Seminar nova postavitev 2024

NOVA POSTAVITEV 2024

Danes so v ospredju vprašanja o postavljanju sebe v novo obdobje. Vodi nas klic k skupni preobrazbi. Za zdravje je potrebno skrbeti na nov način, sicer smo priča zdrsu v množične simptome stresnih okoliščin, izgorelosti ali izgubljanja smisla nadaljevati s tako porabo energije. Prehodi v nove cikle so bili vedno za človeštvo preizkusi preživetja in aktiviranja prilagoditev na nove razmere. Spretnost spreminjanja je veščina in praktična vadba. Na nas je kako izberemo rešitev, v priložnostih ki nam jih ponuja življenje.

ZA OSEBNO PREOBRAZBO Z ZEMLJO, ZDRAVJE IN UČINKOVITOST

Seminar Nova postavitev 2024 je holističen program za osebno preobrazbo z Zemljo, zdravje in učinkovitost. Učimo se s preizkušenim programom, avtentično zasnovan za sedanje obdobje skupne preobrazbe.

Seminar je šolanje za zdravo življenje in ustvarjalnost, na temelju povezovanja z Zemljo. Omogoča odpiranje novih možnosti za odločitve o novem obdobju ter temu ustrezen proces preobrazbe. Podporno okolje izobraževanja daje zagotovilo za vsestransko učenje, samorefleksijo in interaktivno delo na sebi. Redno skrbimo za poglobljen stik z naravo, s skupnimi vajami in meditacijami. Coaching pomaga celoten proces ozavestiti, primerno osebnim potrebam po učinkovitem doseganju rezultatov.

PROGRAM SKRBI ZASE

Za zdravje lahko veliko naredimo. Najlažja pot je redno ukvarjanje s svojim programom skrbi zase. Tega se naučimo s holističnim šolanjem. Daje nam celovit pristop praktičnega samorazvoja, ki temelji na povezanosti z Zemljo. Duhovno zdravje je neločjivo povezano s telesnim zdravjem.

VODENJE PO POKRAJINI

Vodenje po pokrajini je turistično, doživljajsko, terapevtsko, izobraževalno in raziskovalno. Vsakič ko obiščeš sveti kraj ali poseben naravni prostor, se ti odkrije nekaj novega. Treniramo naravnanost, stanje zavesti, odprtost, raziskovalnost, čuječnost in voljo si medsebojno pomagati. V tem času je naravni prostor zatočišče, svetišče in zdravilišče. Zdravljenje je uspešno, ko se postavimo vase z duhovno zavestjo. Takrat se vidimo iz perspektive kreativnega razmišljanja, meditativnega zorenja in integracije svojih potencialov.

NAPREDOVANJE ZA ZDRAVJE

Napredovanje za svoje zdravje dosežemo z vadbo, povezovanjem z naravo, rednim delom na sebi, razreševanjem ugank tega časa v odnosih, delu in družbi, ter z preraščanjem lastnih kroničnih zapletov. Ti se pogosto vežejo na vozlišče našega osebnega dogajanja, kjer so energijski potenciali preobrazbe. Povezani so z matriko domovanja kjer živimo, družine in delovnega okolja. Vadba za zdravje z Zemljo jača naše temelje za napredovanje k večji učinkovitosti duhovno in telesno.

CELOSTNA IZKUŠNJA

Vodenje po pokrajini je na seminarju geomantije posvečeno celostni izkušnji. Doživimo kraj poglobljeno, se vidimo v ogledalu pokrajine, romamo v posebne skrite kotičke Zemlje, kjer se srečamo s sabo duhovno. To je dragocen trenutek, ki lahko traja samo par minut. Vreden je pa presežne razlage, ki presega razumski okvir. Lahko opišemo kot pesem, molitev ali zdravilni eliksir duše.

SAMOZDRAVLJENJE

Ukvarjanje s samozdravljenjem v naravi je na seminarju geomantija tradicionalna naravna medicina. Takoj ko začnemo prakticirati dendroterapijo, prizemljevanje, povezovanje z blagodejnimi energijskimi kraji, se prične v nas odvijati proces sproščanja blokad. Predvsem tistih, ki so plod modernega načina življenja, stresa in odtujenosti od svoje pristnosti. Postopoma pričnemo zaupati v naravno počutje , tudi tisto, ki nam daje sposobnost regeneracije in zavedanja vzrokov za svoje zdravstveno stanje.

TEMELJI

Ko se soočimo z boleznijo ali konkretno krizo v samih temeljih, je temeljno vprašanje kaj počnemo narobe samemu sebi, kje nam odteka energija in kakšne posledice so povzročene v odnosih iz naše blokade. Reševanje svoje stiske ni možno, če ne vključimo preobrazbe, značilne za ta čas. Krasi jo sprememba v temeljih, fokus na notranjo eksistenco, iz katere generiramo premike v zunanje interakcije. Predvsem pa stik z duhovnim zavedanjem vzročno-posledične matrike, ki nas postavlja tja kamor potrebujemo sebe prizemljiti. Za živo vlogo v svetu sprememb, prav tisto, ki nam je dodeljena za izboljšati skupno zavest.

