Rdeča nit razvoja

ZAKONITOST EVOLUCIJE

Posvečanje razvoju pomeni razumevanje zakonitosti sprememb. Po dolgoletnih spremljanjih procesov razvoja v projektih, v okolju in pri ljudeh, opažamo značilno zakonitost evolucije. Prisotna je v nas in naravi. Na kakšni stopnji razvoja se nahajamo, pričajo naša ustvarjalna dela, odnosi in moč preobrazbe. Še posebej ob reševanju zapletenih življenjskih izzivov, z zdravjem in skupnim sodelovanjem.

RAZVIJANJE SINERGIJ

Rdeča nit razvoja današnjih razmer je poslušanje, gledanje, čutenje, opazovanje in odzivanje do okoliščin preobrazbe. Učimo se nove šole življenja. Temelji na starodavnih modrostih. Nosi v sebi seme novega cikla planetarne zavesti. Značilne po medsebojnem mreženju, informiranju, ozaveščanju in soustvarjanju z naravo. Presega dualizem bojevanja med dobrim in zlim. Vstopa v vlogo združevanja nasprotij, s potencialom zdravljenja in razvijanja sinergij.

IZHODIŠČE SKUPNE SPREMEMBE

Časi se spreminjajo s pospeškom v prostoru. Nastajanje nove paradigme se kaže kot odpiranje zavesti, v drugačnem razmišljanju miljone ljudi po vsem svetu. Prevladujoča razumska inteligenca potrebuje širino, vstopanja v druge razsežnosti življenja. To je edini izhod obstoječe krize. Izhodišče je logično. Rabimo širši okvir, v katerem lahko preživimo in skupaj sodelujemo. Tega širimo s srcem.

OPOMNIK EKOLOŠKE KRIZE

Ko bomo razumeli pozitivno plat podnebnih sprememb, se bo odprla preobrazba v svojem blagodejnem in zdravilnem spektru. Kompleksna ekološka kriza nas opominja delovat z novo paradigmo, kjer razvijamo nove načine sonaravnega zdravljenja.

KOLEKTIVNE SILE

Kritično mišljenje nas dela trezne. Spoznavamo kje so nastavljene pasti in se na njih odzivamo. Vkolikor tega ne vključimo v razvojni proces, postajamo naivni in neučinkoviti. Vadba prepoznavanja preizkušenj je sestavni del duhovne prakse. Značilna je po treningu duha, v opazovanju kolektivnih sil, ki usmerjajo družbeni organizem v preobrazbo.

SISTEM PREPRIČANJ

Ko iščemo načine za ugajat obstoječi miselnosti razumske superiornosti, se ulovimo v zanko izbijanja lastne vrednosti. Tak vzgojni model prevladuje že v otroštvu, odraščanju in uveljavljanju posameznika v družbi. Je izkrivljen vzorec, ki je moteči element v razvoju. Neprenehno se trudiš biti boljši, toda brez razvijanja lastne vrednosti. Pravzaprav igraš igro prilagajanja, prevladujočemu liku zunaj. Ko se izčrpaš, se srečaš z opozorilom: spremenit sistem svojih prepričanj kdo pravzaprav si, v odnosu do sebe in sveta.

PREPOZNAVANJE SEBE V PREOBRAZBI

Upiranje spremembi posrka veliko energije v prazno. Oziroma v obrambni mehanizem, ki nabiva svoj odpor. Ko postane taka obrambna strategija stalnica, potem se vzorec širi tudi na odnose in okolje. Negacija spremembe postaja konfortna cona, kjer nastaja veliko zapletov s samim sabo. Najbolj tipičen zaplet je prepoznavanje sebe kdo si in kdo nisi.

PRESEŽNE REŠITVE

Upati si iti čez kolektivne ovire je edini smisel, vreden odločitve. V primerjavi z utopijo neprenehne borbe in bega iz realnega stanja družbe. Izčrpavanje potrošniške mašinerije povzroča pri posamezniku depresijo. Zato ker izgublja svojo dušo, ko se postavlja pritiskom kot preproga za teptanje neskončnih problemov drugih. Brezsmiselno početje ni vredno veliko. Izziv skupne preobrazbe je iskati presežne rešitve.

