Slovenske Konjice

Image title

Projekt ODPRTO UčŒNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE

Glavne aktivnosti in cilji:

1. Geomantična analiza in Platforma odprtega učnega okolja ter zelenega turizma

2. Vzpostavitev 3 odprtih učnih okolij

3. Izobraževanja za vzgojitelje in učitelje, turistične vodnike in krajane (3 sklopi)

4. Mednarodna konferenca in predstavitve

Operacija vzpostavlja odprto učno okolje za vse generacije, za domačine in obiskovalce, ki nudi oblike povezovanja in globljih doživetij narave in okolja ter vnaša vsebine dediščine bližnjega okolja v vrtce in šole. V okviru operacije s programi gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine razvija socialno funkcijo gozda.

S celostno obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvaja v vrtce in šole poučevanje obveznih učnih vsebin skozi naravno in kulturno dediščino. Z vključevanjem staršev in drugih krajanov povezuje vse generacije v procesih medgeneracijskega učenja in aktivne skupnosti ter navaja na zdrav življenjski slog in ozaveščenost o pomenu dediščine. Z usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v naravi ter poglobljenega doživljanja kulturne dediščine nudi domačinom in obiskovalcem avtentična presežna doživetja.

Namen projekta je spodbuditi razvoj na območjih KS Špitalič in KS Stranice z opolnomočenjem skupnosti za trajnostni razvoj, prepoznavanje priložnosti za razvoj dejavnosti in podjetništva ter oživitev odmaknjenih krajev.

Geomantična analiza in Platforma odprtega učnega okolja ter zelenega turizma

V projektu bodo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine območja urejene učilnice na prostem in oblikovani pedagoški programi ter programi revitalizacije za domačine in obiskovalce. Geomantija je celostna obravnava narave in okolja ter je v severni Evropi uveljavljen pristop urbanističnega in razvojnega načrtovanja (primeri: Vulkanland na avstrijskem Štajerskem, Nemčija…). Platforma kot strokovna podlaga prostorske geomantijske obravnave za programe odprtih učnih okolij in turizma ovrednoti naravne kapacitete območja, vsebuje podlago za prostorska načrtovanja občine, za vitalno-energijski turistični zemljevid ter projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. Zagotavlja visok standard zdravja prostora za izvajanje dejavnosti OUO s ciljem ohranjanja narave in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.