Skrb zase z Zemljo

Image title

Sedanji čas samoizolacije zaradi zunanjih vplivov koronavirusa je kot naročen za intenzivno preobrazbo. Sicer lahko vakum zasede pretirana preokupiranost z zunanjimi dogodki in medijskimi informacijami. Nujno je, da je vsak dobro informiran. Toda vzdrževati velja ravnotežje. Tudi tokrat se je treba nasloniti na tradicionalne prijeme o ravnovesju. Hkrati so pred nami novi časi. Terjajo tudi inovacije in poenostavljanje zakompliciranih postopkov, ki so bili običajni še do nedavnega.

Usmeriti se navznoter in dati mir zunanjim interakcijam- je velik izziv za marsikoga. Situacijo samoizolacije se resnično lahko zapravi za krč duševnosti. To bi bilo narobe. Zagotovo bi se kasneje izkazalo za zapravljeno priložnost.

Spletni seminar geomantija vodi v naravo in notranje spremembe. Prav sedaj koristi vakum za izpolnitev notranjih resursov stika z naravo, ogledala samospoznavanja, dela na sebi in krepitve zdravja z Zemljo.

Izolacija od zunanjih motenj in stik z naravo je vodilo samozdravljenja številnih tradicionalnih pristopov za zdravje. Sedaj ni nič drugače. Le da so se razmere bistveno spremenile v prelomu zavesti civilizacije.

Procesi sprememb Zemlje prihajajo na površje. O temu se medijsko ne poroča dovolj. Potrebno je spoznati globljo plat civilizacijske prelomnice, ki je zgodovinska. Čeprav situacija koronavirusa je le en sloj obsežnega dogajanja planetarnih sprememb. Pripraviti se na nove čase je prioriteta tega leta 2020.

Pozitivna plat aktualnega obdobja je usmerjanje pozornosti navznoter. Ni potrebe po usmerjanju pozornosti navzven. Razen če se zapade v odvisnosti od negativnih informacij medijev. S tem se izgubi lastno osredinjenost. V teh zahtevnih časih je zato izziv prevrednotiti svoje prioritete, način pozornosti in vlaganja energije v skrb zase.

Stik z naravo postaja še bolj odločilni faktor za preživetje. Ozemljitev sodobne civilizacije se krha zaradi številnih odklonov stran od Zemlje. Nastala je splošna odtrganost od narave in primarne ozemljitve. Nujno se velja vaditi v prizemljevanju na primernih lokacijah narave.

Mentorski pristop seminarja geomatije pomaga individualno udeležencu, da zagotovo ponotranji zunanje pritiske v notranje preobrazbe. Pomaga da udeleženec ne ostane v vmesnem pasu podzavesti in zavesti, ki povzroča številne strahove pred novim.

Sedaj ko se je treba obrniti navznoter, nastaja tudi kolektivna sprememba v odzivu množice ljudi. Poleg preobrazbe Zemlje nastaja tudi spremenjena atmosfera v okolju. To velja izkoristiti produktivno in predvsem na nov način. Stari načini bolovanja in izključnega mirovanja so nezadostni. Potrebno se je čuvati pred okužbo. Ampak notranjo odpornost pridobivamo z vitaliziranjem svoje ustvarjalnosti do predočenih izzivov.

Geomantijsko izobraževanje se posveča soočanju z nastalo situacijo v širšem razumevanju planetarnih sprememb in uglaševanju s pozitivnim vidikom preobrazbe. Zaradi tendence negativnih interpretacij splošnega stanja, še posebej če posameznik pade pod take kolektivne vplive, je slika lahko črnobela. Uriti se velja v zaznavanju celotnega spektra dogajanja, na temelju stika z vitalnimi tokovi narave in Zemlje. To je predpogoj za ozemljeno usklajenost z realnostjo.

Seminar geomantija je posvečen prav temu dogajanju. Je rezultat dolgega spremljanja energijskih spremememb v našem okolju na ravni zavesti in bioenergijskih stanj. Seminar za udeleženca vključuje oblikovanje kozmograma za zaščito in podporo doma. Okvir števila udeležencev seminarja je omejen. Zaradi individualnega pristopa, ki se izvaja tudi z e mentorskim svetovanjem. https://www.geomantija.si/izobrazevanja/seminar-geomantija-2020-2021.html