031 559 553     Kontakt

Konzorcij suhozid

Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje - konzorcij, je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb (v nadaljevanju člani), ki so se povezale z namenom zaščite in ohranjanja veščin suhozidne gradnje značilne za matični Kras, izmenjavo izkušenj, znanj in strokovnih informacij s tega področja ter ozaveščanje širše javnosti o  dediščini kraškega suhega zidu in njenem pomenu.

Konzorcij deluje na čezmejnem območju Krasa, pri izvajanju svojih aktivnostih pa se lahko povezuje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji, Republiki Italiji in v tujini. http://kraskagradnjanasuho.wixsite.com/suhozidnagradnja

Image title