NOTRANJA REVOLUCIJA

Spreminjanje sistema s stroko, ki si upa povedati in delovati drugače, je v osnovi notranja revolucija. Vkolikor teh notranjih temeljev ne vzpostavimo, nismo pripravljeni za mreženje nove zavesti v prostor. To je najbolj pogost razlog, da veliko organizacij obupa v poskusih prebivanja zidu, napram utečeni paradigmi. Proces notranje spremembe nas uči: postati drugačen do sebe in svojih potencialov preobrazbe.

PREVENTIVNI IN KURATIVNI PRISTOP

Preventivni in kurativni pristop nas učita kako je pomembno razumeti procese zdravljenja. Predvsem v poznavanju poti, ki jo potrebuješ za svoj razvoj. To je pot preobrazbe, polna soočanj s svojo zgodbo, ki želi zaživeti iz bolečine v radost.

NAGOVOR DUŠE

Kadar potrebuješ strokovno pomoč, ne oklevaj in se prepusti procesu z radovednostjo in raziskovanjem. Oseba, ki je primerna da ti pomaga, ti kaže ogledalo in spodbuja postati odgovoren do svojih novih odločitev. Nehaj ponavljati stare nesmisle in se uči spremembe. Tako nas nagovarja skupna notranja pesem duše.

VOZLIŠČE DOGAJANJA

Holistično svetovanje pomaga prepoznati vzroke za preobrazbo. Pomoč je usmerjena v aktualno vozlišče dogajanja, ki je na skupnem imenovalcu z zdravjem, bivanjem, delom, odnosi, naravo in okoljem. Iz vzrokov se odkrijejo rešitve, ki odgovarjajo potrebam posameznika, oziroma skupine, projekta itd

UKREPI ZA POMOČ

Najbolj pogosti primeri duševne stiske pri ljudeh, ki jih srečujemo s pomočjo svetovanja so: anksioznost, depresija, neozemljenost z izgubljanjem motivacije, beg iz realnosti v številne odvisnosti, izolacija iz odnosov itd. S svetovanjem se odkrije kje so vzroki in ustrezni ukrepi za strokovno pomoč. Holistična terapija vključuje pri obravnavi bivalni in delovni prostor.

ODNOSI

Najbolj pereča tematika v družinskem in poslovnem okolju so napeti odnosi. Vkolikor so napetosti prekomerne, do take mere da povzročajo duševne stiske, nastaja rana. Ta je lahko globoko zaznamovana, v organizmu skupnega delovanja. Ko trpi duša, je znak za ukrepanje. Zdravljenje rane je dolgotrajen proces, vkolikor ne sodelujeta oba, oziroma vsi vpleteni v zgodbo.

POSLOVNO OKOLJE

Poslovno okolje je živ sistem; med zaposlenimi, prostorom, delovnimi procesi, družbenim organizmom in poslanstvom podjetja. Danes je v ospredju razvoj podjetja, v smeri preobrazbe paradigme: kako odpirat nove potenciale za sodelovanje in soustvarjanje

DOBRO POČUTJE STANOVALCEV

Zdravljenje prostora je proces, ki vključuje energijsko očiščenje motenj, holistično pomoč stanovalcem v spremembi načina življenja in vzpostavitev normalnega biopolja bivanja. To pomen, da se v telesu prostora poveže duševno in energijsko polje, skupaj z dobrim počutjem stanovalcev.

RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV

Mediacija s holistično pomočjo je danes prepoznavna v primerih, ki potrebujejo preobrazbo- kot odločilni premik za razrešitev konfliktov, sporov in blokirane komunikacije. Mediacija je proces usklajevanja odnosov, z veliko mero senzibilnosti in razumevanja zgodbe ljudi s prostorom.

ZASTOJ V RAZVOJ

Blokade v energijskem polju pomenijo zastoj. Ta se kaže lahko na področju zdravja, počutja, delovanja. Razvozlavanje blokade je nujno, če želimo da se ponovno odprejo poti razvoja. Začenši pri soočanju z napačnimi prepričanji in čustveno ranjenostjo do sebe. Tako se blokada sprošča, v dopuščanju novih pristopov naklonjenosti do sebe, svoje zgodbe in izzivov postati pristen.

