Svetost

Velika noč nas spominja, kot konstelacija posebne postavitve neba v prostor-časju, kako velja porajati vizijo v hrepenenju duše, na oltar skupnega sodelovanja.

Vabilo življenja je danes jasno. Umestiti svetost večdimenzionalnosti življenjskega prostora, skupnega praznovanja in sodelovanja na dnevni urnik.

Soočamo se s pomenom svetosti življenja. Prav skozi proces preobrazbe, ki odpira naše globlje arhetipe po obstoju sobivanja, solidarnosti, sočutja in svetega trenutka v stiku z bolečino minljivosti. Večnost je prisotna v sedanjem stanju, ko bolečina dobi objem duše. Da resnično razumemo vzporedne dimenzije, je ključno biti odprt za delitev dobrega do okolja. Za delitev imamo še rezerve. To potrjuje naše notranje vrenje, ko iščemo skupne spremembe za ta čas.

Svetost življenja je danes relativen pojem, vkolikor ne delujemo zavestno s srcem do svetlobe in teme. Kakorkoli obračamo, neprenehno smo obdani zunaj in znotraj s sporočili iz vira preobrazbe. Svetost sveta še vedno obstaja, kljub ekstremnim stanjem človeštva. Ko opustimo idealiziranje ali dramatiziranje, smo bližje stiku s svetim v srcu.

Ko se zamaje svetost življenja, nastane prekinjanje stika z virom. Izvor, vir ali Božansko počelo, kakorkoli to imenujemo, nas vodi z navdihi in napotki skozi vse preizkušnje in procese duhovne rasti. Brez tega vodila se utapljamo v množični konfuzni super razum. Rezultat tega je stanje, ki ga gledamo skupaj v aktualni drami. Civilizacija potrebuje preobrazbo zavesti. To se lahko učimo tudi z obiski svetih krajev.

Negacija stika s svetostjo Zemlje povzroča odsotnost iz vira. Nastajajo umetni viri na katere se priključuje kot kompenzacijo. Ko utišaš notranji glas z umetnimi mašili do te mere da zboli duša, potem se pojavi potreba po zaščiti. Saj je tako ravnanje škodljivo do sebe in drugih. Za zaščito pomaga tudi molitev.

Duhovno izročilo o svetosti prostora Zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, dediščine in geomantičnih točk krajine. Iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir in krepitev zaščite ter blagoslova za okolje je velik izziv za današnje razmere. To je potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja.

Priložnosti za vstopit čez in se približati nevidnemu svetu so sedaj toliko bolj v ospredju. Na razpolago nam je ob praznikih in prilikah zdravljenja. Razumevanje onostranstva je pa omejeno, če ne razumemo pomena duhovnega sveta kako je z nami povezan. Komuniciramo preveč po predstavah kaj nekaj je, tako kot se splošno govori. Bistvena pa je izkušnja lastnega dialoga z duhovnim svetom. Tako potem spoštujemo zakonitosti večdimenzionalnosti.

Iti v nezavedno in skrivnostno terja pripravljenost na presenečenja. Stopiti čez znani okviri in pogledati širše je premik znan kot preobrazba. Večplastnost preobrazbe je značilna po vstopanju v dimenzije subtilnih svetov Zemlje. Iz trodimenzionalnega okvirja vstopimo v večdimenzionalno doživljanje življenja. Postanemo odprti in dovzetni za stik s svetim. Ta je presežni stik, ki je realno dosegljiv v vlogi služenja.

Več skrivnosti kot razvozlaš, bolj si prodoren pri preobrazbi. Več novega kot uspeš spraviti v svojo zgodbo, bolj si zgled za druge. Več kot si upaš biti pomoč okolju, bolj te objema podpora Zemlje.

Želja vzpostavit partnerstvo med Nebom In Zemljo v sebi, odnosih in skupnosti je osnovno gonilo človeka za duhovni razvoj, dobro počutje in krepitev smisla.

Koliko si reven ali bogat v srcu: se testiraj ko ti pride naproti skupna bolečina sveta, nam govori duša Zemlje. Koliko se odpreš ko stisne stiska brezbrižnosti pri zdravljenju, ki je toliko potrebno drugače ovrednotiti- zakaj zdraviti in kako.

