Holistično svetovanje

Svetovanje je proces pomoči ljudem, ki želijo soočanje s sabo, aktiviranje novih odločitev, zdravljenje notranjih ran in poglabljanje za vizijo. Nobena terapevtska praksa ni tako priljubljena kot prav coaching. Seveda tisti, ki deluje interaktivno in duhovno odprto. Ponuja podporo pri razreševanju življenjskih izzivov, za prevzeti vajeti v svoje roke in kreirati tisto kar ti je vredno.

Coaching je svetovanje, kazanje ogledala, spodbujanje pri soočanju s samim sabo: svojimi potenciali in trenutnimi izzivi pri odločitvah. Sodelovanje v coachingu pomeni da sodeluješ s samim sabo. Ko se pogovor opravi, se okrepi stik s svojim izvirnim zavedanjem. Razširi se zorni kot zavedanja sebe, prostora bivanja, odnosov in dela.

Kako prepoznamo dober coaching? Vsekakor po učinkovitosti vodenja po labirintu življenjske zgodbe. Coaching prepoznava faze pri vseh plasteh labirinta, dokler ne pride proces v središče. Tam se srečamo s svojim izvorom rešitve. Pot do tja je polna razburljivih in raziskovalnih odkritij svojih ujetosti v omejitve. Potreben je pogum in želja se srečati s samim sabo

Kako deluje coaching? Poglobljeni pogovor se odvija odkrito do duše. Bistveno je da duša spregovori in se ji prisluhne. To pomeni da poslušamo sebe. Osebnostne motnje in vzorci vedenja so odraz naše stopnje zavesti. Prav tako podvigi, preizkusi na duhovni poti in ozdravitve. Svetovanje je namenjeno spodbujanju k učinkovitemu soočanju s sabo in celostnemu odločanju.

Hologram je v svetovanju izhodišče pri obravnavi stanja. Ko se ozavešča aktualna problematika in potenciali rešitev, se prepoznava vzorec ki je prežet z več področji življenja. V nekaterem je še posebej izpostavljen kot primarna razvojna naloga. Vkolikor se ga ignorira pri spremembi, se hologram ponavlja v svojem sporočilu neposredno v dnevnih dogodkih. Hologram je energijsko informacijski zapis, ki ga vsak nosi v sebi kamorkoli gre.

Vzroki za nastanek bolezni so natančno zapisani v memoriji podzavesti in telesnem zapisu. Ko je zrelo za odkriti vzrok, se ta zapis dvigne iz podzavesti na ekran zavedanja. Vidiš pred očmi sliko svoje zgodbe in prepoznavaš kje si se izgubil od samega sebe. Ponovno sestavljanje sebe skupaj je pot preobrazbe, značilna za priznavanje realnosti brez nalepk z imenom narobe. Vse ima svojo logiko in nauk vzročno posledične življenjske zgodbe s svojo vrednostjo učenja.

Indikator ki pove da je treba ukrepat je izgubljanje energije. Ko se poslabša obnavljanje in imunski sistem začne padat ravan vitalnosti. Odtekanje energije je značilno tudi v prostoru, ko pride do akutnih stanj stanovalcev- v vozlišču z ranljivostjo ambienta. Kritični prag odtekanja energije pokažejo telesni simptomi. Tako se pokaže venomer izziv ali se deluje preventivno ali kurativno

Terapija dvigne veliko prahu. Toda tako je prav ko pade odločitev iti naprej. Iz predala vzamemo ven vsebine ki so bile zaklenjene. Ključ za odklenit predal da odločitev in čista namera začeti s spremembo. To ni majhna stvar. Je veličasten premik na časovnici življenja, vreden vse pohvale za soočenje s sabo v ogledalu terapije

Najbolj pogosti primeri svetovanja, ki ga opravljam v tem času, je pomoč do zapletov s službami in zdravjem. Individualni coaching pomaga ozavestit in se odločat. Pogost zastoj ki nastane s službami je prekinitev, odpoved ali kolaps obstoječe prakse. Posledično se kažejo težave z zdravjem, zaradi šoka in stiske. Ko potegne vzorec v blokado še odnose, nastane takoimenovan kritični prag vzdržnosti. Bistven izziv je pravočasno ukrepanje in prevzemanje učinkovitega pristopa preobrazbe. Delovni ali bivani prostor naj bo pravo podporno okolje za spremembe.

