Simpozij Bivalna kultura

Video posnetek SIMPOZIJ BIVALNA KULTURA.

* Robi Lavin: Analiza identitete in zdravja okolja-domovanja

* Sonja Oblak Burnik: Arhitekt je del mozaika pri snovanju prostora

* Anton Pugelj: Sonaravna gradnja in naravni gradbeni materiali

* Ljuba Južnič: Vrt kot hologramska zdrava celica družine

* Kaja Šprljan Bušič: Odkrivanje otroške igre po mestnih parkih

* Gregor Berčon: V prostoru barv, rastlin in materialov

* Karin Lavin: Labirinti in kultiviranje ureditve ambienta

* Lili Mahne: Biokulturna skupnost

Organizator Zavod Anima Mundi.