Skrivnosti raziskave

 Image title

Geomantijski projekti obravnavajo genezo naravne, kulturne in duhovne dediščine pokrajine, živost svetih krajev in obstoječe stanje okolja, iz zaznamujočih karakteristik krajine, urbanizma, arhitekture, zgodovine in družbene mentalitete ljudi, kateri določajo značaj prostora. Izhajajoč iz izhodišč prostorskih energiskih vzorcev, se večslojno odkrivajo naravni duhovno energijski izviri, potencialne danosti, zatečene razmere, ovire, konfluenčni dejavniki akutnih motenj, resursi in zdravilni viri za nove smeri sprememb in razvoja. Tako za ekološko, kot turistično ali socialno udejstvovanje za okolje skupnosti.

V geomantijski raziskavi se odkrivajo skrivnosti večdimenzionalne anatomije pokrajine, v hologramu soodvisnih značilnosti okolja in ljudi. Odkrije se vpogled v svetle in temne plati kraja, v geopsihosomatiki učinkovanja do življenjskega prostora.  Identiteta prostora prebivalcev je dandanes konstantno pod pritiski globalnih trendov. Negativni aspekt tovrstnih vplivov duhovno onesnažuje okolje. Obremenjuje vire identitete pokrajine, mesta in hiš s konfuznimi posplošenimi informacijsko energijskimi polji. Izziv današnjega časa je biti pristen in hkrati inovativen. Raziskava odkrije medsebojne korelacije med silami preteklosti in aktualnega dogajanja dandanes, kako se odpirajo možnosti za učinkovit razvoj za prihodnost. Enakovredno je pomembna obravnava vzrokov in rešitev, problemov in potencialov, manifestiranih in šele nastajajočih vplivov, vsebin ozadja in ospredja, duhovnih in materialnih karakteristik – da se slika analize primerno razširi za razumevanje obstoječega stanja za naprej.

Energijske sile preteklosti predstavljajo nosilni temelj, ki je usidran s poljem podzavesti pokrajine in interaktivnih aktualnih okoljskih razmer sedanjosti, za nove priložnosti sprememb za bodočnost. Geomantijska analiza odkrije določene prežemajoče sloje pokrajine, ki so bili večinoma pozabljeni ali pa so bili v latentnem stanja. To vključuje tudi odkritje arhetipskih potencialov. Ovrednotene vsebine, smernice in kvalitete se karakterizirajo na zemljevidu. Geomantijske karte služijo za strokovno podlago načrtovanj občin & za osveščanje domačinov in obiskovalcev.

Image title