Energijska diagnostika je učinkovita preventivno pri zapažanju znakov obolenj. Simptomi zdravstvenih stanj imajo energijski duplikat. V biopolju prostora in človeka so zapisana vzročna stanja. To so skriti resursi duševnosti, ki jih ozavestimo in prepoznamo sistem kot celoto. To je sistem večrazsežnosti, skupaj med duhovno in telesno ravnijo bivanja.

Ozaveščanje je alfa in omega v procesu preobrazbe. Spoznavamo koliko se odpira potenciala ki je potreben ozaveščanja, da ne pride do podtalnih vplivov podzavesti. Kolektivna stanja inercije so v splošni podzavesti v vlogi zrcala sence. Ozaveščanje pomeni to senco integrirat v preobrazbo.

Veliko primerov opažamo v zadnjih letih, v holistični pomoči posameznikom in organizacijam, kako se kaže značilen simptom začaranega kroga, plod obremenitev sodobnega časa. Ne zmoreš stopiti na pot preobrazbe in se vrtiš na mestu. Tudi nočeš storiti dejanja odločitve. Stopaš v odsotnosti zavedanja, v temačen labirint brez izhoda. Bolj kot zavlačuješ, bolj je komplicirano. Kadar se odločiš za spremembo, preveri ali potrebuješ strokovno pomoč ali zmoreš sam rešiti blokado blodnjaka. Nujno je potrebno temu stanju odkriti razrešitev, da se pokaže pravi labirint duhovne poti. Tukaj je vse na svojem mestu, tam kjer si.

Aktualne razmere potrebujejo ukrepe za reševanje. Soočajo nas enako navznoter z vprašanji o smislu življenja, zdravju, vzrokih na ravni družbe in osebno. Prav sedanji čas turbolenc na področju gospodarstva, ekonomije in delovnih mest, izziva veliko število ljudi in podjetij k soočanju z nastalo situacijo. Porajajo se strahovi pred spremembo ali pa zagon novih pozitivnih priložnosti. Povečuje se potreba po pridobivanju informacij o hologramu energijske dinamike življenja. Na ta način se vzpostavi globlje razumevanje vzrokov in posledic.

Svetovanje je proces, kjer se odpira veliko notranjih vozlišč, križišč in zataknjenih potencialov. Potrebno je biti potrpežljiv, vztrajen, odkritosrčen, sodelovalen in ustvarjalen.

Holistično svetovanje ima 7 značilnih faz: 1. Soočanje s stanjem. 2. Priznavanje realnosti. 3. Ozaveščanje globljih vzrokov 4. Proces preobrazbe 5. Odločitve 6. Razvijanje vizije 7. Realizacija.

V poslovnem okolju je zaznamovana potreba po strateških povratnih informacijah kako naprej. Predvsem take vrste, ki gleda iz duhovnega ozadja na navzočo blokado do cilja resnične spremembe. Primeri ki so zreli, so sprejeti v obravnavo

Pregled zdravja bivanja vključuje enako svetovanje stanovalcem. Odprejo se vpogledi v potenciale domovanja, načina življenja, odnosa do sprememb, ki so potrebne za zdravje. Razumevanje zdravja je prvi korak pri ozaveščanju, tudi v medsebojnih odnosih skupnih rešitev.

Kaj določa delovno funkcionalnost iz ozadja? To je osebni in družinski hologram. Povezan je s stanjem odnosov, v postavitvi družinskega holograma domovanja. Temeljni hologram določa navezavo s primarno družino in odprtostjo do osebnih sprememb.

Psihosomatske bolezni v prostoru in človeku nosijo v sebi zatrt arhetip avatarja. Z energijskim zdravljenjem in poglobljeno obravnavo vzrokov odpravljamo blokade. Odpiramo soočanje s svojim izvornim potencialom zdravja in identitete. Prepoznati velja svoje skrite sposobnosti duhovnega izražanj.

