Projekti preobrazbe

Ko se pričenjajo nove zgodbe, projekti in sodelovanja, se danes kažejo velike priložnosti po preobrazbi. Običajne šablone delovanja so nesmiselne, če zgodba snovanja uvaja sistemske premike. Ko v določeni stroki odpiraš novo paradigmo, potem prostor projekta pridobiva preobrazbo. Vsi ki si upajo uvajati novosti ki izboljšujejo zavest okolja, odpirajo odgovore o novi ekologiji tega časa. Več ravni kot zajemaš, bolj je zgodba presenečenje.

Ker smo kot civlizacija zanemarili odnos do Zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Duhovno odtujenost plačujemo z nezadovoljstvom in slabšanjem zavedanja kdo pravzaprav smo kot skupnost, družba in sistem imenovan globalni trg ekonomije. Nastal je začaran krog, katerega vsak doživlja v skladu s svojo življenjsko nalogo. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, Zemlje in živega organizma skupnega okolja.

Absurdnost tega časa kako se ločuje dušo in telo je privedla do projekcij drastičnih razsežnosti v odnosu do Zemlje. Ko na naravo civilizacija projecira ta vzorec ločevalnosti, se odtujujemo od virov življenja. Kakšen preprorod nam je na voljo ko si dovolimo pogledat v dušo pokrajine in organizma družbe.

Aktualna preobrazba je veliko bolj kompleksen proces kot se običajno zdi na površni pogled percepcije krize. V sebi skriva porajanje nove moči, vkolikor jo razumemo kot sodelovanje in zdravljenje. Ko jo tako uporabljamo, se šibkosti skupne rane preobražajo in spreminjajo v nov ciklus

Ozaveščanje o dejanskem stanju okolja in družbe je prava revolucija. Čeprav za koga deluje dokaj lahko početje, pa temu v praksi vendar ni tako. Tisti ki ozavešča globlje razsežnosti resničnosti družbenega prostora, pravzaprav orje ledino. Ustaljene zavese družbenih stereotipov in pretvarjanj takemu početju nasprotujejo kolikor se da. Živimo v svetu polnem informacij. Izziv je v prepoznavanju resnice in verodostojnosti delovanja prevladujočih globalnih struj

Eden od očitnih razlogov za preobrazbo je pokanje po šivih družbenega ekosistema. Meje vzdržnosti so pod vplivi motenj. Potrebno je globalno razumeti lokalno. S projekti za razvoj lokalne skupnosti, varovanje okolja in sonaravnega učenja delujemo za preobrazbo skupnega prostora. Nosilne življenjske energije Zemlje so temeljni indikator kako se zgodbe razvijajo.

Trajnostni razvoj je pri nas pojem ki se uporablja kot pozitivni predznak za številne ideje. Da ne izpade zgolj teoretični pojem, je pomembno razumet soodvisnost med okoljem in našimi prepričanji, projekti in delovanji. Ko razumemo soodvisnost se poveča diapazon naše kreativnosti.

Nova ekologija ki jo potrebujemo je celostna oziroma holistična. Odnos do okolja in sebe je na skupnem imenovalcu. Številna onesnaženja katera nas obremenjujejo, spoznavamo kot del skupnega organizma. Odpravljati nesnago na lastnem pragu je temelj. Tudi negativna čustva in negativna prepričanja so nesnaga. To so energijske smeti. Nekatere so kot strup. Pot preobrazbe pomeni razvijati osebno in skupno ekologijo.

Holistična terapija se tačas posveča pomenu spreminjanja posameznika, ki je res vpet v nove razmere zunanjih in notranjih okoliščin. Obstajajo določeni pogoji, da lahko svoje življenje spremenimo. Vkolikor se jih ne upošteva, prevladuje nevednost, naivnost in napačno odzivanje na številne negativne dejavnike zunaj in znotraj. To vedenje je v razmerah krize, ki je priložnost-odločilni kompas

Terapija pomeni vodenje skozi proces. Vkolikor se spreneveda z izmikanji, terapija nima smisla. Danes se srečujemo z vrsto obrambnih reakcij in vedenj, ki so plod modernih prijemov. Ko vodenje toliko popusti da postane všečno prilagajanje izmikanju, potem se podpira problem. Zato je terapija potovanje in sodelovanje do željenega cilja.

Projekti za razvoj okolja potrebujejo popolnoma novo bazo razumevanja aktualnih razmer planetarnih sprememb. Brez te osnove bodo številni primeri odrezani od temeljev sprejemanja nove realnosti. Zato je velik izziv seveda sprememba prav na sistemski ravni, enako tudi do ekologije, ekonomije in energije življenja s samooskrbo.

Ko nam je dano sodelovat s potencialom pokrajine, potem doživimo resnično moč življenja v zlivanju in zrcaljenju sprememb. Ko pridemo v stik s svetim krajem, so sporočila podarjena za širše dobro skupnosti.

