Slovenska mitologija

Image title

Knjiga Zgodovina slovenske mitologije – avtor Matjaž Anžur. Po izobrazbi je zgodovinar, po lastnih besedah pa “profesionalni vitez”.  V okviru zavoda Svitar je idejni vodja projekta Živi muzej grad Struga, katerega cilj je med drugim avtentična obnova in oživitev slovenskega gradu ter žive uprizoritve zgodovine.

S pričujočo študijo je Anžur, sicer idejni vodja sodobnega slovanskega staroverstva na Slovenskem, ki se zavzema za čaščenje rodnih bogov in oživljanje starih obredov, želel »streti spone manjvrednostnega kompleksa, ki ga ima slovensko bajeslovje«. V knjigi dokazuje, da zgodovina in bajeslovje Slovencev sega v daljni čas, ter kaže na vplive mnogih antičnih verskih praks.

Avtor knjige pravi :  Knjiga Zgodovina slovenske mitologije bi se lahko imenovala tudi Zgodovina slovenskega bajeslovja. Tako bi se pravilno slišalo v našem jeziku. A sem za enkrat pustil ustaljeno formo s tujko, čeprav je eden od namenov knjige prav streti spone manjvrednostnega kompleksa, ki ga ima slovensko bajeslovje v primerjavi z antično grško in rimsko mitologijo. Naj poudarim, da sem se in se še vedno sprašujem, tako kot akademik Anatolij Kljusov, kako je mogoče, da se vedno lahko pogovarjamo o starih Germanih, celo starih Skandinavcih, ko pa beseda nanese na stare Slovane, se takoj zasliši iz vseh strani, ne, ne starih Slovanov pa ni bilo!

Podobno se sliši tudi o bajeslovnih vsebinah Slovanov in Slovencev. A resnica je prav nasprotna. V knjigi sem tako želel razbiti mit o ”božjem stvarjenju” naših dedov in babic v šestem stoletju. Tudi dedje in babice so imeli svoje dede in babice in te se s pomočjo jezikoslovja, genetike in še česa, da danes odkriti daleč v predzgodovinskem času.

Zgodovina naroda danes poimenovanega Slovenci, sega v pradavni čas in z njim sem pričel svojo zgodovinsko bajeslovno pripoved. Drug namen moje knjige je bil ta, da sem želel opozoriti na večplastnost mitološkega in religioznega premišljevanja naših prednikov. Še posebno antični čas, je ponujal mnoge religiozne prakse, ki so pomembno vplivali tudi na poznejšo in sedanjo slovensko duhovnost.

Pomembna je tudi religiozna razslojenost po stanovih, na katero se sicer redno pozablja. Zmotno je mnenje, da so slovenske in slovanske vladajoče elite svojo duhovnost vezali le na tradicionalno naravoverje kmečkega življa. Mnogo znakov in znamenj kaže na to, da so bile slovenske in slovanske elite mitraisti, arijanci in še kaj bi se našlo pred dokončno zmago krščanstva.

Zmotno je tudi mnenje, da niso vladajoče elite sprevidele vseh družbenih in socialnih prednosti krščanskega modela religioznosti, v generalnih spremembah, ki so se dogajale v tistem času. In končno v knjigi vseskozi poudarjam vse sinkretizme, ki so se prav gotovo zgodili v dolgih tisočletjih in se nekateri prav trmasto obdržali vse do današnjih dni. Skratka skušal sem pogumno, čeprav dostikrat v popolnem nasprotju z ustaljeno slovensko znanostjo napisati zgodovino bajeslovja našega naroda, na način ki bi ne bil sporen zdravi kmečki pameti. “

https://www.miklovahisa.si/dogodki-novice/details/375-predstavitev-knjige-zgodovina-slovenske-mitologije