Naravne zakonitosti nas učijo da nosi bolezen povezavo z zdravjem. Kako poiskati pot čiščenja motenj, odpravljanja strupov duhovnega onesnaženja in padca zavesti v ranjeno odpornost. Ko se posvečaš svojemu počutju po naravni poti, potem začneš postavljati meje med umetnim in naravnim

Geomantična pomoč pri reševanju krize obravnava energijsko stanje prostora in stanovalcev oziroma zaposlenih. Ukvarjamo se z analizo vzrokov, ki so privedli do zastojev. Diagnostika daje na svoje mesto dejavnike zunanjih motenj in notranje vzroke v organizmu podjetja, doma ali okolja

Pomoč podjetju se prične s pregledom delovnega prostora in zaposlenih. Analiza delovnega prostora obravnava karateristike lokacije in organizacije : vitalnosti, ustvarjalnem potencialu, operativnosti, strategiji, kompetencah, motivaciji, prepričanjih, vrednotah, vzorcih obnašanja, poslanstvu in identiteti. Delovni prostori z energijskim minusom, poslabšanih predispozicij, bremenijo zaposlene. Pot preobrazbe podjetju se začne s sestavljanjem vzrokov in posledic, v smiselen načrt.

Veliko jih sprašuje kako poteka geomantijski pregled hiše. Poudariti velja celosten pristop. Poleg analize zdravja stanovanja, se svetuje z napotki za izboljšanje kakovosti bivanja in osebnega razvoja, posamezniku in družini. Reševanje prostorskih bolezni gre vedno skupaj s spremembo načina življenja stanovalcev

Karakter in zdravje stavbe bivalnega oz. delovnega prostora določa 7 temeljnih dejavnikov: 1. Energijske danosti zemljišča. 2. Vpliv postavitve stavbe in ureditev. 3.Sevalne obremenitve. 4. Interakcija z okoljem. 5. Psihosomatika stanovalcev. 6. Geomantična živost lokacije hiše. 7. Zavest načina življenja stanovalcev.

Dom je eden od temeljnih kriterijev kako smo odporni pred motnjami sodobnega načina življenja. Praksa geomantijske diagnostike pregledov zdravja bivanja potrjuje: da se vse aktualno odvija v osnovi na poligonu lastnega doma. Tako tip dogajanja kot zdravje in počutje.

Terapija pomaga toliko kot si pripravljen. Razen če potrebuješ take vrste ogledalo da se zagledaš v omejitvah in zapažanju volje po preseganju sebe. Potem si želiš iti preko lastnega okvirja, ki prav ta povzroča bolezen. Takrat se odpreš novim možnostim za aktiviranje samozdravljenja.

Kdaj ni dano pomagat s terapijo? Ko se manipulira s sabo, drugim in okoljem. Znaki manipulacije so tudi takrat ko trpi etika in upoštevanje pomena samozdravljenja. Nobeden ne more izvesti podpore manipulacijam. Razen če si sredstvo za doseganje egocentričnih ciljev. Poudariti velja da je posledica manipulacij škodovanje sebi in vsem ki so vključeni. Ko pride do katarze kako je nevarno to početje, se prične resnično zdravljenje globljih traum in soočenje s svojimi izvornimi potrebami za zdravje.

Terapija terja disciplino pogledat težavi v oči. In potem nadaljevat naprej k želenemu cilju. Pogosto je pogum osrednje vodilo za napredovanje. Toda osnovo stanje nosilne kvalitete terapije je sprejemanje. To vključuje priznavanje stanja tako kot je- z veliko mero naklonjenosti do lastnih absurdov

Vsaka terapija ima tempo drugačen. Navezuje se na naravnanost klienta, kako se odloča na poti sprememb, kakšno ima motivacijo in predvsem kako odkrit je do samega sebe pri odpravljanju ovir in doseganju ciljev. Vsaka terapija ima svoje zakonitosti. Upoštevati velja veliko dejavnikov, ki določajo kako se proces odvija, s kom se razvija zdravljenje, na kakšen način in po kakšnem sistemu.