Svetost življenja je najtežje prepoznat v lastni senci. Toda vse to je življenje dualizma iz istega izvora. Tudi to krizo bomo premagali. Prebujanje kolektivne zavesti po medsebojni pomoči ustvarja spremembe. Je značilen učinek od spodaj navzgor. Iz dna temnih sil dviga procese v preobrate. Vsak dan imamo priložnost za molitev in nove aktivnosti solidarnosti in kreiranja, vsak v skladu s svojo kompetenco

V bolečini iskati majhna razsvetljenja je modrost. Doseže se z zavedanjem. Brez sprenevedanja, olepšavanja, dramatiziranja, idealiziranja ali blefiranja. Da dokažemo to kar govorimo tudi drugim v svoji bližini, je pomemben zgled. Biti sprememba. S tem ne bremenimo okolja. Razsvetljenje je prisotno v trenutkih, ko se aktivira preobrazba zdravljenja. Lahko mu rečemo občutek empatije in zaznave energije srca.

Ko narediš premik na enem področju življenja, se prezrcali preobrazba na druga. Najbolje je napredovati uravnoteženo. Sicer obtičiš na napeti točki, ki sili v ekstrem. Ko integriramo vse kar se nam dogaja v novi ciklus, smo na novi stopnji razvoja.

Kaj vse se dogaja v našem skupnem prostoru, krajih kjer živimo in svetih krajih? Obilje informacij okolja je tako obsežno in poučno. Uči nas tudi aktualno preobrazbo. Prisotna je specifično kot značilna nosilna sila tranformacije zavesti Zemlje

Kako čudovito je ustvarjati skupaj. Ko se delijo zamisli, spoznanja in izkušnje v eter življenja. Iskati poti za biti v toku mreženja in stika z naravo je danes raziskovalno početje. Nagradi nas s pomirjenostjo in ponotranjenostjo. Navznoter prepoznavamo arhetipe milosti. To pove neposredna izkušnja soustvarjanja kadar vodi srce. Na svetih krajih prejemamo naloge in darove za delit sporočila Zemlje.

Nastajanje nove realnosti ponuja nove pogoje za prehod v novi čas in prostor. Potrebna je preobrazba, ki vključuje čiščenje zastarelih predstav in pristopov. Ko se dovolj očistimo starega balasta, postajamo pripravljeni za prizemljevanje novega delovanja. To je značilno po preseganju dualizma in polarizacije na dobro-zlo. Življenjske sile Zemlje se tako osvobodijo blokad, ko si dovolimo biti odprti do svetosti narave.

Vkolikor ni poudarjena svetost življenja, zdravljenje in reševanje skupne bolečine, potem smo zagotovo v pasti senčnih pojavov aktualnih trendov. Časi ki prihajajo bodo vedno bolj izraziti po potrebi odpuščanja in dopuščanja novegati avtentično, prizemljeno za dane izzive v prostoru in času.

Ker je prisotnih toliko neznank, kot da je svetovni kompas kolapsiral, se soočamo s kaosom globalnih razsežnosti. Kaos je vedno ciklično navzoč v fazah razpadanja. Odstranjuje staro, preživeto in propadlo. Zato ni za viseti na iluzijah. Nova realnost ima svoj obraz, ime in značilnost obdobja, ki je že sedaj navzoče kot prevladujoča preobrazba Zemlje in človeštva.

Pripraviti se velja na nadaljevanje pritiskov, ki jih povzroča povzročitelj. Ta seveda je v akterju dveh nasprotujočih sil, ki se medsebojno napadata. Povzročitelj je polariziran. Kazati s prstom na eno osebo ni realno. Je pa katalizator vrenja. Situacija nas uči na dnu najbolj boleče. Kolektivno dno se pokaže kot temna plat človeštva, kjer so dolgotrajne zgodovinske usedline trpljenja lahko aktivator ponovitev. Zato je vsem skupna naloga preobrazba ko se zgodovina ponavlja v temnem liku.

Kakšne duhovne zapise in odtise vsebuje prostor, običajna populacija mentalitete potrošništva ne ve niti približno. Potrošnik razmišlja o sebi in svoji ogroženosti, da si reši kožo kolikor more, s pritiski ekonomije. Ko se podamo na pot ekologije, se energija odpira iz ozadja, kjer je vir razumevanja: kdo smo v prostoru bivanja in skupnega planetarnega doma narave.

