Sporočila Pirana

Robi Lavin: Sporočila Zemlje in Pirana o preobrazbi tega časa / Simpozij geomantija Piran

Piran smo izbrali kot kraj za simpozij, zato ker ponuja možnosti za srečanje s samim seboj v doživljanju duhovnih kvalitet prostora. Piran je poligon za geomantično učenje z raznovrstno značilnostjo dediščine, geografske pozicioniranosti in geomantične vloge za slovensko obalo in slovenski prostor.

Prepoznavanje sporočil prostora nas vodi k premišljenemu pristopu. Mišljen je predvsem ponotranjen odnos do okolja, da lahko razumemo vzročno posledično matriko, ki jo imenujemo tudi večdimenzionalna anatomija pokrajine.

Simpozij služi za ozaveščanje, delitev znanja, prikaze primerov dobre prakse in predvsem kot sinteza strok ter pobud za spremembe v smeri izboljšanja družbene in okoljske odgovornosti. Geomantija prevzema vlogo zaobjemanja ravni in dimenzij delovanja, sodelovanja in zdravljenja. Večji spekter soustvarjanja kot dosežemo, bolj smo učinkoviti pri preobrazbi prostora in časa.

Smo v obdobju ki nas vabi k preobrazbi. Vabilo je seveda v dinamiki ekoloških, ekonomskih, zdravstvenih, socialnih, duhovnih in podnebnih preobratov ki so tudi boleči in zahtevni. Zato smo tudi tukaj da vabilu aktualnega časa sledimo s poslušanjem nagovora duha prostora in časa.

Nagovor Pirana je neposreden naj poslušamo navdih, ki nam pomaga iz duše prostora. Tega so upoštevali po tradiciji načrtovalci, graditelji, umetniki, arhitekti, vizonarji in to počnemo še danes.

Tukaj smo zato da podelimo spoznanja in napotke iz različnih področij ki so danes lahko rečemo nosilna za spremembe. Smo v obdobju ekstremov vročine v stopnjevanju ekoloških in podnebnih sprememb. Požar na krasu je del teh opozoril, ki smo jim zdaj priča kako bomo morali bit drugače odzivni in pripravljeni za si skupaj pomagat.

Podnebne spremembe se bodo stopnjevale. Ekološka opozorila v vseh štirih elementih: ognja, vode, zemlje in zraka trajajo ciklično. Povezana so z astrološkimi cikli. Geomantično se prepoznava duhovno ozadje tega obdobja, značilno po manifestaciji kaosa in transformacije. Menja se frekvenca Zemlje. Pravi pomen preobrazbe je nastajanje novih pogojev bivanja planetarnega doma. Potrebno bo sodelovati z inteligenco narave. Odpira se novo učenje na lastnem pragu.

Geomantijsko spremljanje biopolja Zemlje analizira soodvisnost med dimenzijami bivanja.

Tako izrazito se je današnji čas spremenil, enako tudi prostor. Kako lahko razumemo kaj se okrog nas dogaja, vkolikor se ne odpremo živi izkušnji stika z večdimenzionalnim organizmom planeta Zemlje. Lahko na lokaciji svojega doma, v ambientu službe, v okolju lokalne skupnosti kjer živimo ali širšega geografskega prostora. Poznavanja stanja v prostoru bivanja, dela in okolja je po tradiciji temelj.

Planetarne spremembe Zemlje podpirajo procese čiščenja zastarelih energij bivanja in spodbujanja novih temeljev v skupnem planetarnem domu.

Bioterapija geomantije vedno išče zaplete v zastojih energije človeka- v intekaciji s prostorom bivanja, dela in odnosov z okoljem. Zdravljenje številnih bolezni tega časa bo učinkovito, ko bomo posvečali pozornost, znanje in sodelovanje na več ravneh skupne eksistence. Tako se odpirajo novi načini za razumevanje nastanka bolezni in sproščanja zdravljenja.

Globalni trendi vdirajo v lokalni prostor. Imajo zaznamovano agresivnost in napadalnost v naravne vire. Neizprosno razžirajo subtilne sfere ekosistema. Da se zaščitimo pred tovrstnimi motnjami je potrebna primerna stopnja zavesti, ki jo negujemo z vadbo, ozaveščanjem in skupnim mreženjem za pomoč okolju. Vkolikor ostajamo pasivni, nastaja začaran krog. Izhod je proaktivni pristop osebne in skupne ekologije.

