Snovanje eko-geo

Image title

Geomantijska analiza lokacije Snovik  je snovana v okviru zelenega razvoja Eko term Snovik.  

Ležijo v  krajinskem pretoku energij Tuhinjske doline, v idilični zeleni dolini med Kamnikom in Vranskim, na pragu Kamniško-Savinjskih Alp.  

Zemljišče izžareva pozitivno ekološko kakovost. Geomagnetizem radiacije zemljiša ima posebno vrednost. Energije prihajajo iz velikih globin, kar je znak čvrstih povezav z visokokakovostnimi vitalnimi naravnimi izviri. Termalna voda Snovika je od leta 2006 razglašena za naravno zdravilno sredstvo.

Vodni eter potoka Snoviška je vključen v prostore zunanjega in pokritega bazena, ki predstavlja spodnji pol prostora. 

Namestitev | Terme Snovik

Apartmajsko naselje je zgornji pol. Razteza se nad termalnim kompleksom. Objekti so načrtovani tako, da je njihova postavitev pozorno prilagojena naravni konfiguraciji terena. Grajeno je po okolju prijaznih standardih.

 Image title

Energijsko polje naselja je prosto v prostosti narave, z nadstandardno vrednostjo bioenergijske bivalne kvalitete. / Ekološko zdravje prostora določa danost terena + hiša s svojo lego, obliko in materiali. 

Lega Term Snovik v osrčju Kamniško savinjskih Alp obiskovalcem omogoča poleg rekreacijske aktivnosti s sprehodi, kolesarjenji in planinarjenji, tudi izvajanje programov poglobljenega zelenega turizma z avtentičnimi doživetji. S spodbujanjem okoljske komunikacije, duhovno vpetostjo gosta v prostoru in izobraževanji je tovrsten potencial docela izkoriščen.

Image title

Sodeč po srednjeveških zapisih se je kraj prvotno imenoval Jesenovnik. Krajevno ime je bilo izpeljano iz poimenovanja po drevesu jesen. Prvotno ime kraja torej pomeni jesenov gozd.

Ambient se odlično povezuje z gozdom. Nadgradnja geomantije ponuja poln izkoristek v komunikacijski omreženosti s širšo pokrajino.

Image title


Združujemo prvine ekologije in geomantije. Za zdrav, ohranjen, čist in večdimenzionalno odprt prostor, z oživljenimi tokovi energij geoloških sestavin ekosistemov. Preučujemo najobčutnejše procese med raznolikimi ekosistemi mikro območja v večjem mikro geografskem območju v SINTEZI vseh ravni bivanja.  Razsežnosti vzporednih prostorskih dimenzij -od geološke do energijsko duhovne- sistematično združujemo v konsistentno enovitost. Z vpogledom v aurično anatomijo zgradbe zemljišča. V  ustvarjalnem snovanju kvadrat združujemo s krogom. To je interdisciplinarna eko geo znanost. 

Geomantija je paradni konj globljih preobratov za trajnostni razvoj. Prevzema vlogo inoviranja, preobražanja in integracije. Presega prozaično projektiranje. Prodira in varuje duhovno ekološko snov načrtovanja okoljske trajnosti.  Npr. turizem ki smo ga razvijali do včeraj bazira večinoma na ljubezni do finančnega uspeha, ne glede na ceno, ki jo za to plačuje okolje. Zato je geomantija holistično orodje za ozaveščanje javnosti o okoljskih vrednotah, z povezovalno vlogo vpliva na lokalno skupnost, v zaščiti naravno-kulturne dediščine in lokalne identitete.

Krajinska geomantijska ekologija je integracija ved ekologije, geografije in geomantije. Kavzalno proučuje prostorske vzorčnosti pokrajinskih elementov (kot so polja, gozdovi, reke, arhitektura ) s pravzorci narave in pripadajočim logosom, s katerimi so njihove razporeditve vplivale na razporejenost  & metabolizem energij in posameznikov v okolju. Hologramski princip ki natančno odkriva zrcaljenje malega v velikem in velikega v malem. Snovik je model, ki se zgleduje po čistih energijah.