Sevanja okolja

Tematika sevanj okolja se premalo poroča v javnih razpravah. In pomanjkljivo obravnava v prostorskih planiranjih. Posledično se tovrstne težave prostorskih bolezni vrstijo v hišah mikro lokacij. Indikator so ljudje z zdravstveno simptomatiko.

Po naših izkušnjah je tovrstno vprašanje vprašljivosti ekološkega zdravja lokacij zaradi patogenih sevalnih vplivov potrebno umestitii v nov sistemski okvir. Zgledujemo se lahko npr. pri Nemčiji in skandinavskih državah, v poznanih geobioloških pregledih.

Na tem področju uvajamo sistemske rešitve za spremembe do prostorskih politik in zakonodaje v institucionalnih postopkih upravljanja okolja. Tako v domačem kot mednarodnem prostoru.

V geomantijski raziskavi presoje vpliva okolja na zdravje, se praviloma vključuje tudi izmera sevalnih obremenitev. Na bioenergijsko kakovost bivanja vplivajo z motnjo. Določi se koeficient vpliva na zdravje stanovalcev. In lociranost v prostoru.

V akutnih primerih je potreba po EKOSISTEMSKI STORITVI geomantijske ozdravitve. 

Sevanja okolja – sporna na zdravje so :

-elektromagnetni smog  _daljnovodov in transformatorskih postaj 

Image title

-žarčenje tektonskih prelomnic zemlje, radona, vodnih tokov in ostalih podzemnih fenomenov, – intenzivne atmosferske kozmične točke in- tehnična sevanja ter zvrsti radioaktivnosti. Na smer sevalnih polj vpliva geomorfologija terena.

Image title

Image title

Tektonika terena ima izrazite vibracijske prelome na območjih kjer so se izvedla miniranja zemljišča. Vodni tokovi pa vplivajo labilno nestabilno na stacionarost bio/energijskega polja prostora. So antipod stanovitnemu značaju, ki je potreben v bivalnih prostorih stanovanja hiše. Ne omogočajo pravšnjo bivalno regeneracijo imunskega sistema. Velja jih upoštevati kot specifično naravno cono planirano v prostosti prostora.

Drugačen pojav so vode na površini zemlje. Kot so ribniki, jezera, potoki in reke. Vnašajo in prinašajo blagodejen vodni element v krajini. Cirkulacija vodnega etra je značilni yin pol narave- po tradiciji feng shuja.

Poleg geološke sevalne strukture terena, se večkrat odkrije lokacije starih grobišč, ki pogosto sevajo v okolje regresivnio neugodne radiacije, še posebej takrat ko je v podzemlju zakopan energijsko težek material. 

Dodatno opravim pregled zdravja 4 elementov in morfogenetskih polj zemlje. Koliko je onesnažen element zrak, zemlja, voda in ogenj – katerega odražajo gradbeni in arhitekturni materiali.

Meritve sevanj sem pred 22 leti pričel z elektrotehničnimi in geofizikalnimi instrumenti ( osciloskop…), kasneje dopolnil z radiestezijskimi. Veliko ekperimentov smo opravili z tuljavami, v meritvah vpliva indukcij in resonanc. Znanstveni tehnični pol je seveda en pol . Dopolnjuje ga duhovna znanost. Na ta način se pridobi razpoložljiv spekter delujočih frekvenc. Tako v diagnozi, kot v razreševanju do končnega zdravja.

V geomantiji je to statično magnetno polje zemlje. Komplementarno je dinamično, katero je del eteričnega tkiva ekosfere. 

Geomantijska diagnoza sevalnih obremenitev se enači z ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO. 

Na vpliv sevanj so ljudje specifično imuni in odporni. Vsak človek in prostor je zgodba zase.