ZDRAVLJENJE BOLEZNI

Zdravljenje bolezni pomeni odkritost do svojih notranjih ran in delo na sebi kot projekt. To je intenzivna duhovna rast, ob srečanju z vsemi notranjimi preprekami. Biti sebi zvest, ne glede na okoliščine, je vodilo za preobrazbo.

GLOBLJA INTELIGENCA

Določene uganke niso rešljive z razumsko pametjo. Če se na ta način vztraja, je to dolga pot v slepi ulici. Potrjuje se v blokiranih situacijah, ki se ne odprejo v prid preobrazbe. Učimo se slediti srcu in druge vrste inteligenci razumevanja sebe in skupnih nalog.

ODKRIVANJE NEZNANEGA

Ko hodiš po pokrajini, se srečaš s takim odzivom okolja, kot je tvoje stanje zavesti. Da se naravnamo odprto za nova doživetja, je potreben vodič po pokrajini. Še posebej za ciljne skupine, ki želijo raziskovanja in odkrivanja tistega, kar je za razum neznano. To so potenciali za zeleni turizem, osnovan na ljudskem izročilu.

ŠIRJENJE ZAVESTI

Višje kot hočeš priti, globlje se ti odpira nezavedno. Ciklični proces širjenja zavesti zajema naše potenciale, ki so prežeti v vseh porah življenjskih izkušenj. Spoznavamo vrednost učenja, v odnosu do mreže vsakodnevnih priložnosti: biti del skupne preobrazbe. Bolj kot si upaš odkrivat genezo prostora, bolj se odstirajo sledi starih civilizacij.

VADBA SENZIBILIZACIJE

Odpiranje globljemu poznavanju okolja pomeni osebna sprememba, na osnovi redne vadbe senzibilizacije. Sčasoma ko opuščamo toge okvirje razmišljanja, percepcije in čutenja; se pričenja prikazovat svet kot kompleksen in inteligenten, s svojimi zakonitostmi. Glava se povezuje s srcem. Misli postajajo ozemljene, tudi ko delamo z zaznavanjem stiske skupnega okolja. Tako širimo domet sprejemanja sveta tak kot je

RITUALI POSVEČENOSTI Z ZEMLJO

Ne opazujemo samo mi narave. Gleda nas organizem pokrajine, ko jo obiščemo. Ali si lahko predstavljamo kakšna je realna relacija med našo pomembnostjo in vlogo prostora? Starodavna ljudstva so ta odnos vzdrževala kot redno molitev v stiku z Zemljo. Da ne pozabimo na priklon, velja gojiti rituale duhovne posvečenosti. Te razvijamo sproti. Za potrebe projekta, skupnosti in mreženja, čim širše po okolju

UTRJEVANJE VEZI V SODELOVANJU

Utrjevanje vezi v sodelovanju, je najbolje krepit z obiskovanjem v naravi in skupnimi doživetji medsebojne podpore dreves, kamnov, vode, zemlje in bitij gozda. Tam kjer te pot vodi v navdušenje, spontanega odpiranja duše pokrajine, spoznavaš sebe v presežnem.

SAMOZDRAVILNI PROCESI

Proces preobrazbe je neprenehno vzdrževanje ritma med osebnim skupnim srečevanjem s presežnim. Prav ta stik z novim, ki odpira vrata v preseganje sebe, daje možnosti za razumevanje samozdravilnih procesov Zemlje.

USTVARJALNOST IN POMOČ OKOLJU

Premagovanje sebe je največji izziv. Odločaš se ali spadaš v povprečje ali ne. Kadar se posvetiš ustvarjalnemu delu, ki dela novosti za pomoč okolju, se soočaš z izzivi preraščanja konfortne cone. Dobivaš preizkuse, ko prihajajo naproti vprašanja ali misliš resno. Pot inovativnosti je tista ravan, ko te ne zanima več kaj si misli množica in niti kaj si misli uveljavljena paradigma. Postajaš nosilec preobrazbe in pomagaš predvsem z zgledom. Mreža širjenja medsebojne pomoči je indikator napredka.

MEDITACIJA SRČNE NITI

V imaginaciji se postavi na sveti kraj, s katerim si povezan. Vzpostavi mrežo srčnih niti s sodelavci in somišljeniki. Vzdržuj medsebojno zavest preobrazbe in jo širi v okolje.