Rogaška Slatina

Preliminarna geomantična študija Zdraviliškega parka Rogaška Slatina.

Geomantično odkrivanje posebnosti prostora se izvaja po metodi genius loci. Še posebej takrat, ko je nagovor duha kraja poudarjen, s potrebo analizirat učinkovanost arhitekturnih elementov na zavest okolja. Genius loci je po tradiciji poslušanje inteligence kraja in ustrezno zaznavanje prostorskih zakonitosti, z intuitivnim branjem parametrov lokacije.

Raziskovanje posebnosti prostora ne pomeni samo odkritje njegovih potencialov. Nadaljuje se globlje, v spoznavanju njegove memorije, zapisa prednikov, vseh ustvarjalcev, ki so prispevali k njegovi evoluciji in dešifriranjem krajevne kode. Ta se kaže kot ključ, ki odpira vrata v vstopanju s spoznavanjem duše danega prostora.  

Kulturna dediščina je bogat zaklad kraja. V sebi nosi spomin, kako so včasih skrbno kultivirali prostor. Danes predstavlja pomnik potenciala identitete in nosilno jedro kulturnega zapisa okolja. Ko vstopimo v tak prostor, se uglasimo med prej in potem.

Vsak ambient ima primarno energijsko polje zemljišča in dodatne kvalitete, ki se ustvarijo ob kultiviranju prostora. To so dodane vrednosti. Dajejo dobro počutje in nove možnosti za oživljanje okolja. Kulturna dediščina nas uči, kako večslojno je sestavljena stavba, poti, park ali poslikava katedrale.

Sveta Ana Rogaška Slatina. V liniji energijskega kanala z Templjem in Zdraviliškim domom. Os povezovanja parka s širšo krajino.

Grič Janina. V zmajevi liniji z Donačko Goro.

Tržaški hrib Rogaška Slatina. Hrbtenicna napajalna žila za Zdraviliški park, v krak hidroterapije stavbe Tempel.

Izviri vode so geomantično izjemno dragocena danost prostora. Vrednost je v najvišji kategoriji kvalitet življenjskega okolja.

Ivanov izvir vode Rogaška Slatina. Posebej pomembna lokacija. Voda in zdravilni vir biopoljja Zemlje.

Voda iz Ivanovega izvira deluje posebej krepčilno za prebavila. Te vrste energijska živost vode je dobra tudi za pitje zjutraj na tešče ali ob polni luni, v ritmih po osebnem občutku. Raziskava potrjuje, da je vodni vir na tem območju vreden natančne analize.

Dediščina je skriti zaklad. Do njega pridemo postopno, obzirno, spoštljivo in z radovednostjo, da nam pokaže zrcalo preobrazbe. Učiti se iz dediščine je temelj sodobnih projektiranj in inovacij.

Umeščanje arhitekturnih elementov v prostor je umetnost. Zaobjema toliko arhetipov bivanja skupnosti, da si zasluži ustrezno ovrednotenje. Kot metoda in kot princip, ki ga velja razvijati v skupni praksi projektiranja, soustvarjanja in raziskovanja Zemlje.

12. 06. 2023 sanjam, kako se mi prostor Rogaške Slatine odpira vedno globlje po plasteh. Sanje nagovarjajo na odkrivanje večdimenzionalnosti lokacije, ko se slika sestavlja sproti, z neposrednim delom zaznavanja na terenu.

Komunikacija s prostorom poteka po različnih ravneh. Najvažnejši kanal komunikacije je integralni. Ta zaobjema vse skupaj v celoto. Učimo se prožno kombinirati potek komunikacije. Od začetne faze, ko se s prostorom spoznamo. Do vrhunca, kjer odkrijemo ključ za sodelovanje in preobrazbo.

Vsak prostor raziskovalca postavi v spremembo. Če ni tako, je nekje dolgčas. Kar je pa nemogoče. Rogaška Slatina je čudovit primer pri odkrivanju notranjega vira zadovoljstva.

Sveta geometrija nas uči, kako ustvarjati posvečeno, kako odkrivati osmišljeno, kako prepoznavati pomembno, kako razvijati sodelovalno in kako zasnovati presežno.

Delovanje v skupnosti je temelj premikov trajnostnega razvoja. Vključuje sodelovalno upoštevanje vseh bistvenih značilnosti kraja, njegovih izzivov za preobrazbo in potencialov avtentične zasnove- v novih programih kreativnega spoprijemanja s stanjem duha, v kraju kjer živiš.

Pri prepoznavanju skupne vloge za izboljšanje stanja okolja, se srečujemo s številnimi ogledali. Kažejo nam osebnost kraja, s svojo dominantno dinamiko družbenega organizma. Nujno je, če želimo uresničiti konkretne premike, da ta ogledala upoštevamo: kot analizo karakteristik obnašanja prebivalcev in njihovih potreb za medsebojno pomoč.

Naloga geomantije je definirati terapevtsko vrednost obravnavanega prostora. Predvsem v sistematičnem odkritju pomena naravne in kulturne dediščine, blagodejnosti zdravilnih virov, podpori kraja za obiskovalce z duhovno preobrazbo in sproščanjem terapije turistov- pri ponotranjenju kvalitet obiskanega okolja vase.

Meditacija Vodni vir Rogaška Slatina: Predstavljaš si vodni vir pod zemljo. Vdihuješ živahen element vode v telo. Izdihuješ iz temena navzdol okrog sebe v okolju, zračni zaokrožen mavrični snop podpore.

Ginko: Za srečanje s svojimi primarnimi stanji optimizma.

Divji kostanj: Krepitev volje se postaviti na realna tla.

Meditacija Mandala Rogaška Slatina: Oblikuj mandalo iz ledvic v globine Zemlje. Naj vodni viri ustvarjajo mandalo iz ledvic v telo.

Zaokrožen krajinski holon ( organizem okolja) Rogaške Slatine je v območju med Bočem in Donačko goro.

Geomantijska raziskava temelji na avtentičnem odkritju in ovrednotenju potencialov obravnavanega prostora. Daje izhodišča za trajnostno razumevanje in razvoj lokalne skupnosti.

Robi Lavin, junij 2023