Pokvarjen sistem povzroča domino efekt. Vrti se v začaranem krogu s samim sabo. Funkcije so v okvari. Končno bo treba razumeti sistem kot živ organizem. Potrebuje vendar zdravljenje. Ta organizem vendar ni mehanski aparat. Je odzivni duhovni in telesni organizem, del Zemlje.

Molitev Zemlji: Naj se razodene zdravljenje v našem življenjskem prostoru na vseh ravneh. Naj se odpre ogledalo naši stvarnosti in nove oblike sprememb. Naj se pokaže senca človeštva na oltarju preobrazbe. Hvala za blagoslov v naša srca.

Zdravljenje bolezni duha je neuporabljeno področje. Zato ker zahteva človekovo odločitev se ukvarjati s svojimi resursi zavedanja, doživetij razpoloženja in prevzemanja prizemljitve v življenje iz sebe.

Kako nastaja novo obdobje je za opreti oči in srce. Žalovanje za staro zgodbo, ki jo na vse pretege rušijo aktualne drame je potrata časa. Izkoristiti je potrebno razpoložljiv čas da se razgalijo prisotni pojavi kot osebna preobrazba začenjanja nečesa novega. Vse ostalo siljenje nazaj je nespametno. Zato pamet v roke, govorijo opozorila preobrazbe okrog nas.

Preizkušnje današnjega časa so postavljene posebej za preobrazbo: kako se soočiš s senco in greš v procese iz srca. To ni romantična filozofija, saj je srce ključna funkcija zaobjemanja bolečine v sebi in okrog nas. Trpljenje človeštva potrebuje korenito zdravljenje, ko srce združuje znanje, voljo in dejanja.

Simpozij vodimo do nadaljevanja s projektnimi aktivnostmi za dobro skupnosti. Te generiramo sami, skupaj z odločevalci občinami in domačini v lokalni skupnosti. Piran sporoča: 1. Posvetit se zdravljenju svoje osebne in skupne zgodbe, ki je del kolektivne, vezano na pomen identitete. Ko se poruši integriteta in identiteta se poslabša odpornost in nastanejo težave z zdravjem. 2. Kako preživeti če izgubimo dušo sobivanja? Iskati hrano za dušo in to imeti za zagotovilo da lahko uspešno funkcioniramo. 3. Razvijati svojo ustvarjalnost kot orodje za osvobajanje od pritiskov negativnih trendov in izražanje.

Okoljska odgovornost in osebne spremembe so na geomantijskih izobraževanjih prednostno posvečena planetarnim spremembam Zemlje: kako aktivirati lastno osebno ekologijo- za dobro sebe in širše sinergije.

Udeležence seminarjev geomantije z Zavodom Anima Mundi vabimo pri delitvi spoznanj in delovnih izkušenj na simpozije. Piran je tokratni prostor za srečevanje. Je izbran kot prostor za izvajanje delavnic geomantije, druženja, simpozijev in izobraževanj.

Namen takih predavanj je podati sporočilo za globlje zavedanje kako smo prežeti s stanjem okolja in družbe kot živim organizmom, ki ima svoje zdravje, značaj, usodo in razvojne procese

Kot coach se posvečam pomoči pri aktualnih spremembah na področju zdravja in v projektih za razvoj podeželja in v turizmu, da iščemo nove načine za generirat preobrazbo v lokalni skupnosti.

Učenje v okolju je spoznavanje svojih potencialov, ko raziskuješ Zemljo. To je tako soodvisen sistem sistemskega mišljenja, oziroma holistične doktrine medsebojne povezanosti človeka in narave. Presegamo antropocentričen pogled. Razvijamo se ven iz družbenih stereotipov in noter v srčiki svetih krajev.

Smo pred množico prežetosti z globalnimi vplivi, ki motijo naš stik z dediščino in identiteto. Motijo zato ker so v prevladi in nesorazmerju z našo sposobnostjo pristnosti v prostoru kjer živimo.  Vse to je del kompleksnega stanja okolja potrošništva, ki moti pozornost. Pozornost imamo obdano z motilci pozornosti, ki nas usmerjajo stran od bistva naših skupnih vrednot. Piran prav tako sporoča kot večina svetih krajev Slovenije: potrebno je samoomejevanje in krepitev praga vzdržnosti. Tako pri posegih v prostor, kot pri posegih v stanje zavesti družbe in v naše  osebno življenje.

