Razvojno mentorstvo

Image title

Star model, ki postaja izrazito preživet je ločevalnost – med panogami, sektorji, strokami, generacijami in ravnmi bivanja. Pokazalo se je da nas človeštvo vodi v skrajnosti. Ker je pri tem ločevalnem pristopu izrazito ločena narava in Zemlja, je to alarm da v geomantijskih projektih nosimo odgovornost v uvajanju nove holistične paradigme, sistemskih spremembah med sektorji, širšemu okoljskemu ozaveščanju in vzpostavljanju novega modela integracije duhovno-energijskih ravni bivanja v projekte. Mrežni pristop dela na skupnem polju, z vrednostami ki so vsem skupne. 

Odločilno vlogo opravlja mentorska vloga pri delu z ljudmi in prostorom. Holistično svetovanje sledi procesu projekta od ideje do realizacije. Posveča se procesom sprememb na vseh ravneh. Na izvedbeni ravni, duhovni ravni vizije in matrice projekta, medsebojnih odnosih, prostorskih segmentih uresničevanja in bio/energijskih učinkih v obravnavanem projektnem okolju. Geomantijski mentor spremlja in optimizira tok dogajanja med partnerji projekta in prostorom kot živim organizmom. Vsi skupaj delujemo kot soodvisni sistem Zemlje.

Image title