Smo sredi civilizacijskega preloma

Image title

Revija Zarja, članek:

Konec januarja letos, ko je bil naš vsakdan še povsem običajen, je Robi Lavin sanjal, kako po televiziji poročajo, da smo se znašli v resnih razmerah in govorijo o virusu, ki so ga primerjali s kugo. Njegove sanje so se izkazale za preroške, saj je le dober mesec kasneje COVID19 zavladal našim življenjem. Ko se je poglobil v vse skupaj in se posvetil spremljanju stanja biopolja Zemlje, mu je aktualno dogajanje postalo logično. Kajpak, nahajamo se sredi večplastnega procesa preobrazbe, pojasnjuje.

Tekst: LARA JELEN

Procesi, ki se trenutno dogajajo, so tako intenzivni, da se je Robi o tem odločil napisati knjigo z naslovom Planetarne spremembe, korona obdobje in zdravje sodobnega človeka. Pravi, da nas čaka zelo obsežna zgodba. „Koronavirus je pokazatelj, da se ponavlja zgodovinski vzorec splošne družbene krize apatije. Tudi kuga se je pojavila, kadar je stanje zavesti izrazito padlo. Takrat pade imunski sistem. Znašli smo se pred izzivom osebne in globalne ekologije: kako pozdraviti posledice in vzroke napačnega odnosa do narave in neodgovornega pristopa do naravnih zakonitosti. Duhovno nas situacija uči vzdrževati notranjo stabilnost in prilagajanje na spremembe,“ razkriva strokovnjak geomantije, vede, ki povezuje pojme kot so holistična mediicina, evropski feng shui in kozmogram. Programi geomantije temeljijo na tradiciji upoštevanja svetosti prostora, z življenjsko energijo in vsemi ravnmi delovanja človeške civlizacije, s svetlimi in temnimi platmi dejavnih energij okolja. In med drugimi učijo, da je izhod iz stiske in stresa vedno narava. Dovolite ji, da je vaša uteha, ko je vsega preveč.

Nova šola življenja

Opazovanje biopolja Zemlje daje poznavalcu jasno vedeti, da je leto 2020 namenjeno procesu preobrazb. Počasi se luščijo vsi nesmisli, ki smo jih tako dolgo živeli. Nahajamo se sredi civilizacijskega preloma, pravi sogovornik.“Ogledalo je nastavljeno velikim igralcem usode družbe in človekovi kritični masi po planetu. Učimo se novo šolo življenja. Procesi sprememb Zemlje prihajajo na površje. Situacija koronavirusa je le del obsežnega dogajanja planetarnih sprememb. Pripraviti se na nove čase je prioriteta tega leta. Prepoznavanje stanja v svetu z odprtimi očmi, ven iz projekcij splošne medijske zmede, je koristno bolj kot se zdi na prvi pogled. Ker odpira ogledalo povratno nazaj, kdo pravzaprav smo in kaj hočemo pri tem početju, kje so meje in kje nove poti. Velja se učiti na polju vzrokov in ne ponavljati iste zgodbe v novih valih. Vračanje vase zelo prispeva k družbeni klimi v pozitivne preobrate, ki so tako želeni.“

Človeštvo pred zgodovinskimi vprašanji

Lavin je tudi prepričan, da se je človeštvo znašlo pred zgodovinskimi vprašanji, zaradi ekoloških podnebnih sprememb. „Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje. Odraža se na vseh področjih. Potreben je nujen preobrat k rednemu stiku z Zemljo.“ K sreči v aktualnem času planetarnih sprememb postaja vedno več ljudi dojemljivih za osebno spremembo, sistemsko razmišljanje in energije okolja. „Krize človeštva v odnosu do eksistence prinašajo apel za sodelovalen odnos z Zemljo in sobivanje z naravo. Povsod po planetu se odpirajo nove razsežnosti transformacij. Zelo važen nauk čaka civilizacijo in vsakega posameznika, to je pogledati v oči resnici in se soočiti s stanjem, prevzeti odgovornost na skupnem polju skrbi zase in za okolje.“ Treba se je naučiti razumeti vzroke in posledice. Kot primer, nam sogovornik razloži, kaj sporoča izbruh koronavirusa na Kitajskem. „Kitajska je porušila lasten yin in yang princip, iz duhovne tradicije na lastnih tleh. Z ekonomijo, ki ubija ekologijo. Nauk zgodbe je, da se kršenje naravnih zakonitosti dogaja na ravni civilizacije.“ Tako družba kot posamezniki vsak zase moramo začeti stremeti k temu, da začnemo ponovno upoštevati osnovne naravne zakonitosti. Se iz preteklih let najprej marsikaj naučiti, saj lahko napredujemo šele, ko dojamemo lekcijo. Ko bomo nato, ne glede na vse, postali še ustvarjalni, v istovetenju z rešitvijo in ne problemom, se nam bo odprla pot napredka.