Vkolikor gremo čez ta prag, nastanejo umetni stranski učinki, ki so kot vdori globalnih trendov v lokalne šibke točke. Vse deluje po zakonu privlačnosti: v prostoru in v v nas samih. Prostor je vedno odraz stanja zavesti nas prebivalcev. Iz njega se učimo in delamo na jačanju osebne in skupne ekologije.

Kako držati ta prag in stik s sabo in krajem kjer živimo? Ključno je prevrednotit svoje in skupne potrebe, kaj rabimo in kaj je plod nepotrebnih omam okolja, ki so narejena za vzdrževanje umetnega zadovoljstva. To nas dela odvisne od negativnih globalnih trendov. Da krepimo stik s sabo in krajem kjer živimo je potrebno razvijati lastno presojo kaj je pristno in kaj umetno.

Spremembe ki so nujne v tem času so za nas vse najbolj izrazite po iskanju novih načinov za zdravljenje. Zgodba covida nas uči kako se posvetit razreševanju kroničnih kolektivnih odtujenosti od zemlje in narave ki so v vsakem od nas na svoj način prisotne tako da ponotranjimo ta nauk zgodbe v sebi in se posvetimo tistemu ki je bilo zanemarjeno prav zaradi dominacije negativnih trendov, da v nas zaživi kot potreba po izražanju kreativnosti.

Piran sporoča da velja iskati rešitev v skupnem mozaiku skupnosti. Če se preveč raztreščimo v svoje individualno delovanje, nastane izolacija ki je kot slepa ulica. Nastane odtujenost kot posledica pritiskov negativnih trendov, kar pomeni da se izgubimo v lastnih predstavah.

Piran nam sporoča da smo brez duhovne razsežnosti izgubljeni v množici dogajanja, ki nima perspektive za naprej. Meče nas na vse strani, toda nima jedra v skupnosti. Kako doseči stik z duhovno razsežnostjo? Tako da krepimo zavedanje svojega počutja duha kdo smo in kakšna je naša identiteta.

Kakšno hierahirijo vrednot si postavljamo in kaj je treba spremenit?

Svet se obrača na glavo. To ni narobe, je čas sprememb. Posebej pa velja biti pozoren sedaj ko je intenzivna preobrazba. Je vmesno obdobje med staro in novo matrico življenja. Pogosto to občutimo kot kaos oziroma intenziven vrtinec.

Vodenje po geomantičnih poteh je potovanje po poti organizma pokrajine, ki razkriva nam skupni obraz sobivanja in sodelovanja.

Orientacija v prostoru ni samo do strani neba- kje je vzhod, zahod, sever, jug. Duhovna orientacija v okolju pomeni najti svoj aksis mundi v osi geomantične točke kraja. Osrediniš se v sebi skupaj z živo inteligenco prostora

Kaj je za nas duhovna dominanta na katero se lahko zanesemo z zaupanjem?

Povezava z nebom je v vseh kulturah sveta predstavljala most k presežnemu, ko presežeš ozkost upanja in se predajaš večji stopnji vere. Brez vere in zaupanja bomo v slepi ulici.

Iskanje odgovorov na vprašanja aktualnih razmer je tematika v ospredju. Smo pred izzivom prevzemanja novih odločitev kako se posvetit osebni in skupni spremembi. Potrebujemo prevrednotenje prioritet in aktiviranje novih resursov preobrazbe. Potencial povezanosti z zemljo je vedno bolj odločilen. Da dosežemo učinkovito prizemljitev je potreben oseben premik v zavesti. Vključuje odpravljanje zunanjih motenj in hkrati neposredno soočanje s stanjem okolja. Na osnovi ustvarjalnega raziskovanja holograma: jaz- dom- okolje- družba – planetarni dom zemlja.

Spoznavanje naravne, kulturne in duhovne dediščine je abeceda odkrivanja geneze razvoja sebe v skupnosti.

Duhovno izročilo o svetosti prostora zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, dediščine in geomantičnih točk krajine. Trening branja prostora nam daje zavedanje o povezanosti z inteligenco zemlje ter skupni preobrazbi

Zemlja zrcali naš mikrokozmos. S poglobljenim doživljanjem narave, doživljamo svojo notranjost. Z duhovnim in telesnim urjenjem v živo v naravi, je prostor delavnice poligon uvajanja v naše lastno duhovno bistvo.

