Rozeta

Image title

Rozeta rože življenja iz srednjeveškega portala Rabske škofije je živa. Vsako tovrstno znamenje ima specifično kodo energijskega zapisa. Vkolikor je zapis vibracijsko živo delujoč, še vedno opravlja svojo funkcijo v prostoru.

V projektu geomantija Rab 2017 – 2018 obujamo in razvijamo stara znanja svete geometrije, v identificiranju simbolov starega mestnega jedra Raba. V kreativni navezi z nastajanjem avtentičnega kozmograma za otok Rab. Inspiracije za izdelavo kozmograma izvirajo iz univerzalnega ustvarjalnega polja genius loci. Vkolikor si s prostorom dobro povezan, lahko kasneje kombiniraš stik s genius loci tudi na daljavo.