Ekonomija pobira ogromno energije vase, ker je to bazična energija materialnega stanja. Toda ko se izgubi etika in odnos, potem so značilni znaki dominacije in podrejenosti. Ekonomija kot kolosalna pošast sodobnega sveta, ki iz blagostanja življenjskega prostora preobrača naravne energije v izkoriščanja in izčrpavanja. Postane potrošnik resursov ki so za vse. Izhod iz teh odklonov je viden tudi skozi krizo.

Potrošništvo deluje tako da zvabi všečne ideale da boš lepo živel. Potem ko nasedeš, opaziš da vendar ni pošteno. Toda je že prepozno. Izziv je preprečevati hranjenje potrošnika v sebi. Ker se energija troši, išči načine za generirati zaščito. Opaziš da rabiš stotim stvarem povedati ne. To je pot k sebi.

Ko si želiš dobiti zdravilo ga boš dobil. Pod pogojem da ne manipuliraš z zakoni življenja. Ta past je tudi preizkus na duhovni poti, za vsakogar ki hoče prečistit svoja napačna prepričanja in sodelovat z virom zdravljenja.

Koliko želj je uresničenih ko si dovolimo da se zgodi. Skupaj z molitvijo. Molitev v pokrajini se zlije s pesmijo prostora, ki igra v vseh nas.

Še kako bo pretresalo s presenečenji kompleksnih ekoloških sprememb. Učimo se iz bolečine skupne planetarne razsežnosti, ki je locirana lokalno pri nas doma. Odzivnost potrebuje učinkovito dinamiko delovanja, prožnost, prilagodljivost in pogum. Pri vsem tem dogajanju nove realnosti pa potrebujemo skupno rešitev milosti Zemlje. Tudi če deluje nenavadno, naj bo molitev običajna praksa preobrazbe

Žensko božansko počelo je v svetu drastično prizadeto. Prazniki so za naše prednike pomenili častiti naravo in Zemljo, stvariteljico življenja. Sleherniku se potem postavlja vprašanje kaj je Boginja in kaj Bog. Teološko vprašanje za 21. stoletje

Biti eno z Božansko voljo nas spomnejo in uglasijo prazniki. Izvor praznikov je mitološki. Praznik je dan posebnega pomena. Pravi praznik ima notranjo razsežnosti slavljenja življenja. Je prazen zunanjih nesmislov. Slovenski pregovor pravi: Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe. Praznovanje pomeni podariti veselje sobivanja med dimenzijami svetov tukaj in onkraj. Dimenzije se ob prazniku na čudežen način prelijejo v darilo.

Pomen praznika velja trenirati duhovno. Posvečeno podeliti srčni namen med bližnje in do sveta, iz spoja zavedanja z izvorom. Molitev na praznike je predvsem hvaležnost.

Praznovanje je priložnost za prenos duše prostora med ljudi. Kako si vsi želimo ritualov čaščenja narave. Ko se zbere volja, srce in znanje, nastane alkimija druženja.

Neprenehno nas spremlja duhovno ozadje. V njem je zapisano informacijsko polje od rojstva do zadnjega diha in še naprej v prihodnost. Univerzalna memorija pomaga pri uvidih za nazaj in naprej. Sooča nas z večnostjo v sedanjosti. Sporoča kako smo minljivi in presežni. Govori kako bolečino razumeti kot nalogo ljubit.

03.02. 2019 sanjam svastiko. Starodavni arhetipski simbol se v sanjah kaže v obrnjenosti narobe. Vzbudi se srhljiv vtis, da simbol odraža globalno sliko stanja sveta svetlobe in teme. Vtis negativizacije kolektivnih sil. Sporočilo sanj govori o prisotnih manipulacijah globalnih ideologij, ki vdirajo v svetost življenja

Spominjamo se številnih datumov, ki zaznamujejo strašljivo samodestruktivnost človeštva. Demonična značilnost izvanja skozi ekstremizme in ekstremno negativne pojave, kateri govorijo. kaj pomeni ko se svetost življenja zlorablja. Molitev, odpuščanje in milost naj bo na dnevnem redu, je potemtakem logična pomiritev za vse nas

Intenzivnost neobičajnih in nenavadnih okoliščin se stopnjuje. To nosi s sabo val dviganja potlačenih potencialov. Tisti ki so negativizirani so eksplozivni in udarjajo na plano s potrebo po zdravljenju. Potlačena agresivnost je vedno povzročitelj pritiskanja nase in na druge. Deluje s projekcijo prikrivanja dejanskega stanja težave. Dokler se ne sprejme najbolj boleče lastne protislovnosti, ki je potuhnjeno sovraštvo do svoje sence, se bo pritisk nadaljeval kot značilen absurd smisla življenja

Sveti kraji so indikator stanja civilizacije, tako kot kompleksna globalna preobrazba v vseh razsežnostih teme in svetlobe po planetarnem prostoru. Posebnost ogledala svetih krajev je kakšen odnos imamo do svetosti življenja.

