Park Martina Krpana

Geomantijska analiza športni park Domžale

Geomantijska analiza za lokacijo ob Kamniški Bistrici v Domžalah služi pri prostorskem načrtovanju občine in zavoda za šport Domžale.

Z urbanističnim načrtovanjem se integrira geomantijska dognanja o karakteristikah in zmogljivostih prostora in uporablja celostne soustvarjalne metode.

Geomantijsko integralno projektiranje opredeljuje stanje prostora, z določitvijo danosti terena, s smernicami za izdelavo zasnove prostorske ureditve, predlogi in ukrepi za dolgoročni razvoj in izboljšanje uporabnosti, ki vsebuje ureditveno območje, usmeritve za prostorski razvoj, zasnovo rabe prostora, razmestitev dejavnosti v prostoru, usmeritve za pripravo lokacijskih načrtov in občinskih prostorskih aktov.