Holistična terapija se posveča pomenu spreminjanja posameznika, ki je vpet v nove razmere zunanjih in notranjih okoliščin. Obstajajo določeni pogoji, da lahko svoje življenje spremenimo. Vkolikor se jih ne upošteva, prevladuje nevednost, naivnost in napačno odzivanje na številne negativne dejavnike zunaj in znotraj. To vedenje je v razmerah krize, ki je priložnost-odločilni kompas.

Stanje je potrebno prepoznati na več ravneh. Kakšno čustveno stanje povzročajo, kakšna miselna prepričanja so prisotna, kako vpliva na fizično počutje in kako so duhovno prepoznavna kot določen program življenja. Tako se ovira razkrije kot konkretna razvojna naloga.

Osamljenost in odtujenost odnosov je ozdravljiva. Priznati velja da je to bolezen v razrastu in jo čimprej začeti zdraviti. Zaradi značilnih podvrženosti frustracijam in razočaranjem, nastaja lahko umik v zaprte cone osebnosti. Deluje kot navidezna zaščita. Obstajajo pa posamezniki ki samost živijo ponotranjeno zrelo. Uspejo biti sami in v temu se napajajo iz svojega vira.

Padanje v podzavest kolektivne sence je osebni problem, pomešan z zunanjimi motnjami. Učiti se velja redno prakso reševanja sebe. Potem pridobivaš na kondiciji. Z znanjem in veščino zmoreš. Zemlja sporoča kako je ključno razvijati duhovno pot sonaravno prizemljeno.

Pripravljeni morami biti na nova presenečenja. Raziskovanje ekološke krize iz energijske diagnostike potrjuje da smo v večplastnem procesu, ki mu še zdaleč ni videti konca. To je logično. Potrebno pa je razumeti tudi tiste plasti, ki logiki niso dostopne, ker jih blokira s kolektivno zmedo. Vodilo naj bo duhovno spoznavanje sveta.

Holistično svetovanje je novost v svetu. Izvajam ga integrirano, s pomočjo posamezniku, domovanju, delovnemu prostoru, vključenih odnosih in interakciji s planetarnimi preobrazbami, ki jih sporoča Zemlja: kako zaživeti v novem obdobju.

Stopnja napredka je geomantično prepoznavna po premikih sorazmerno v sebi, domu, delu in kraju bivanja. Hologram se seveda širi v premikih odnosa do širšega okolja in sveta. Globalno in lokalno sta ista zgodba, v večjem in manjšem merilu.

Neprenehno nas spremlja duhovno ozadje. V njem je zapisano informacijsko polje od rojstva do zadnjega diha in še naprej v prihodnost. Univerzalna memorija pomaga pri uvidih za nazaj in naprej. Sooča nas z večnostjo v sedanjosti. Sporoča kako smo minljivi in presežni. Govori kako bolečino razumeti kot nalogo ljubit.

Ko se ustavi raziskovanje nazadujemo duhovno. Mojstrovina samoopazovanja je iskanje novih razsežnosti ter soodvisnosti med svetovi vidnega in nevidnega.

Zanimanje za povezanost z Zemljo je izrazito, zaradi potrebe po dobrem počutju, skrbi za zdravje, doživetju v naravnem okolju in iskanju notranjega zadovoljstva. Govorimo iz izkušenj bioterapije holistične prakse, ko opažamo kronične odklone ozemljitve, s stranskimi učinki izgorelosti in poslabšanega zdravja. Zdravje je potrebno razumeti celostno. Določa ga naš odnos do sebe in sveta, domovanja, okolja, družbe, narave in skupnosti. Zdravje našega počutja je soodvisno z zdravjem okolja kjer živimo.

Svetovanje na seminarju geomantija pomaga ozavestiti, se soočiti in razrešiti stanje pri udeležencu šolanja. Kaže ogledalo in usmerja skozi faze: od postavljanja vprašanj, vodenja programa z vadbo treninga dela na sebi, krepitve zdravja v naravi in napotki za osebne spremembe. Coaching ima cilj aktivirati globlje potenciale, ki jih vsi nosimo v sebi v stiku z Zemljo.