Skupščina LAS Krasa

Image title

V A B I L O

na 4. sejo Skupščine LAS Krasa in Brkinov, 25. 01. 2017 ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine Sežana, 

Predlagan dnevni red:

 1. Pregled zapisnika in sklepov 3. seje Skupščine LAS Krasa in Brkinov

 2. Seznanitev in potrditev spremembe Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Krasa in Brkinov skladno s spremembo Uredbe CLLD (Uradni list RS, št. 73/2016) in dopolnitvami SLR

 3. Seznanitev in potrditev javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2017

 4. Seznanitev in potrditev javnega poziva za izbor ocenjevalne komisije LAS Krasa in Brkinov

 5. Seznanitev in potrditev predloga projekta sodelovanja LAS – Unesco MaB

 6. Seznanitev in potrditev menjave dveh članov Upravnega odbora:

  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana: dr. Stanislav Renčelj (namesto Doris Požar) in

  • Občina Hrpelje – Kozina: Vasja Valenčič (namesto Ester Mihalič)

 7. Seznanitev z novimi člani LAS Krasa in Brkinov

 8. Seznanitev in potrditev letnega načrta aktivnosti LAS Krasa in Brkinov za  2017  www.laskrasainbrkinov.si