PRIORITETA PREŽIVETJA

Preživetje je tematika prioritete. Kako se iznajdljivo, spretno in pametno vključiti v obsežen globalni proces transformacije. Daje nam koristi odpiranja novih priložnosti. Pod pogojem, da sebe prebujamo v svojem potencialu, sodelovalnosti s skupnimi izzivi v okolju in skupnosti ter z rednim povezovanjem z Zemljo.

NARAVNI KROGOTOK

Postavljanje sebe na nove temelje je proces, kjer prevrednotimo prepričanja o svojih ciljih, neizpolnjenih potrebah po samouresničenju, zavedanju o spremenjenih razmerah v okolju in značilnostih nove informacijske dobe. Internet Zemlje je enako pomemben kot v računalniku. Z njim smo povezani z našo zavestjo. Kadar je izklopljen, nimamo kompasa duhovne orientacije. kam pravzaprav gremo s svojim početjem, v skupni kolektivni sili premikanja mej naravnih zakonitosti. Umetna inteligenca z vso moderno tehnologijo nas ne sme zasužnjit. Zato razvijamo lastno in skupno inteligenco, ki soustvarja življenje na Zemlji, v krogotoku med rastlinami, živalmi, naravo in človekom.

DELO NA SEBI

Soočanje s svojo preobrazbo je odkrivanje učilnice dela na sebi. Učimo se šolo postavljanja sebe na nove temelje. Prepoznavamo prehode ciklov, ki so osebni in univerzalni. Spretnost spreminjanja je skrivnost, značilna po razkrivanju potencialov prebujanja novega načina življenja. Podpira nas za zdravje in sodelovanje z Zemljo. Ne glede na stopnjo preobratov, ki so potrebni pri opuščanju preživetih vzorcev in uvajanju ustvarjalnosti, sam sebi ustvariti to kar želiš.

ODLOČITVE

Odločitev se ozdraviti je življenjski preobrat. Z veliko intenzivnostjo aktiviranja potenciala notranje preobrazbe. Sledi proces. Traja toliko kot potrebujemo za se srečati s svojimi senčnimi vsebinami, zastrtimi potrebami po samouresničenju in dobrem počutju v domovanju, odnosih in povezanosti z naravo. Napredujemo toliko kot pokaže telesno stanje. V primeru oglašanja simptomov z zdravjem, poslušamo pomen njihovega sporočila. Celotno naše dogajanje se zrcali v telesu. Navzven je pa to vidno v telesu domovanja in okolja kjer živimo. Večji kot je diapazon obravnave duševnega spektra zdravljenja, bolj smo učinkoviti v doseganju rezultatov.

COACHING

Vodenje skozi proces terapije je soočanje z izzivi, spremljanje premikov, razumevanje zapletov, ugotavljanje zahtevnosti položaja, vztrajanje v preizkušnjah, razvijanje potencialov in integriranje vseh aktivnosti v nov življenjski slog. Pri opuščanju starega programa in vzpostavljanju novega, postajamo tisto, kar krepi naše duševno in telesno zdravje. Terapija je odkrivanje svojega potenciala. Ni namen problematizirat, čeprav rešujemo probleme. Ni namen delati scene, čeprav se dvigajo vsebine podzavesti. Namen je razvijati proces, v sodelovanju med ranjenimi deli sebe in virom dobrega počutja. Ta nas vodi tja, kamor želimo.

HOLOGRAM RAZVOJA

Pripravljenost za preobrazbo pri sebi preveriš tako, da se posvetiš hologramu svojega odnosa do sebe, domovanja, bližnjih, družbe, narave in okolja. Koliko si ta hologram dovoliš razširit v vlogi aktivne vključenosti sodelovanja, zdravljenja in zavedanja skupne preobrazbe. Koliko si pri tem proaktiven, pri odpravljanju ovir navideznega nasprotnika in koliko se dejansko lotevaš kljiubovanju dejanskim pritiskom negativnih trendov. Vse to so vprašanja, do katerih velja odgovoriti kar se da inovativno.

VITALNOST

Pasti potrošništva, povprečništva in pozabljanja svoje življenjske naloge, se kažejo na drastičnem upadanju vitalnosti, živosti in koristnega eksistiranja. Škodiš sebi in drugim. Čeprav se lahko spreneveda z lažnimi dejstvi. Pot iz te kolektivne krize je iskanje alternativnih rešitev, poslušanju sebe in povezovanju z zgodbami zgledov. Poglabljanje v neznano je nujna pot preobrazbe. Sicer ostajamo v kulturi dolgčasa in izgubljenosti v povprečništvu. Da pridemo do odgovora v svetu neznanega, razvijamo jezik sporazumevanja z nezavednim, duhovnim in čutečim delom sebe. Je neposredno povezan z zavestjo Zemlje.