Kako razumemo memorijo dediščine, kot podlago učiteljice življenja?

Evolucija pomeni da izročilo dediščine ponotranjimo in nadaljujemo naprej. Poleg linije svojih prednikov nadaljujemo duhovno nit skupne duhovne dediščine dežele in človeštva. Ko jo nadaljujemo in delimo naprej, omogočamo evolucijo da se na tej podlagi razvija.

Kako razbiramo simbole kot sporočilo duše prostora?

Ukvarjanje s simboli je hrana za dušo. Prihaja iz duše prostora in skupne duše bivanja. Naša preveč ozko usmerjena zavest običajnega delovanja nima možnosti dobiti rešitve za spremembe, če se ne odpre večrazsežnosti. Ta je značilna po prepletu dimenzij. Takoj se razširi domet novih možnosti dojemanja.

Kako razumemo prehode z drugimi dimenzijami povsem praktično?

Druge dimenzije bivanja so nam na voljo ko se odpremo z namero pomagat, naredit nekaj dobrega, zdravit, raziskovat naše zakonitosti bivanja.

S kom se poistovetimo po liniji prednikov in zgodovine dežele?

V prostoru so duhovne vezi, ki nas povezujejo in oživljajo. So žive informacije identitete in doživljanja pomirjenosti v prostoru ko se dobro počutiš.

Koliko nam umetnost in kultura razrešuje osebne in družbene izzive?  V kreativnosti so velike rezerve kako lahko sproščamo skupno izražanje za razumevanje rešitev tega časa.

Sporočilo Pirana je naravnat se na duha kraja, ki nas usmerja z navdihi, opozorili in usmeritvami. To je univerzačna zavest, ki je povezana kot hologram z duhom dežele. Pogledat kaj je skupno, kaj je del skupnosti, opuščati samosvoje tendence in iskat rešitve ki so del skupnega mozaika.

Kako razbiramo simbole kot ogledalo samemu sebi?

Ko občutimo globlje pomen simbolov kulturne dediščine se zagledamo v univerzalnem kompasu.

Kako razumemo globlji pomen sodelovanja med duhovnimi in zemeljskimi silami?

Dovolimo si nasprotja v sebi povezat. To je evolucija. Naš skupni zmaj ki predstavlja zemeljsko kvaliteto, naj bo kultiviran z duhovnim zavedanjem in kreativnostjo.

Najbolj izrazita značilnost aktualne preobrazbe je razpadanje stare matrice materialističnega vzorca, dualizma ki nas deli na dve strani. Ta se kažže kot dualizem delitve na duhovno in zemeljsko značilen za dobo rib, ki je astrooško zdaj v vrhuncu vrenja.

Poraja se novo obdobje. Znanilci sprememb ki izdružujejo ta dva pola, ki zdužujejo stroke in znanja in tako tudi ustvarjajo z značilnko sintezo uvajajo kvalitete za dobo ki prihaja. Te kvalitete so združevanje nasprotij v ustvarjalno sodelovanje, kar je prej bil ravno razlog za problem, bodisi v odnosih, razumevanje kaj je prav in kaj narobe, s povzričanjem hierarhije ki sedaj izgublja na veljavi.

Predlagam da občutite to v svoji osebni praksi kaj je potrebno spremenit kar je že zastarelo in neuporabno. Celo več, je že moteče, ker je plod te polarizacije dualizma med dvema poloma. Za to običajno podzavestno porabljamo veliko energije in ubadanja s tem, enako se dogaja kolektivno. –

Prej je služilo določeni razvojni fazi skupne evolucije, ki nas sedaj bremeni in je potrebna preobrazbe. Zgodi se nakaj nenavadnega ko si dopustimo drugačen razplet kot prej. Aktivira se zdravljenje. Iz prejšnjega stanja ki se je dogajalo večinoma v neprenehni interakciji uveljavljanja napora enega pola pred drugim, se sedaj ta sila spremeni v prevzemanje vloge zdravljenja, ker zajame to z zdrauževanjem nasprotij. Prej kar je nasprotovalo je sedaj v združevanju nasprotovanj, kar daje čar zdravljenja.