Kolektivno čiščenje

„Vse, kar sedaj nastaja, je kolektivno čiščenje. Prioriteta je spoznati pozitivno plat in se tako uglaševati. Potem pride do podpore ustreznih duhovnih sil. Vsekakor bodo razpadale določene oblike delovanja. Iskati pa velja nastajanje novih koridorjev, ki se kažejo v sintezi svoje osebne perspektive, skupnosti in Zemlje,“ svetuje in nadaljuje: „Srčika planetarnih sprememb, ki se odvijajo pred našimi očmi vsepovsod je sprememba. Tako osebno kot kolektivno na ravni civilizacije. Vsak se lahko vpraša ali pa ne – koliko sem del rešitve in koliko problema (bodisi v družini, družbi, službi, pri projektih, sam pri sebi in preprostih vsakdanjih razmišljanjih o svetu)? V letu 2020 se bo potenca preobrazbe stopnjevala. Izziv ki je pred nami, je ozaveščanje o novih razmerah v sebi in svetu hkrati. In pripravljanje k spajanju osebne in družbene ekologije, v vključevanju novega duhovnega smisla bivanja.“ Lavin nam ob tem ponudi tri osnovne napotke. „Treba je prevrednotiti prioritete, povezati svoja življenjska področja delovanja z Zemljo ter poenotiti poslanstvo, cilje, samozdravljenje, praktična dela, dnevno udejstvovanje in medsebojne odnose.“ Ste pripravljeni na spremembe? Ali pa bi imeli raje, da svet preprosto ostane takšen, kot je?

CITAT: Robi Lavin: „Planetarne spremembe nas učijo razumeti let ptice na nebu, gibanje ribe v oceanu, premikanje volka v gozdu, pogovarjanje dreves, pretakanje energije rek, izražanje misli po zraku tisočih ljudi, čutenje rastlin, govor mineralov in vseobsegajočo ljubezen matere Zemlje, ki kot planet skrbi za spremembe.“

O samoizolaciji: „Samoizolacija je lahko notranji preobrat ali pa pasivno preživljanje časa, če ne že mukotrpno prestajanje ukrepov. Zahtevni časi ki so pred nami, bodo še trajali v taki atmosferi. Pravzaprav se vsak dan na novo odloča v kakšni smeri bo potekalo razmišljanje, vera in vedenje do sebe in bližnjih. V posebnih razmerah velja ubrati nove oblike odzivanja.“

O regeneraciji v objemu lastnega doma: „Regeneracija v lastnem domu je temeljnega pomena. V sodobnem tempu življenja, s številnimi izzivi in delovnimi obremenitvami, je dom prostor počitka, obnavljanja in stika s sabo in družino. Energijsko stanje doma določa, kako hitro se regeneriramo. Obstaja cela vrsta negatvnih energiskih tokov okolja, ki lahko slabijo odpornost doma. Delujejo na različnih ravneh. Od duhovne do eterične geobiološke. Na bioenergijsko polje hiše vpliva poleg stavbe in zemljišča psihološko stanje stanovalcev. Karakter vseh stanovalcev se sešteje v skupni karakter hiše – na temelju karakterja kraja in lokacije hiše. Postavitev prostora hiše, z značilno ureditvijo, je vedno interakcija in indikacija značaja ljudi, ki tam živijo.“

O časih, ki prihajajo: „Časi ki prihajajo so lahko zahtevni in oteženi z nastalimi posledicami krize koronavirusa ali pa velika priložnost za spremembe, začenši na lastnem pragu. Tudi tokrat šteje kritična masa. Bodisi v družini, delovnem okolju, kraju bivanja, državi in na ravni civilizacije.“

O lekcijah: „Vsaka lekcija ima dve plati: tisto ki boli in tisto ki zdravi.“

O reševanju zapletov: „Čas koronakrize je pravzaprav priložnost za končno preobrazbo preživete paradigme razumske dominacije. Negativni pol preveč prevladuje s svojo dramo, saj se lahko iztiri svetovno dogajanje v recesijo za dalj časa. Zato velja povdarjati pozitivno plat reševanja zapletov, v tistih resursih ki imajo sedaj priložnost odigrati svojo vlogo sprememb.“

O naravi: „Odpornost človeka se v naravi obnovi. Moderni človek se je toliko odtujil od narave, da se spopada z boleznimi z umetnimi postopki. Nastaja začaran krog obolenj in ukrepov. Narava z vso svojo močjo preobrazbe je pa pravzaprav odločilni dejavnik ozdravitve.“

O srčnem delovanju: „Brez duhovnega znanja in srčnega delovanja se bo človeštvo izgubilo v dekadenci. To dogajanje je bilo značilno že v zgodovini, ko je bila kuga. Notranja higiena na lastnem pragu naj bo vodilo: da se kugo sedanjega časa očisti duhovno v sebi.“

02.09.2020