Svetovanje podjetju

Image title

Podjetja se dandanes srečujejo s številnimi ugankami kako razumeti in razreševati izzive v delu, da lahko napredujejo in ne nazadujejo. Kompleksni izzivi sedanjega časa zahtevajo kompetentne celovite pristope in dejavne odločitve. Tovrstne sodobne zahteve za napredovanja ali razreševanja so izpostavljene v fazi kritičnih razmer podjetja, kadar so izrazite potrebe po hitrih spremembah, v turbolentnih, dezorientiranih, paraliziranih ali kaotičnih okoliščinah prelomnic in časovno omejenih situacijah. Take prehode je potrebno brez izgovorov pragmatično prepoznati v praksi.

Alarm vedno nastane kadar akutno odteka energija, ko je podjetje  izključeno iz toka življenja in poslovne pozicioniranosti. Anomalija terja ponovni priklop v razpoložljiv tok. Vkolikor ni razpoložljiv, ga je potrebno na novo pritegniti. Za primerne premike, preobrate in preobrazbe se velja učinkovito odzivati in odločati. Pravočasno, preudarno in mestoma impulzno probojno. Vodilo je iskanje in odkrivanje novih horizontov, v danih razmerah, lokalno in globalno.

Holistično svetovanje podjetju vključuje vse ravni podjetja in poslovnega okolja kot prepleten sistem.  Poslovni sistem ima svoj medstrukturni krogotok in soodvisnost. Ocenjuje se ga s predhodno geomantijsko diagnostiko funkcionalnosti in integritete delovanja podjetja v prostoru. Svetovanje obravnava stanje in spremembe poslovanja, zdravstveno stanje delovnih prostorov, zdravje zaposlenih, razvojno razpoloženje, medsebojne odnose, ambient in interakcije z okoljem, trgom in globalnimi planetarnimi vplivi. Svetovanje izvajam individualno in timsko. Holistično svetovanje ustvarja OZAVEŠčŒENO POSLOVNO OKOLJE. Podjetju ozavesti duhovni in energijski kapital dejavnosti in ambienta, skrite in neizkoriščene kvalitete ter smernice za notranje in zunanje spremembe. 

V prvi fazi izdelam analizo matičnega delovnega prostora, v povezavi s karateristikami organizacije : vitalnosti, ustvarjalnem potencialu, operativnosti, strategiji, kompetencah, motivaciji, prepričanjih, vrednotah, vzorcih obnašanja, poslanstvu in identiteti. Analiza terja predhodno odkrito – transparentno podajanje dejstev in spregledov, za nastale poslovne težave in aktivno sodelovanje pri spremembah. Ni dovolj samo ekonomska kalkulacija. Potrebna je celostna diagnoza in na tej osnovi postopni premiki enakovredno v prostoru in poslovanju.

“Geomantijska analiza deluje z intuitivnim zaznavanjem in zajemanjem informacij, ki so sestavni del celostnega odločanja. Celostno dojemanje poglablja zavest. Na videz nepovezane dogodke povezujemo v celoto. Zavest podjetja je običajno obrnjena navzven. Intuicija pa jo obrača od zunaj navznoter. Izhaja iz zgodovine dejavnosti podjetja ter lokacije in kolektivne zavesti okolja. Analiza pomaga, da jih ozavestimo in spreminjamo. Spodbuja k inoviranju navad in iskanju celostnih rešitev.

Dobro vemo, da razloge za povečanje zanimanja za intuicijo v poslovnem svetu lahko najdemo v gospodarsko- družbenih razmerah in razvoju zavesti človeka. Razmere so postale prekompleksne, da bi jih lahko reševali z linearnimi pristopi. Toge poslovne sheme so lahko velika ovira. Za horizontalni oziroma mrežni pristop pa potrebujemo več kot logično mišljenje. Za optimalne odločitve je potreben premik v sistemski način razmišljanja, ki potrebuje čim več informacij iz okolja, ki ga nagovarjamo “pojasnjuje inovatorka na tem področju Violeta Bulc in sodelavka za take vrste projekte bodočnosti v skupnosti.

Vkolikor se z geomantijsko analizo svetovanja izkaže za potrebno, uporabljamo za izboljšanje energijske učinkovitosti prostora podjetja litopunkturo -akupunkturo ambienta. Je zunanja intervencija holistične medicine poslovnega okolja, uporabna takrat, ko je podjetje v blokadah prostorskih bolezni oziroma v akutnih poslovnih-prostorskih kompleksnih zapletih. Litopunktura je hkrati zaščita prostora in spodbujevalec identitete dejavnosti.

Vodja je matica podjetja. S svojim energijskim stanjem generira izvorne impulze za zaposlene. Sodobna podjetja veliko dajo na psihologijo reševanja poslovnih težav, obravnavo energijskih dejavnikov ambienta in stremjenje k osebni rasti. Vsi skupaj, z delovnim prostorom vred, so živ organizem. Soodvisno vplivajo eden na drugega. Ko se novim kadrom dodelijo vloge, se spremlja kriterij doseganja izmenjave dajanja in prejemanja.

Osebna in poslovna rast podjetja je primerljiva z razvojem človeka kot posameznika. Od obdobja začetkov, ko se podjetje postavlja na svoje noge in pridobiva identiteto, samozavedanje in samozavest, sledi evolucija do družbene odgovornosti, ko ni več potrebno samo primarno skrbeti za svoj zaslužek in profit, temveč delovati korporativno za skupno dobro socialnega kapitala celote, v družbi in skupnosti. V obratnem primeru dominira zastarela paradigma, ki lahko podjetje pahne v izolacijo samozaverovanosti, egoizma oziroma potrošniške logike. Takrat ko podjetje pridobi ustrezno vključujočo komunikacijo družbene odgovornosti do okolja, se poveže v omrežje nove ekonomije.