SMID

Image title

Slovenska mreža za interpretacijo dediščine (SMID) združuje nevladne organizacije, posameznike in neformalne skupine iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in predstavljanjem naravne in kulturne dediščine. Začetki delovanja mreže segajo v leto 2007, danes SMID šteje že preko 100 članov.  

SMID podpira samostojno in suvereno delovanje posameznikov in organizacij s področja interpretacije dediščine in vzpostavlja solidarno mrežo članov, ki prispevajo k širjenju informacij, sodelujejo pri pripravi in izvedbi skupnih projektov, se medsebojno podpirajo in si svetujejo. Z izobraževalnimi programi spodbujamo kakovostno in celovito, sodobno in inovativno interpretiranje dediščine. S pripravo predlogov in pobud za spremembe zakonodaje in predpisov s področja dediščine si prizadevamo za izboljšanje pogojev za nevladno delovanje.

Mreža skrbi za boljše povezovanje svojih članov s strokovnimi institucijami (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za premično dediščino in muzeje, Ministrstvo za kulturo RS), preko vključevanja in navezovanja stikov z drugimi evropskimi in svetovnimi mrežami ter organizacijami (Interpret Europe, Europa Nostra itd.) pa svojim članom omogoča povezovanja in partnerska sodelovanja v mednarodnem prostoru. čŒlanstvo v mreži je brezplačno in dostopno vsem, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in predstavljanjem naravne in kulturne dediščine. Si eden izmed njih? Pridruži se nam!

NAčŒELA INTERPRETACIJE DEDIŠčŒINE

Za začetek interpretacije dediščine kot znanstvene discipline in kot stroke se šteje leto 1957, ko je Freeman Tilden predstavil šest načel interpretacije dediščine. Več kot 50 let kasneje ostajajo njegova načela vplivna in mladi interpreti dediščine se jih še vedno učijo. V zadnjih desetletjih je bilo narejenih več poskusov izboljšav in razširitev teh načel. Sledečih osem načel interpretacije dediščine je rezultat poglobljenega dela mnogih strokovnjakov s področja dediščine. Njihov namen je zagotavljanje visoke kakovosti interpretacije naravne in kulturne dediščine.
Dobra interpretacija dediščine je:  – ustrezna – zabavna – raznolika – dobro raziskana – celovita – trajnostna – vključujoča – dovzetna

https://www.smid.si/