Geomantijska raziskava obravnava danosti življenjske energije, identificira markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Analiza prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, predispozicije vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere občutljivih območij in smernice za prostorsko načrtovanje

Nova presenečenja ki prihajajo iz strani preizkušenj življenja so nastavljena tudi zato da vidiš bistvo rešitve. Zagledanost v dramo in neprenehno stisko, tudi ko imaš čas za biti stran od neumnosti krize, je zasvojenost prve kategorije. Zato išči sebe v miru, ko si vzameš čas biti brez nepotrebnega bremena, ko je dano tako doživeti.

Zasičenost z balastom in duhovna podhranjenost peljeta v nezadovoljstvo. Balast se kaže naokrog kot nekoristna in škodljiva mentalna hrana, ki se producira z medijsko dramo. Vkolikor se pretirava v tej smeri pri pristajanju na negativne informacije v svoji zavesti, je potrebna nujna abstinenca, sicer se sebe pelje v depresivna stanja. Vzdrževanje dobre duhovne kondicije je vadba sedanje preobrazbe.

Glavnino pozornosti vleče nase borba za obstoj stare paradigme. Da z njo ne sodelujemo v napadalnosti in paniki dualizma, je izziv izstopit iz tega modela. To pa ne pomeni zbežat iz realnosti. Ponovno bo treba vstopit, ko si pridobiš moči v preobrazbi. Toda tokrat z revolucijo duha. Lahko se ta pogum poimenuje tudi predrznost ali inovativnost.

Soočenje s temno platjo civlizacije odpira eksistencialna vprašanja. Na njih se odgovori, ko najdeš odgovore v skladu z novimi temelji, ki nastajajo. S tem se pomirimo. Sprejemanje realnosti se potem dviga kot kača v novo kreativnost.

V času ko smo postavljeni v izzive izrazitih preobratov, se javlja apel po preobrazbi samega sebe. Klic po prebujanju je znak značilen za zdravljenje duha. To pomeni delati na izvoru za naše potenciale zdravja in sodelovanja z Zemljo. Ko pričnemo skrbeti za proces preobrazbe, vadimo fokus v novo obdobje. Prehod v prizemljitev spremembe je cilj in skupni kompas.

Prava pot je preobrazba sebe in okolja po naravnih zakonitostih. Zemlja pa čisti zastarele struje in odpira nove poti v skladu z zrelostjo posameznika, pokrajine, podjetja, projekta in širšega okolja.

Današnji sistem je postal potencirano pretenciozen v upravljanju s kontrolo, nadzorom in dominacijo. Osvoboditi se pritiskov te vrste je sila težko, vkolikor si v stanju dopuščanja te interakcije. Dopuščaš z žrtvijo ali ponavljanjem nazaj podobnega vedenja. Zato je pot preobrazbe tako pomembna, najti drug pristop.

Prebujanje nove zavesti se odvija pri ljudeh in gibanjih, ki se uprejo nadzoru, izkoriščanju in manipulacijam. To je prvi korak prebujanja. Sicer si stran iz sebe, ubogljivo in pridno izvajaš kar ti je zapovedano. Lahko deluje ta pozicija neizogibna zaradi lastnega obstoja, toda vedno je na nas kako izbiramo izkušnje in se iz njih učimo. Pot prebujanja je notranja revolucija. Vsak ve pri sebi kaj to pomeni. Stara modrost pravi: preizkušnje predeluj z voljo, srcem in znanjem.

Privajanje na novo nosi v sebi velik izziv pravočasnosti. Kako vključit nove vrednote, navade in način delovanja, skladen z novimi razmerami. Zmagamo takrat ko dosežemo rezultat v sebi in skupaj- v novih načinih sodelovanja za skupnost.

Novi časi terjajo izredno prilagodljivost na preobrazbo. Nujno je, če želimo iti s tokom naprej, da spremenimo pogled na preteklost, sedanjost in prihodnost. To določa našo sposobnost pretočnosti s kreacijo. Da se dejansko rojeva novo, potrebujemo kreiranje nove vizije na pravih temeljih. Tako je ustvarjanje sebe prizemljeno.

Aktualno obdobje je prevladujoče v spreminjanju težišča, v vplivnosti na naše življenje. Bolj kot se zavedamo vplivov v okolju, bolj učinkoviti smo pri delovanju. Faktor globalnih trendov se stopnjuje. Med njimi je množica kompleksnih motenj, kot protisile preobrazbi. Potrebujemo zrelo soočanje s prisotnimi silami prostora družbe, da lahko poiščemo novo sigurnost za nujne preobrate naprej

Realnosti se z materialnimi očmi razumskih očal vidi le nekaj procent, morda deset, največ dvajset procent. Ostalo ne vidiš na tak način ozkosti. Niti pod razno ne opaziš globljega ozadja zakaj je tako kot je. Zato pa je sistem tako naštiman da slepi z bliščom oziroma senči s temo. Iti naprej pomeni gledati s srcem in intuicijo.

