Projekt Kaštelir

Image title

KAŠTELIR, projekt Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška, se aktivno izvaja od 01.10.2018.Rdeča nit projekta KAŠTELIR so ostanki gradišč(kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železnedobe – iz 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini terenovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s  starodavno preteklostjo,pa se izgublja tudi znanje o  takrat rastočih rastlinahtega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo.S projektom se želi obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

https://www.komen.si/projekt_kastelir/