Razumevanje narave

ŽIVIMO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI IN POTREBUJEMO RAZUMEVANJE DELOVANJA NARAVE

Članek za Bistriške odmeve

V zadnjih desetletjih občutimo večje spremembe v nihanju vremenskih razmer, upadanju rodnosti prsti, izginjanju mnogih rastlinskih in živalskih vrst in nasproti, v naraščanju drugih vrst, ki se nekontrolirano širijo k nam (invazivne rastline in divjad). Z vse več dela in denarja ne uspemo premagovati in se bojevati z naravo. Zato bo potrebno razmišljati globje, se navezati na znanje in vedenje prednikov, slišati naravne ritme in se jim prilagoditi ter naše dejavnosti prilagoditi zmožnostim narave. Tovrstne spremembe uvajajo že po svetu, saj ima narava neizmerno moč samoobnove in človek se ne morem bojevati z naravo.

Kaj to dejansko pomeni za naš način življena v občini Ilirska Bistrica? Pomeni, da  bomo morali pri načrtovanju posegov v prostor upoštevati dosledno naravne razmere, da moramo prenehati s »kemiziranjem« prsti in povečati organske vnose, da je potrebno dati vodi prostor in je morfološko ne spreminjati v kanale. In pomeni predvsem, da začnemo globlje razmišljati v smeri, ali je res potrebno vse kupiti in s tem globalno povzročati naravna neravnovesja.

Veliko nam pri tem pomaga geomantija, ki celostno obravnava danosti pokrajine z upoštevanjem pretokov in virov njene življenjske energije, kar so poznali že naši predniki. Poznana je tudi kot celostna ekologija, geobiologija, zemljemerstvo in holistična medicina okolja. Uporablja se v raziskavah stanja okolja, pregledih zdravja bivanja in izdelavi geomantijskih študij. Te kot strokovne podlage služijo za urbanistično projektiranje, ekološko varovanje okolja in trajnostno načrtovanje. Geomantija je v severni Evropi uveljavljen pristop urbanističnega in razvojnega načrtovanja. V Sloveniji je bil pristop uporabljen pri načrtovanju sosesk v Domžalah (prvi OPN, ki vključuje geomantijsko analizo) in v okolici Ajdovščine, pri oceni stanja Polzele za potrebe razvoja zelenega turizma in drugod.

Zadnji dan julija in prvi dan avgusta (isti dan, ko je zvečer Koseze prizadel tornado), je na kmetiji Frank na Topolcu potekala geomantijksa  analiza. Analiza je sicer vezana na kmetijo, vendar pa v določenem delu daje odgovore tudi na širše dogajanje. Med drugim je bilo zaznano, da je naravni organizem vitalno-energijskega toka reke Reke poškodovan, kar je posledica različnih posegov v naravni tok reke, ki je kot tak ranljiv. To se v okolju izkazuje med drugim tudi v obliki ekstremnih vremenskih pojavov. Eden takih je letošnji tornado, ki je nastal tam, kjer je varovalni ovoj reke Reke bolj poškodovan, ranljiv. Lahko bi rekli, da se narava, reka, na svoj način trudi vzpostavljati ravnovesje, ki ga človek z neupoštevanjem njenih zakonitosti in pretiranimi ter neprimernimi posegi nenehno ruši.

Z uporabo geomantijske analize, kot enega od orodij pri prostorskem načrtovanju, se lahko takim pojavom izognemo ali pa jih vsaj omilimo. Analiza namreč poda informacijo o vitalno-energijskem stanju v naravi, kje so šibke točke, na katere moramo biti pozorni in kje so energijsko pomembne, bogate točke, ki jih je smiselno ohranjati in ščititi, saj napajajo z življenjsko energijo širša območja.

Geomantijska anlaiza, ki je bila opravljena na kmetiji Frank, je del projekta »Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij«, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izvedel pa jo je projektni partner Zavod Anima Mundi. V projektu, katerega vodilni partner je Kmetija Jernejevi, Aleš in Zdenka Žakelj iz Slavinj sicer sodeluje 15 partnerjev,  11 kmetij in 4 strokovni partnerji. 

Robi Lavin, Ana Vovk, Zdenka Žakelj, Karin Lavin