Smo na prelomnici. Ne dovolit da se zlomi vizija za naprej in prizadevanje za preobrazbo v skupnosti in sebi. Sprejet da se lomijo anomalije sistema. To je pa realnost. Na sesuvanju preživetega naj se gradi novo, v mozaiku nas vseh na skupnem imenovalcu z naravo.

Učenje novega je velik premik. Spoznavaš sebe in življenje drugače, boljše in iz širše perspektive. Novo je povezano z evolucijo prostora in časa. Želeti si novega je pohvalno. Terja pa pogum pogledati in delovati čez obstoječe, skupaj z dosedaj skritim potencialom nas vseh.

Pazljivi bodimo tudi vnaprej do protisil, ki v tem obdobju dobivajo novo podobo in vlogo. Smo v novi fazi. Sedaj se kažejo kot preizkusi izpitov ali bomo prešli na novo ravan integrirano. Vkolikor vstopamo na novo na pol ali ambivalentno do sebe in okolja- potem te tovrstne sile potegnejo nazaj. Ker si nekaj pozabil ali zanemaril pri integraciji biti drugačen.

Izrazito se kaže potreba po prepoznavanju pravih rešitev. Številni so na skupni situaciji nesigurnosti kaj deluje in kaj ne deluje. Prepoznati pravo rešitev je ključno. Kadar začutiš v srcu potrditev, potem pojdi naprej po poti rešitve, ki ti jo ponuja življenje. Ta moment je bistven: da ne odlašaš pri odločitvi in akciji

Posvetitev je poseben potencial. Uporabljamo jo lahko pri zdravljenju, pričetku novega, zagonu projektov ali reševanju sporov. Posvetitev pomeni aktivirati stik s svetim, ki se umesti v dogodek med ljudi in v prostor. Da deluje posvetitev je potrebno spoštovati zakonitosti etike in energije večdimenzionalnosti. Vedno ko vzpostavimo povezavo med več ravnmi pletemo mrežo. Da bo posvetitev delovala, je bistven namen. Izraziti namero pomeni spoštovati dušo zgodbe .

Obujanje svetosti v naravi, z meditacijami in sonaravnimi programi, pomaga pri pomirjenosti in ponotranjenosti do aktualnih razmer. Programi geomantije v lokalni skupnosti občinam pomagajo prizemljiti obstoječi trajnostni pristop s preobrazbami sedanjega časa.

Spoštovanje dediščine in razvijanje nove sonaravne zgodbe je tako izpostavljena priložnost za preobrazbo. Obravnava danosti lokacije pomaga kako kultivirati ambient, kje ima skrite potenciale in kako ustvariti zasnovo za skupno sodelovanje z Zemljo

Spoštovanje do prednikov in trud za stik z Zemljo za zanamce je osnovno vodilo programov geomantijskih dogodkov za skupnost.

Geomantijski zeleni turizem deluje medsektorsko, za varovanje okolja, dediščine in narave, s programi za zdravje. Z avtentičnimi programi poglobljenega doživljanja krajine omogoča presežna doživetja.

Geomantija pomeni pomagat okolju in lokalni skupnosti, na osnovi raziskave življenjske energije obravnavanega prostora in stanja prebivalcev. Strokovna podlaga služi za načrtovanje občine in oblikovanje programov učenja in krepitve zdravja v naravi.

Standard geomantijskega zelenega turizma je osnovan na etičnem odnosu do narave, spoštovanju izročila prednikov in upoštevanju prostora kot živ organizem. Etika in ekologija se navezujeta na energijo. Razvijamo novo kulturo do Zemlje

Geomantijsko zeleno doživetje. Je celostno doživetje naravne & kulturne dediščine in duhovnih počel pokrajine. Poznano kot tradicionalna naravna terapija, posodobljeno romanje na svete kraje in sonaravni selfnes sodelovanja z Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo

Preplet kulture, dediščine in geomantičnih potencialov pokrajine v nove programe turizma se razvija ko postavimo na noge ustrezno raziskovalnost. Turizem potrebuje poglobljeno odkrivanje okolja, tako da dosežemo celostna doživetja identitete prostora.

Projekti za razvoj podeželja pripomorejo po principu od spodaj navzgor, z oživljanjem lokalne skupnosti. Spreminjanje sistema od vrha navzdol na inšititucionalni ravni, v projektih, ki uvajajo nove družbene modele, je sistemsko delovanje, katero nujno potrebuje duhovno razumevanje vzroka in posledice – v videnju za naprej.

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami. Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v nezadostni bio/energijski učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov. Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju.