Snovanje ekologije

Image title

Kraljestvo rastlin, mineralov in živali.

Vloga rastlin in komunikacija z drevesi.

čŒlovek – mikro in makrokozmos.

Pomen oblik.

Kako kreativno odgovoriti na izzive sodobnega časa.

Pomen individualnosti in skupnosti.

Odgovornost do pokrajine.

———————————————

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo in ne ločeni in izgubljeni v brezkrajni praznini kot vesolje razumemo danes. S posvečanjem pozornosti cikličnim spremembam v naravi so razbirali svojo vpetost v njih. V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in Kozmosa, našo prepletenost in povezanost z vsem.

* ekologija je veda o okolju, ki je nastala pred 150 leti, danes se izraz uporablja tudi v širšem pomenu kot skrb za okolje

 V naravi je veliko drevesnih vrst in ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, ko tvorijo gozd, sadovnjak, park ali mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci. Z njimi lahko tudi komuniciramo. Drevo je hkrati eden najpomembnejših simbolov in arhetipov v vseh kulturah sveta.

čŒlovekova ustvarjalnost je v vseh zgodovinskih obdobjih zaznamovala okolje. Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. Svoje težnje in lahko zasnujemo tako, da z udejanjanjem bogatimo vse ravni bivanja na Zemlji in z  izražanjem osebnih potencialov in poklicanosti prispevamo k bogatenju skupnosti.

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje SNOVANJEEKOLOGIJE ŽIVLJENJA