Rogaška Slatina

Preliminarna geomantična študija Zdraviliškega parka Rogaška Slatina.

Geomantijska predstavitev Zdraviliškega parka Rogaške Slatine, je poglobljen pristop, po tradiciji poznan kot znanje svete geometrije; iz ljudskega izročila vedenje o pomenu prostora kot živega organizma. Je ovrednotenje prostora s svojimi danostmi, potenciali, dediščino, stanjem utripa danes, odkloni ki so nastali tekom časa in razvojnimi posebnostmi. Danes se geomantija uporablja pri celostni obravnavi kulturne in naravne dediščine, v strokovnih podlagah načrtovanj za občine, razvojne plane in strategije ter turistične programe.

Kulturna dediščina je bogat zaklad kraja. V sebi nosi spomin, kako so včasih skrbno kultivirali prostor. Predstavlja pomnik potenciala identitete in nosilno jedro kulturnega zapisa okolja. Ko vstopimo v tak prostor, se uglasimo med prej in potem.

Vsak ambient ima primarno energijsko polje zemljišča in dodatne kvalitete, ki se ustvarijo ob kultiviranju prostora. To so dodane vrednosti. Dajejo dobro počutje in nove možnosti za oživljanje okolja. Kulturna dediščina nas uči, kako večslojno je sestavljena stavba, poti, park ali poslikava katedrale.

Raziskovanje posebnosti prostora ne pomeni samo odkritje njegovih potencialov. Nadaljuje se globlje, v spoznavanju njegove memorije, zapisa prednikov, vseh ustvarjalcev, ki so prispevali k njegovi evoluciji in dešifriranjem krajevne kode. Ta se kaže kot ključ, ki odpira vrata v vstopanju s spoznavanjem duše danega prostora.

Geomantično odkrivanje prostora se izvaja po metodi genius loci. Še posebej takrat, ko je nagovor duha kraja poudarjen, s potrebo analizirati učinkovanost arhitekturnih elementov na zavest okolja. Genius loci je po tradiciji branje prostorskih zakonitosti,  s poslušanjem inteligence kraja.

Pomen tovrstne raziskave je definirati tudi terapevtsko vrednost obravnavanega prostora. Predvsem v sistematičnem odkritju pomena naravne in kulturne dediščine, blagodejnosti zdravilnih virov, podpori kraja za obiskovalce z duhovno preobrazbo in sproščanjem.

Zdraviliški park zaznamuje lepota usklajenosti z danostmi prostora. Ustvarjalci preteklih stoletij so z umeščanjem stavb ustvarili zanimivo simfonijo prostorske ureditve, ki jo lahko danes nadgradimo s primernimi programi za obiskovalce. Odstiranje duhovnih kvalitet kraja v programih poglobljenih doživetij nudi obiskovalcem bogato notranjo izkušnjo, premik v zavesti.

Veliko bo potrebno delati na prebujanju identitete Rogaške Slatine, da zaživi na novo.

Geomantijski zeleni turizem s programi poglobljenega doživljanja prostora, omogoča presežna doživetja. Rogaško Slatino obravnava celostno. S podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno-energijskih danostih, znanjih dediščine in modrostih izročila. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto turistične destinacije. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

Robi in Karin Lavin,

Zavod Anima Mundi

Preberi več: Rogaška Slatina – Geomantija