Škocjan

Image title

Škocjan na Krasu, Škocjanske jame in Matavun so maternica telesa Krasa. Predstavlja glavni geomantijski podzemeljski organ Krasa in najpomembnejši podzemeljski pojav na Krasu, geomorfološko in mikroklimatsko ohranjen ekosistem podzavesti pokrajine, z izjemno prostornino podzemnega kanjona na dnu in sistemom vodnih jam, skozi katerega teče reka Reka. Škocjan je protipol Štanjelu, ki je najvišja točka Krasa.   Škocjanske jame presnavljajo energije preobrazbe. V značilni geologiji flišnih kamnin, ki so iz kremenovih peščenjakov, konglomeratov in laporja, se zbira voda reke Reke, ki po tem, ko prestopi na apnenec, ponikne v Škocjanske jame. Na nastanek in smer rovov je vplivala plastovitost kamnine in tektonska porušenost, presledki med plastmi kamnine in prelomne cone.        Ponor Reke in njen podzemeljski tok predstavlja skrivnosti podzemeljskih arhetipov. Pokrajina na tem območju je privabljala človeka že od pradavnine. Vsak zavesten obiskovalec tukaj dožiivi spremembo energijskih stanj v telesu pod popkom. Obiskovalcu se ostaline podzavesti poganjajo v tok sprememb in ponovnih preobrazb.