Marsikdo dobi ponoči pomembno sanjsko sporočilo. Ko se zbudimo je pred nami doživljanje z novim spoznanjem. Ego nima moči da bi blokiral zavedanje resničnosti. Sanje so bile tako intenzivne do so stopile v zavest. Priporočam duhovno pot z rednim sanjskim delom na sebi. Odpira nam večdimenzionalni svet arhetipov naših sprememb.

Eden od načinov za razvijanje uvidov kako naprej so sanjska sporočila. Posebej velja dati pozornost na preroške sanje. Ukvarjanje s sanjami je tako dragoceno. So ogledalo našega stanja iz tisoč zornih kotov nezavednega. So odlično orodje samoopazovanja, raziskovanja in ustvarjalnosti.

KRISTUS USTVARI IN PREJME 1000 JABOLK: 25.12. 2018 sanjam kako je Kristus ustvaril 1000 jabolk. Ko jih podeli med ljudi, jih tudi prejme. Smo z množico ljudi na vrhu gore in skupaj spoznamo ustvarjalno Kristusovo moč. Sporočilo sanj se lahko takole tolmači: univerzalna ljubezen dajanja do sočloveka, bližnjega in okolice generira vzroke za obilje.

V DREVESU KRISTUS IN MARIJA: 15.07. 2019 sanjam: sem v gozdu, ko se približam dvem drevesom, zagledam v njih Kristusa in Marijo. Sporočilo za iskati duhovno pot v naravi

DUHOVNI PRT PREDNIKOV: 10.11. 2019 sanjam o duhovnem prtu prednikov. Ko se z njim prekrijemo čez glavo, zagledamo skozi drugo dimenzijo narave in okolja, zaobjeto z zvezdami. Sporočilo je več kot očitno. V spoštovanju izročila duhovne dediščine človeštva, spoznavati okno v svet nove civilizacije, ki nastaja v etru.

KRISTUS KAŽE HRBET: 24.01. 2020 sanjam: Kristus nam kaže hrbet. Duhovna ravan sporoča naj pogledamo zadaj na vzroke našega vedenja. In ne biti samo orientirani na imetje spredaj, temveč skrito odkriti kar je nevidno.

KRISTUSOVA PODOBA NA DLANEH: 19.09. 2021 sanjam: sredi zapleten situacije zagledamo poseben pojav na dlani svojih rok. Pogledamo podobo na dlani, ki je Kristus. Roke v sanjah simbolizirajo našo ustvarjalnost, ki ima vodilo kreirati iz vira notranjega stanja univerzalne zavesti ljubezni do okolja.

ANGELSKI DVOJNIK: 21.08. 2022 sanjam kako se gledamo iz oči v oči s svojim angelskim dvojnikom. Sporočilo za spodbujanje soočanja s svojim skritim avatarjem, ki izvira v viru svetosti življenja.

USTVARJALNOST S SVETOSTJO ZEMLJE: 24.03. 2024 sanjam: v mojem grlu je umeščena svetlobna povezava s središčem Zemlje. Javlja se glas, ki govori: aktivirati stik s svetostjo življenjskega prostora Zemlje v skupni ustvarjalnosti. Sanje spodbujajo novo vrsto kreativnosti z intuicijo.

DOLGOTRAJNOST: 29.03. 2024 sanjam: duhovni učitelj Rudolf Stainer nam govori: potrebno je biti uglašen z dobrimi planeti za svoj razvoj, ostalo je danes v razpadanju. To daje dolgotrajnost. Sanje spodbujajo pomen uglašenosti s kozmično spremembo do planetarnih sprememb porajanja duhovne zavesti na Zemlji.

