Svetovanje:

Image title

Aktualne razmere s koronavirusom potrebujejo ukrepe za reševanje epidemije. Soočajo pa nas enako navznoter z vprašanji o smislu življenja, zdravju, delu in zaslužku, vzrokih na ravni družbe in osebno.

Prav sedanji čas, ko so turbolence na področju gospodarstva, ekonomije in delovnih mest, izziva veliko število ljudi in podjetij k soočanju z nastalo situacijo. Porajajo se strahovi pred spremembo ali pa zagon novih pozitivnih priložnosti. Pričakovalo se je kar nekaj časa že, da se bo sistem, družba in mentaliteta ljudi soočil z novimi izzivi kako se preživljati, kakšna delovna mesta bodo aktualna in kakšne oblike kreativnosti, kako skrbeti za duševno zdravje in kako biti v stiku z Zemljo.

Zelo pomembne so odločitve ob pravem času. Koronavirus je pravzaprav zunanji prožilec notranjih procesov.V času nastale krize koronavirusa se je povečala potreba po holističnem svetovanju, ki ga izvajam do projektov, družin, podjetij in posameznikov. V nastali luknji dogajanja, ljudje potrebujejo strateške povratne informacije kako naprej. Predvsem take vrste, ki gleda iz duhovnega ozadja na navzočo blokado do cilja resnične spremembe.

Izzivi ki so pred nami terjajo trezno, poglobljeno in širše razumevanje vzrokov in posledic ter usmeritev za preobrate do življenja. Dinamika se je kar naenkrat preobrnila v druge koordinate. Zahteva uglasitev in prehode v nov ciklus. Primeri ki so zreli, so sprejeti v obravnavo. Holistična pomoč je dopolnilna obstoječi medicini. Vsak deluje kompetentno na svojem področju. Sedaj se bo pokazal vsak, ki je strokovnjak v svojem delu, kako lahko pomaga in se odziva do razmer.

Doba ki prihaja je doba informacij. Vključiti se v pravo mrežo ozaveščanja in sodelovanja je prioriteta tega obdobja. Potrebno je konstantno vzdrževanje zavesti na notranjih kvalitetah aktualnih planetarnih sprememb, v stiku z Zemljo. Samoizolacija ne pomeni izolacija od zavesti Zemlje.Ljudje potrebujejo veliko več informacij o hologramu dinamike življenja. Potrebno je razumevanje energijske strukture Zemlje, okolja in človeka. Na ta način se vzpostavi globlje razumevanje vzrokov in posledic.

Analiza nastale situacije kaže, da se vendar odpira obsežen proces planetarnih sprememb, katerega marsikdo ne razume. V geomantiji o tem govorimo že leta. Proces planetarnih sprememb je dolgoročen. Zajema ekološke spremembe, ki smo jim priča vsakodnevno po svetu globalno in lokalno. Enako zajema energije ekonomije, katera je zašla v stranpoti enormnih odklonov. Potem pride do pokanja balona, kot se komentira na borzah. Planetarne spremembe zajemajo tudi nove oblike ustvarjalnosti in samozdravljenja. Ta plat je popolnoma spregledana v medijih.

Ko sem podajal uvide o planetranih spremembah v prehodu v 2020, so podatki delovali intenzivno. Res je da se soočamo z intezivnimi spremembami. Učimo se novo šolo življenja.

Planetarne spremembe Zemlje, našega skupnega doma, se odvijajo na različnih ravneh. Kar se pogosto spregleda je direktna soodvisnost med človekom, naravo in subtilnimi dimenzijami Zemlje. Vibriramo neprenehno povezano. Delo energijske diagnostike odpre širšo sliko razumevanja nastale situacije. Vsak ki se ukvarja na tem področju prispeva dobrobit k ozavščanju globljih vzrokov osebno in družbeno- za primere, ki potrebujejo pomoč. Bioenergija prostora te simptome analizira v ekosistemu narave in hiše.

Borzni trgi so bili pregreti že veliko prej, preden je udaril koronavirus, ki je zunanji aktivator. Težava je soočanje z zamikom. Zato je sedaj izziv pravočasno reagirati, da se prepreči dodatne zamike in zaostalosti do sprememb. Pripraviti se na spremembe pravočasno in uvidevno- preko dramatične prizme percepcije- čez – je ključen izziv pri viziji in prilagajanju na novo. Trenirati bo potrebno trezno presojanje zunanjih informacij medijev in selektirati kaj je plod stvarnih dejstev in kaj je zmes kolektivne zmede. Veliko novih izzivov se poraja v taki zgoščenih razmerah.

Poonotranjiti velja zunanji šok in ga preobraziti. Še kako se potrjuje, da se bo človeštvo moralo prizemljiti z naravo in začeti na novi ravni živeti za eksistenco.

Soočanje s stanjem zdravja, družbe, občine, podjetja, družine in osebno je ob kriznih situacijah, kot se kaže z aktualnimi razmerami koronavirusa lahko boleče. Prisiljeni smo izvajati ukrepe interventnih aktivnosti. Se izkazati v solidarnosti in humanosti.

