Revitalizacija kmetijskih tal

REVITALIZACIJA POPLAVLJENIH KMETIJSKIH TAL

Letošnje poplave so prinesle veliko škodo tudi v kmetijstvu. Kmetje so zaskrbljeni zaradi velikih količin mulja in drugega materiala, ki je onesnažil travniške in njivske površine. Kmetijsko gozdarska zbornica pričakuje, da bo država pomagala z vzorčenjem in analiziranjem tal in podprla preverjanje neoporečnosti pridelkov s poplavljenih območij. Usklajevanja o tem, kdo in kako bo izvajal vzorčenje tal in ali bi analize opravili tudi za poplavljene pridelke usklajevanja še potekajo.

O vzorčenju tal in revitalizaciji onesnaženih kmetijskih površin pa več v prispevku Jernejke Drolec, ki se je pogovarjala s profesorico za fizično in regionalno geografijo na Univerzi Maribor, ddr. Ano Vovk, vodjo Mednarodnega centra za samooskrbo Dole pri Poljčanah.: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174980457?s=radio

Na vprašanje o možnostih uporabe poplavljenih izdelkov ddr. Vovkova odgovarja, da le teh ni možno uporabiti v prehrani zaradi toksičnosti in onesnaženosti poplavne vode. Tehnike za revitalizacijo poplavljene prsti so aktiviranje življenja v prsti z povečano uporabo organskih snovi, ki aktivirajo mikroorganizme k presnovi mulja. Samo živa zemlja se lahko brani in obnovi, zato je uporaba kakršnih koli fitofarmacevskih sredstev prepovedana.

Biooglje je substrat, ki prav tako poveča živost zemlje in ga lahko uporabijo za zmanjšanje toksičnosti. Pri zeolitu pa je treba biti pozoren, saj le ta povečuje pH in ker so poplavna območja na apnenčaso-dolomitnem območju, ki je karbonatno, je potrebna previdnost.

Same analize prsti ne bodo rešile stanja, zato ddr. Ana Vovk predlaga vključitev geomantijskih analiz, ki bodo pokazale celovito stanje, saj geomantija upošteva življenjsko energijo prostora in te informacije bi bile zdaj zelo potrebne pri sanaciji poplavjenih območij v Sloveniji. Tudi vnaprej bomo potrebovali holistične pristope, tako pri odločanju kot pri izvedbah na terenu.