domu in kraju bivanja. Hologram se seveda širi v premikih odnosa do širšega okolja in sveta. Globalno in lokalno sta ista zgodba, v večjem in manjšem merilu.

Osebni in okoljski stres je potrebno v teh časih na nov način odpravljati. Velja vključiti vse možne načine ki so na voljo in so uporabni. Stres se po dosedanjih ugotovitvah nabira na številnih ravneh. Tudi globlje kot si sprva mislimo. Tako skrbimo zase pri čiščenju energijskih smeti in vzdrževanju duhovne higiene.

Zdravljenje prostora zajema odpravljanje energijskih zastojev bivanja, ki vplivajo na zdravje stanovalcev. Ti so prisotni lahko na več ravneh. Kot geopatski stres bivalnega okolja, bioenergijske motnje zaradi sporne gradnje ali duševni psihosomatski vplivi. Vse skupaj se vedno sešteva v kočno stanje. Kaže hologram učenja o vzorcu načina življenja stanovalcev in kako ga ozdraviti.

Psihosomatske bolezni v prostoru in človeku nosijo v sebi zatrt arhetip avatarja. Z energijskim zdravljenjem in poglobljeno obravnavo vzrokov odpravljamo blokade. Odpiramo soočanje s svojim izvornim potencialom zdravja in identitete. Prepoznati velja svoje skrite sposobnosti duhovnega izražanja.

Ko se v prostoru počutimo prijetno nas navdaja navdih in navzočnost prežetosti z ekosistemom narave. To je pojem ki ga uporablja ekologija. Da ga razumemo praktično, je potrebno sebe vključit v ta ekosistem. Paradigma ločenosti je neuporabna za doživetja globlje povezanosti z Zemljo. Zato ob posebnih priložnostih dobrega počutja v zanimivem kraju izkoristimo užitek dialoga.

Pogledati in doživeti globlje naravo je kot da se zanimaš za sogovornika s srcem. Običajna percepcija površnega načina življenja povzroča duhovno slepoto. Ne vidiš in ne čutiš kaj te obkroža in kaj življenje ponuja da si živ. Prebujanje v realnost in polnost življenjskih energij okolja je geomantično nujno, da lahko postanemo odprti s tokom sprememb

Sporočila Zemlje so v tem času tako razburljiva kot aktualno dogajanje. Le da nosijo v sebi zdravilo. Tega se ne da kupit v supermarketu. Dobi se ga v lekarni narave, na svetih krajih in v sebi globlje v srcu.

Izvajaj spremembe z zaupanjem v podporo od znotraj, nam govori Zemlja. Znotraj pomeni da se usidramo na vir ki daje življenjsko moč. Priključenost na notranji vir je predpogoj. Potem imaš podporo živo. Zemlja ponuja cel spekter energij za samobnavljanje in sproščanje pred umetnimi motnjami okolja. Prvi del je najprej prizemljitev v naravni pretok.

Razkrivanje rešitev sodobnega časa se izvaja takrat, ko gremo globlje do stika z virom. Priti v stik z virom pomeni odkriti samega sebe. Pot do sebe je odklapljanje od krinke in vklapljanje zavedanja svoje naloge, ki je tudi na skupnem imenovalcu s skupno nalogo skrbi za okolje.

Sporočilo tega časa se ozemlji z doživetji v prostoru in prepoznavanjem govorice Zemlje. Smo v času in prostoru s simboliko kačje sile. Ta na nas lahko deluje kot strup, če percepiramo v prestrašenosti umetne forme moderne odtujitve od narave. V resnici je ta kača zdravilo.

Valovi nas premetavajo sem ter tja. Toda tako je. Ko pogledamo na dogajanje globlje, so valovi del univerzalne preobrazbe. Pot naprej se bo pokazala kot vstop v novo pokrajino. Odkrivamo novo resničnost. Kompas našega potovanja kaže smer proti novi pokrajini. Stara izginja. Nova postaja vedno bolj tukaj in zdaj

Smo v potapljanju v skupni ocean univerzalnega informacijskega polja. V njemu nezavedno poteka dešifriranje na vzročni ravni. Ko pride globlje do določene faze, se zavedamo kako si sami ne moremo pomagat v celoti, če se ne vključimo v kreiranje skupne mreže preobrazbe. Potem se začenja krogotok odvijati zaokroženo: jaz-ti-mi-vsi.

Meditacija preobrazbe z Zemljo nas vodi v globlje plasti planetarne zavesti. Odmaknemo se od površnega zunanjega polja dogajanja in ponotranjimo pozornost na izvorne arhetipe preobrazbe. Potem se proces spremembe preliva v več plasti planetarnega prostora. Enako se odvija znotraj nas. Preobrazba deluje ko se izvor odpira.

Ko se znajdemo v mistični izkušnji, skupaj ali sami, in se nas dotakne znamenje s posebno geometrijsko simboliko števil in znakov, kot zapis holograma pokrajine, potem je to vredno analizirat. Načinov je več. Najboljše se je posluževati natančne zaznave na osnovi lastne notranje izkušnje. Tako se doživetje pokaže sestavljeno v sporočilo za dobro celote.

Spoznaj sebe v svetem kraju. Sledimo izročilu vsakič ko nas povabi nagovor pokrajine.