Radon

Image title

Slovenija je geološko heterogena dežela in zanimiva za meritve koncentracije radona. Poleg meritev, ki potekajo v slovenskih zdraviliščih, so se pričele meritve radona v bivalnem okolju. Pri čemer so se osredotočili predvsem na slovenske šole, vrtce in naključno izbrana stanovanja, in to z dometom obstoječih tehničnih instrumentov. V Sloveniji do zdaj nimamo uradno določenih omejitev glede koncentracije radona v bivalnem in delovnem okolju, zato načeloma sledimo priporočilo ICRP (International Commission on Radiological Protection), ki dovoljuje koncentracijo radona v zraku bivalnega okolja s svojimi tehničnimi okvirji.

Image title

Pri lokacijah, ki so izpostavljene radonu, pogosto opažam pri primerih tehničnih meritev , da se spregleda povezujoč vpliv geoloških prelomnic zemlje, ki imajo ravnotako bremenilen vpliv na zdravje ljudi. To so cone različnih tektonskih prelomnic in vodnih tokov, ki se nahajajo pod zemljo. Sevalno vplivajo bremenilno na počutje ljudi, še posebej takrat, ko se pomešajo s sevanjem radona. Takrat je sevalni vpliv multipliciran. Frekvenca takih sevanj je neugodna za frekvenco auričnega polja človeka. Deluje kot motnja, ki na ravni celic zavira obnavljanje. Ljudje ki so izpostavljeni takim sevalnim vplivom, se podzavestno biološko upirajo neugodnim vibracijskim pritiskom, ki so jih deležni v prostoru. Za ta upor črpajo dodatne zaloge energije, se po nepotrebnem energijsko izčrpavajo. čŒe človek na takih mestih spi, se imunski sistem ponoči nepravilno, nezadovoljivo obnavlja.