SAMOSPOZNAVANJE

Notranja frustracija zaradi pritiskov družbenih okvirjev, šolskega sistema, primarne družine in okolja, je značilna ovira v samospoznavanju. Kadar v njej ne prepoznavamo lastnega potenciala, ki se je ujel v negativna čustvena stanja, nas razjeda konstantni dvom o svoji vrednosti. Temu se posveča terapija. Proučuje pomen osebnega razvoja, razvijanja sposobnosti, samozavesti in vključenosti v svet tak kot je. Predpogoj je sprejemanje svojega značaja, prizemljevanje z naravnim počutjem in krepitev duhovnih korenin stika s svojo življenjsko nalogo.

MEDITACIJA

Meditiranje na rešitve je neizkoriščen potencial, v vseh primerih pozunanjene paradigme. Vstopi v naravni prostor, objemi drevo, poglej sončni zahod, poslušaj tok reke, zasidraj se ob skali, dihaj zrak gozda in se zazri v nebo. Tako se večkrat oglaša kreativna vest, ko iščemo razrešitve lastnih ugank. Več skrivnosti kot razvozlaš, bolj si prodoren pri preobrazbi. Več novega kot uspeš spraviti v svojo zgodbo, bolj si zgled za druge. Več kot si upaš biti pomoč okolju, bolj te objema podpora Zemlje.

KREATIVNOST

Kreativnost in posvečenost novemu je nekaj samoumevnega pri uspešnosti preobrazbe. Vključujemo orodja intuicije, imaginacije in čustvene inteligence, v skriti zakladnici znanja starodavnih modrosti in holističnega vedenja. Kreativnost presega ustaljene okvirje, uvaja novosti in nas vodi po razburljivi in radostni poti k cilju. Cij ni končna točka. Je proces cikličnega napredovanja, ko postajamo vedno bolj sposobni razumevanja skupne bolečine, izzivov in zdravljenja.

PREOBRAZBA Z ZEMLJO

Preobrazba z Zemljo je danes temeljno vodilo. Osebno spremembo ne moremo uspešno izpeljati po začrtani shemi, vkolikor se ne povezujemo z naravo, redno prizemljujemo, razvijamo senzibilnost občutenja življenjske energije, prakticiramo samozdravljenje v gozdu in markatnih geomantičnih lokacijah, sodelujemo v pomoči okolju in generiramo medsebojno podporo v skupnosti.

MREŽENJE

Vsak je člen skupne preobrazbe, katera nastaja povsod po svetu. Kombiniramo delo na terenu in s telepatskimi meditacijami stika s svetimi kraji. Posvečamo se zdravljenju zgodbe, imenovana civilizacijska apokalipsa. To je starodavni mistični pojem, ki obravnava kozmične spremembe na Zemlji. Odvijajo se v nas, ko si dovolimo biti del nove planetarne mreže preobrazbe.

PODPORNO ONLINE OKOLJE

Vedno bolj se razvija medsebojna povezanost na daljavo. Ni mišljena v tem primeru umetna inteligenca. Temveč stanje zavesti prebujanja posameznikov, ki so del preobrazbe. Čutimo kako se počutiš na drugi strani, nekje na drugem koncu dežele, pokrajine, planeta. Si pomagamo razvijat mrežo meditacij, informacij, praktičnih pobud za preobrate, ki nas čakajo danes in jutri

PROGRAM SINTEZE

Učenje preobrazbe je danes spretnost, vadba in notranji projekt samega sebe. Šolanje te vrste se učimo skupaj, izmenjujemo si spoznanja, interaktivno odkrivamo ogledalo in ga gledamo kot sporočilo: kako se vključiti v nove priložnosti

Učinkovitost preobrazbe dosegamo s preizkušenim programom, v sodelovanju z zavestjo Zemlje in podpornim okoljem seminarja. Program temelji na duhovni praksi sinteze.

SEMINAR NOVA POSTAVITEV 2024:

* Program za osebno preobrazbo, zdravje in učinkovitost

* Delavnica Park Škocjanske jame

* Holistične vaje, meditacije, interaktivno učenje in coaching

* Znanja geomantije: celostni odnos z naravo in Zemljo

* Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija

Mentor seminarja Robi Lavin:

  • avtentičen program zasnovan za aktualne razmere
  • reference vodenja izobraževanj od leta 1999
  • posebno priznanje GZS za inovacijo geomantijsko svetovanje

Zavod Anima Mundi:

  • tečaji in teambuildingi za podjetja, šole, organizacije
  • prvi v Sloveniji uvedli sistemsko delovanje geomantije
  • večsektorsko projektno delo za zdravje prostora in človeka
  • konference, kulturni dogodki, turistična vodenja, predavanja