Sodelovanje z drevesi

Image title

Tečaj v naravi : Narava – kraljestvo mineralov, rastlin, živali in človeka, čŒustvena inteligenca dreves in kako se pogovarjamo z njimi, Poslušanje glasbe rastlin, Kulturna dediščina – bogastvo znanj preteklosti, Arhetipi mesta, »Genius loci« – ogled mesta z duhom kraja, Duhovi narave i njihova vloga, Komunikacija z duhovi narave – palčki, vilami…, Osebni potenciali posameznika in ustvarjalnost, Pomen individualnosti in skupnosti, Praznovanje z Naravo – DENDROTERAPIJA

Stare kulture, ki so naseljevale naš prostor so poznale pomen posebnih dreves. S sodobnimi pristopi obujamo ta znanja. Nekatera drevesa so kot modreci v pokrajini. Ko se z njimi povežemo, lahko steče dialog in tako smo deležni njihove modrosti.

Vsak kraj ima poseben značaj, energijo in zavest. Stari Rimljani so gojili zelo spoštljiv odnos do duha kraja, ki so ga imenovali »genius loci«. S posebno tehniko povezanosti s prostorom in meditativne hoje z duhom kraja spoznavamo globlje razsežnosti prostora in arhetipe mesta. Že neolitske kulture so poznale obredna mesta v pokrajini in romarske poti. Meditativna hoja nas poveže z našim bistvom in hkrati z arhetipskimi plastmi prostora.

Rastline so inteligentna in čuteča bitja. V Federaciji Damanhur v bližini Torina v severni Italiji so razvili posebno napravo, ki temelji na principu »bio-feedbacka« (biološke povratne informacije, ki se uporablja tudi pri testiranju ljudi za ugotavljanje električne aktivnosti kože. Aparat deluje podobno kot detektor laži (poligtaf) razvit 1921 v Ameriki. Naprava meri razliko elektromagnetnega polja korenin in lista, ki je prevedena v glasbo oz. izraz rastline. Rastline se odzivajo na naše ravnanje, čustva in celo namere. Z njimi lahko vzpostavimo blagodejno sodelovanje. S pomočjo naprave lažje ozavestimo odnos z rastlinami in uživamo v harmoniji glasbe, ki jo ustvarjajo v interakciji z nami.

Likovni jezik je govorica podob. Razmišljanje v podobah je značilno za intuitivno mišljenje. Z različnimi načini izražanja krepimo osebne ustvarjalne potenciale in intuicijo ter s tem vzpostavljamo celostno mišljenje, doživljanje in ravnanje.

Karin Lavin

Sodelovanje z drevesi – senzitivnimi bitji za ohranitevmoči Zemlje vsega življenja na njej