Meditacija:

  • Meditacija je danes potrebna kot hrana. Nahraniti dušo je notranja potreba. Posebej ko je prisotna notranja praznina ali pretres stresnih okoliščin.
  • Duhovna pot je povezovanje z zavestjo Zemlje, ki nas umešča v notranji vir dobrega počutja in stika z vseprisotno inteligenco utelešenega življenja.
  • Meditacija lune, sonca, skale, reke, zvezde in srca se razvija v ciklih. Nova zavest preobrazbe nam je v pomoč pri meditacijah za skupno mreženje, sodelovanje in zdravljenje.
  • Opazujemo znamenja in odkrivamo imaginacije za notranje potenciale sprememb
  • Meditiranje na rešitve je neizkoriščen potencial, v vseh primerih pozunanjene paradigme.
  • Vstopi v naravni prostor, objemi drevo, poglej sončni zahod, poslušaj tok reke, zasidraj se ob skali, dihaj zrak gozda in se zazri v nebo. Tako se večkrat oglaša kreativna vest, ko iščemo razrešitve lastnih ugank.

Molitev Zemlji:

  • Naj se razodene zdravljenje v našem življenjskem prostoru na vseh ravneh. Naj se odpre ogledalo naši stvarnosti in nove oblike sprememb. Naj se pokaže senca človeštva na oltarju preobrazbe. Hvala za blagoslov v naša srca.
  • Naj se prelije blagoslov do vseh, ki odpirajo srca za medsebojno pomoč; do vseh ki potrebujejo podporo in posvetitev v porajanje novega; do vseh ki v trpljenju doživljajo potrebo za prebuditi svojo dušo.

Posvetitev negujemo s spoštovanjem do sveta nevidnih razsežnosti, ki nas obdaja toliko kot dopustimo duhovne prisotnosti v srcu.

Nova postavitev pomeni začeti na novo. Proces preobrazbe obravnavamo kot celovit pristop, ki temelji na notranji in zunanji resničnosti. Ti dve sta vedno medsebojno povezani. Glavni izziv je postati ustvarjalec svoje zgodbe,

Nikoli ne odnehaj, kadar čutiš klic srca. Nikoli ne zavrzi izkušnje stran, ko ti sporoča tvoj smisel delovanja. Nikoli ne obupaj, ko se podajaš k svojemu cilju preko preizkušenj.

Vedno se pokaže pomen naše naloge, tudi ko so okoliščine posebne v kriku bolečine. Skupaj zorimo v boljši svet, ki ga gradimo znotraj, v temeljih duhovnega prostora.

Pomoč ki jo potrebuješ, je vedno na voljo, ko se iskreno posvetiš svoji odločitvi in fokusu kaj hočeš spremenit. Vse ostalo iz stare omare preživete zgodbe, ki ni več v funkciji, je bolj arhiv in pomemben spomin. Toda iti naprej z novimi izzivi terja pogum, za biti pripravljen prizemljiti preobrazbo v danes.

Praznovanje ima lahko značaj zmaja, metulja, konja ali angela. Naštej tudi ti koga vidiš pred očmi tvoje zgodbe. Pokrajina nas vodi po poti čudenja in radosti k novim spoznanjem.

Sodelovanje. Delo v skupini ima svoje prednosti. Učiš se v hologramu skupnega razvojnega vzorca. Ta nosi v sebi vzorec potreben preobrazbe in potencialno rešitev. Darilo takega dela je prejemanje preobrazbe v skupnem krogu zavesti. V osnovi je tak princip potencial, povsod kjer deluješ v skupinah

Meditacija z Zemljo nas uglašuje na izvor. Z dihanjem, imaginacijo in notranjimi uvidi dosegamo povezanost z vitalno zavestjo preobrazbe. Ta je tako vitalna, da deluje skupaj z odpuščanjem preživetega in porajanjem novega. Dotika se naše skupne zgodbe, ki potrebuje pozornost za pričenjanje novega cikla.

MEDITACIJA PREOBRAZBA ZEMLJE IN ČLOVEKA 2024

Ponedeljek 01.04. ob 20h online.

Meditacija je namenjena krepitvi skupne zavesti preobrazbe z Zemljo, posvečanju aktualnemu hologramu sprememb in razvijanju mreženja.

Posvetili se bomo potencialu preobrazbe, značilnem za prehod v pomlad 2024.

Organizator Zavod Anima Mundi. Število mest omejeno. Prijave: zavod@geomantija.si

Robi Lavin