Pri vsem burnem, bolečem in zahtevnem dogajanju se vzporedno dogaja cela vrsta pomembnih premikov. Eden med njimi je katarza. Nezavedno se veliko ljudem odpre podzavest.

Odpiranje podzavesti v negativnih okoliščinah, brez ustreznega pozitivnega reagiranja ni zaželjeno. Povzroča traume in frustracije.

Nujen je korak k odločitvi ali je posameznik zrel predelati tako obsežen proces. Vkolikor je v stanju pretirane obremenjenosti ali šoka, je potrebna zunanja strokovna pomoč. čŒasi, ki so pred nami terjajo notranjo zrelost in pripravljenost na spremembe. Pomoč potrebuje vsak, ki je žrtev krize in priznava to dobesedno. Sicer je sodelovanje s svetovalcem značilno za različne faze dinamike notranjega zorenja. Od začetka ko je stanje v problemu do konca, ko si klient opomore in zmore funkconirat samostojno, oziroma se priuči nove veščine, katero se nauči pri mentorju.

Dokazano je da je kriza relativen pojem. Tako na ravni družbe, podjetja in posameznika. Lahko se povzroči veliko negativnih posledic, zaradi napačnega ravnanja ob procesih sprememb. Učiti se velja tudi iz izkušenj. Cikel se očitno ponavlja. Dinamiko siljenja v spremembe ima enako v gospodarstvu, odnosih, ustvarjalnosti in čustvenih stanjih. Zato je interakcija s podzavestjo bistvenega pomena, kako se reagira.

Kaj se človeštvo uči v sedanjem obdobju, se poraja vprašanje v možganih množice ljudi. Možgani predelujejo obilo informacij. Da ne pride do zasičenja, je potrebno redno biti v stiku z možgani Zemlje. Delo geomantije je ukvarjanje z inteligenco Zemlje in njeno življenjsko energijo.

Geomantijska pomoč se usmerja na reševanje človekove stiske v odnosu do doma, Zemlje in primarne ustvarjalnosti v poklicu. Poleg tega pomaga holistično.

Veliko težav z delom in odnosi je zrcalna slika slabemu odnosu do narave.

Delo na sebi in stik z naravo rešujeta vse temeljne zagate. Govorimo o čustveni, duhovni in energijski ozemljitvi. Ustvarjalni odnos do sebe je prvi korak v transformaciji.

Zanesti se bo potrebno veliko bolj na lastne kreativne resurse. Številne odvisnosti od zunanjih inetrakcij s tem odpadejo. Resetiranje starih vzorcev vedenja, reaktiviranje latentnih potencialov stika z naravo in revitalizacija z Zemljo so aktivnosti geomantijskih programov.

Hologram dinamike življenja se ne dobi v šoli. To je znanje o temeljnih zakonitostih delovanja zavesti, kreativnosti in vzorcev vedenja. Utripajo neprenehno. Spremljanje holograma je srčika dela na sebi.

Holistično svetovanje udeležencu pokaže ogledalo iz več zornih kotov. Prvič se je potrebno soočiti s primarnimi vzorci družine. Drugič se velja vživeti v sedanje stanje na vseh ravneh. Tretjič je nujno pogledati na hologram ogledala s krizo, boleznijo in spremembami družbe. čŒetrtič velja vključiti pozitivni aspekt planetarnih sprememb Zemlje v svoje živeljenje.

Delovna mesta so pri nekaterih podjetjih pod vprašajem. Poslovne priložnosti so postavljene v nove koordinate. Kreativnost se spreminja. čŒasi v letu 2020 in za naprej so postali resnično drugačni. Pred tem si ni za zatiskati oči. Ravno nasprotno. Potrebno je odpreti oči novim razmeram in ne čakati na čarobno palico nekoga od nekje. Postavit se velja na nove koordinate, katere se odkriva z intuicijo.

Odpiranje podzavesti tako postane užitek in odgovorno prevzemanje usode v svoje roke.

Holistično svetovanje zajema procese na globalni, lokalni in osebni ravni udeleženca. Ukvarjamo se s skrbjo za zdravje telesno, energijsko in duševno. Zdravje je pa rezultat učinkovite osebne zrelosti pri spopadanju z življenjskimi izzivi in problemi. V zahtevnih situacijah se testira človekovo zrelost. Koliko se aktivira stresa v blokado ali transformacije.

Svetovanje na seminarju geomantija je posvečeno osebni rasti, razvijanju senzibilnosti z naravo, krepitvi zdravja v naravi, napredovanu kvalitete bivanja v domu in v ustvarjalnosti. Svetovanje se izvaja v živo na zoom. Z vodenim pristopom dinamike domačih nalog in komentarjev, ki so indiviudualni. Svetovanje on line je mentorsko posvečeno potrebnim odločitvam, spremembam in aktivnostim za vsakega avtentično. https://www.geomantija.si/izobrazevanja/seminar-geomantija-2020-2021.html

Image title