Snovanje življenja

Image title

Mnogi trdijo, da ima človek inherentno sposobnost kreiranja lastne usode oziroma življenjske poti. 

Ob tem je nujno potrebno poudariti, da lahko resnično konstruktivno kreiramo realnost šele, ko smo zavestni svoje najgloblje narave, ko smo zakoreninjeni v njej, ko nam pomeni glavni ali celo edini navdih za naše delovanje.

čŒe temu ni tako in če navdih za naše delovanje oziroma kreiranje realnosti črpamo iz čustev in občutkov, želja in pričakovanja, idej in prepričanj, torej na podlagi ego vzgibov, potem bomo ustvarjali ti. karmo, s čimer bomo želi to, kar smo sejali. 

Ker pa je narava življenja taka, da je vse, čisto vse, med seboj prepleteno,  ljudje vplivamo tudi drug na drugega, na druga živa bitja, na okolje nasploh, nosimo zato tako delno odgovornost tudi za bolečino in trpljenje drugih.

Ustvarjanje karme ni čŒlovekov namen. čŒlovekov namen je postati ‘divine co-worker’ ali božji sodelavec. Pogoj za to pa je, da človek postane sposoben modrega presojanja na podlagi njegove najgloblje narave. Da ve, kaj je v določenem trenutku potrebno reči, storiti, ustvariti, da se uresniči tisto, kar življenje približa božanski manifestaciji. Na tak način človek živi svojo dharmo in hkrati pripomore k dviganju zavesti in posledično k lepšemu, boljšemu in resničnejšemu Življenju.

Iz predavanja

  • Zakon manifestacije

  • Ustvarjalni procesi Zemlje

  • Ustvarjalnost v mitologiji

  • Snovanje življenja – kako ustvarjalni proces poteka v vsakem človeku

  • Faze ustvarjalnega procesa

  • Ustvarjalna kriza in poti iz nje

  • Pomen samo-refleksije

  • Aktiviranje ustvarjalnih potencialov

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

 

Odstiranja znanj prednikov – Predavanje: SNOVANJEŽIVLJENJA – čŒLOVEK KOT USTVARJALEC