Vabim vas k kratki meditaciji ki nas uglasi s Piranom in kvaliteto zdravljenja. Zapremo oči za par minut. Roke damo na področje srca vodoravno kot posoda ki je odprta. Vdihujemo iz območja celega pirana kot živega organizma v svoje srce in enako izdihujemo iz srca Piran. Vzpostavimo dialog z dihanjem in pozornostjo. Sedaj se v drugem delu samo posvetimo svojemu trenutnemu počutju in prosimo Piran kot živ organizem da nam na dlani rok poda znamenje, simbol ki nam pomaga pogledat vase za svojo osebno preobrazbo. Pogledamo ta simbol kaj nam sporoča.

Kako razumemo mir in milost, ki prideta kot dar z obiski svetih točk?

Duhovna izkušnja je drugačna kot delovanje logike. Je nekaj kar je potrebno doživeti. Ko te obdari in postane del tebe, pride kot darilo. Potem to delimo naprej.

Kako začutit elemente v prostoru da imajo svojo vlogo?

Edinstvenost prostora, kraja in človeka je merilo da smo na pravi poti. Ko se povsod samo kopira z nalepko, prostor nima vloge ki mu pripada.

Komunikacija z Zemljo in naravo je tako obsežna da jo velja razvijati kot komunikacijo z ljudmi. Veščina sporazumevanja, dialoga in kreativnega sodelovanja z inteligenco obiskanega prostora je predvsem srčni odnos prožno z vsemi čutili.

Kako odkrivamo vire ki jih je potrebno zaščitit v prostoru?

Zaščita okolja, varovanje in reguliranje pred posegi je temeljnega pomena pri samospoštovanju.

V okolju se ekološko zdravje odraža na osnovi stanja energijskih pretokov, kako so živahni in skladni. Vsak element narave ima svojo frekvenco in pravzorec oblikovanosti eterskih sil. V njeni strukturi se diagnosticira pravzorce energij in informacij.

V načrtovanju in urejanju prostora si prizadevamo za prizemljen prostorski razvoj. Varovati velja identiteto, podobo, merilo in krajinski okvir okolja, v primerih negativnih vplivov predvideti geomantijsko zdravljenje ranljivih in razvrednotenih energijskih območij.in ustvarjati urbanistično prepoznavnost, v sožitju z izvirnimi duhovno- energijskimi kakovostmi prostora.

Kako uporabljamo romanje na svete kraje?

Piran nas vabi na romanje. Vsak na svoj način naj najde pristop ki mu odgovarja, da se poveže z duhovno energijskimi počeli prostora in najde izkušnjo refleksije vase.

Cerkev Marije zdravja je yin ženski center Pirana z zdravilno kvaliteto. Toda ne pride do izraza.

Zdravljenje duha pomeni odkrivati zakladnico znanja v virih duhovne dediščine in lokacijah svetih krajev Zemlje. Ta zakladnica nas obdari s spoznavanjem sebe kdo smo in kdo nismo. Taki si zdravimo dušo, ko odpuščamo iluzije, sprenevedanja in lažne maske osebnosti. Piran sporoča kako se prepustiti poetiki duha kraja.

Turizem skriva v sebi terapevtsko sposobnost, ko se programi v stiku z naravo izvajajo poglobljeno z vitalno energijskimi potenciali zemlje. Samozdravljenje v naravi, ki so ga poznali naši predniki, se s sodobnimi holističnimi programi, kot je sonaravni selfnes, uporabljajo za sproščanje in zavedanje kako boljše delovat v okolju.

Sonaravni turizem vedno vabi s svojo preprostostjo, ki prepriča s pristopom prav k Zemlji. Stik z drevesi, elementi narave, vodo, kamni, zrakom, svetlobo in bitji gozda, obiskovalca očara tako, da stopi iz glave v srce, kjer občutimo enost.

Razširjena stanja zavesti zdravijo, sproščajo in omogočajo uvide. Do njih se pride z vadbo. Geomantično doživetje uči spajanje z naravo kot temeljno zdravilo za odpravljanje stresa in razvijanje zdrave osebne rasti, z duhovnim učenjem v večdimenzionalni zavesti Zemlje.

Robi Lavin:

z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi deluje 23 leto: s pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, pomočjo v poslovnem okolju, projekti za razvoj podeželja in ekoloških kmetij, prostorskem načrtovanju v arhitekturi in urbanizmi, programi sonaravnega selfnesa v turizmu ter mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost in povezanost z Zemljo.

—————————————————

Video ogled Simpozij geomantija Piran: