Tema in svetloba

DVA POLA ŽIVLJENJA

Tema in svetloba sta dva pola življenja. Srečujemo ju v vseh pojavih narave in našega delovanja. Temna plat se danes kaže v prikazovanju najglobljih podzavestnih stanj, zgodovinskih bremen, traum in nesrečnih okoliščin, ki niso našle poti v preobrazbo.

NENORMALNOST INTERAKCIJE TEME IN SVETLOBE

Tema in svetloba sta neločljivo povezani. Dinamika dneva in noči, pasivne in aktivne kvalitete, yanga in yina je nekaj normalnega. Nenormalno pa postane, ko sta temni in svetli arhetip v bojevanju. Predvsem zato, ker to potegne za sabo uničujoče konsekvence in ubijanje naravnega počutja.

POLARIZACIJA NASPROTUJOČIH SIL

Pripraviti se velja na nadaljevanje pritiskov, ki jih povzroča povzročitelj. Ta seveda je v akterju dveh nasprotujočih sil, ki se medsebojno napadata. Povzročitelj je polariziran. Kazati s prstom na eno osebo ni realno. Je pa katalizator vrenja. Situacija nas uči na dnu najbolj boleče. Kolektivno dno se pokaže kot temna plat človeštva, kjer so dolgotrajne zgodovinske usedline trpljenja lahko aktivator ponovitev. Zato je vsem skupna naloga preobrazba, ko se zgodovina ponavlja v temnem liku.

PATRIARHALNI LIK TEME

Nasilje se bo stopnjevalo, povsod tam kjer prevladuje patriarhalni lik teme. Tega ideologije in številne družbene skupine obožujejo. Rezultat te fanatične sprevrženosti je vojna s samim sabo. Da je stanje resno, poglejmo koliko samodestruktivnosti prevladuje okrog nas. Pozitivna plat take dolgotrajne drame se želi skozi nove generacije prebudit. Spodbujajmo jih, da pokažejo svoj pravi obraz.

KAOS

Kaos je viden kot zmešnjava vrednot in stagnacija urejenosti, ki je v skladu z odgovornostjo. Energijsko je v okolju razpoznaven kot temačne lise, ki vežejo nase sile inercije in zaviranja razvoja. Kaos nosi v sebi pa tudi drugo plat. To je vrenje sile razkroja in preobrazbe. To pomeni: vse kar je moteče v naši podzavesti potrebuje poti za očiščenje.

DEMONIČNI ZNAČAJ

Demonična značilnost izvanja skozi ekstremizme in ekstremno negativne pojave, kateri govorijo. kaj pomeni ko se svetost življenja zlorablja. Dominacija teme povzroča šok do iskre življenja. Takrat ugasnejo viri upanja. Da ne pride do tega, velja pogledati prej: zakaj nastaja stanje šoka. Molitev, odpuščanje in milost naj bo na dnevnem redu, je potemtakem logična pomiritev za vse nas.

POGLEDATI PROTI DNU

Koliko globoko lahko pogledamo proti dnu? Tam je tema. Lahko deluje zamorjeno, grozljivo ali zastrašujoče. Morda pa je le tam izhod iz stiske. Seveda pod pogojem da tja dol pride svetloba zavedanja in volje aktivirat preobrazbo. Tam spodaj srečamo zmaja. Ko zmoremo doseči dialog, nam pokaže pot naprej. Sodelujmo s silami globoke transformacije.

SENZIBILNOST DO PROCESOV OKOLJA

Kako bo naprej je nesmiselno tuhtati z negativnimi prepričanji obstoječe paradigme pesimizma ali suhoparne razumskosti. To zamori po nepotrebnem še kako pomembne možganske centre za trezno presojo, treniranje jasnega vpogleda za bodočnost in vizije. Tudi tokrat ni dovolj biti pameten, če ni vključena senzibilnost dojemanja kompleksnih procesov okolja.

ŠIBKI ČLEN ANOMALIJ DRUŽBE

Šibki člen družbenih anomalij so ranljive skupine in mladi. Pokanje po šivih umetno delujočega sistema se nadaljuje. Navidezno ustvarjanje fasade povzroča notranje trenje. Kako pomagati mladim da niso strelovod kompleksnih motenj. To se učimo v ogledalu stanja okolja, odnosov in domovanja.

VERIŽNE REAKCIJE

Mladostniki so pod pritiskom socialne blokade, s svojevrstno kompulzivno napetostjo. Kažejo ogledalo verižne reakcije, katere del smo vsi. Čimprej velja začeti odstranjevati to nevarnost podtalnega pritiska na pristnost in se medsebojno spodbujati nazaj k naravnemu načinu stika s sabo in okoljem.

ITI ČEZ OVIRE

Mladi se pritožujejo kaj jim to treba in zakaj so tako izpostavljeni množični drami. Vzroki so v brezbrižnosti stanja duha obče klime v družbi. Vrniti jim je potrebno upanje, da si upajo iti čez tisoč ovir, ki jih čakajo na poti doseganja uspešnosti: biti svoja generacija

TEMA POTREBUJE LUČ RAZSVETLJENJA

Globoka tema potrebuje luč razsvetljenja. Ta se zgodi ko stopimo skupaj in zacelimo rano odtujenosti. Vse kar je prizadeto in ranjeno potrebuje zdravilo iz srca. Kako naj srce aktivno opravlja svojo vlogo nam kažejo primeri skupnih izkušenj, ko presežemo zadržke za zaobjet zgodbo sebe- družine- skupnosti.

SVETOST PREPOZNAT V LASTNI SENCI

Svetost življenja je najtežje prepoznat v lastni senci. Toda vse to je življenje dualizma iz istega izvora.

PAST SENČNIH POJAVOV

Vkolikor ni poudarjena svetost življenja, zdravljenje in reševanje skupne bolečine, potem smo zagotovo v pasti senčnih pojavov aktualnih trendov. Časi ki prihajajo bodo vedno bolj izraziti po potrebi odpuščanja in dopuščanja novega.

PREIZKUŠNJE

27.04. 2023 sanjam da me napade temni duh. Z vsemi močmi se trudim zoperstavit njegovi nevarnosti. Sanje prikažejo naše nevidne ravni življenja, s katerimi se učimo prepoznavat njihovo sporočilo, ko nam pridejo neposredno v konkretno situacijo. Vedno so to naše duhovne preizkušnje, kako napredovat napram temnim silam. Učijo nas prepoznavat njihovo vlogo in se podati na pot skupne preobrazbe.

PRESEGANJE DUALNOSTI

Premoč sistema nad nemočjo posameznika deluje kot nemogoča drama, brez možnih scenarijev ugodnega razpleta. Kontrola nad zatrtostjo je lahko neskončna igra dveh strani. Zgodovina priča kako je to precej ustaljen vzorec. Toda pot osvobajanja presega moč in nemoč. Presega polarizacije in dualnosti. To je duhovna pot sedanjega časa.

TRANSFORMIRANJE PROJECIRANJA JEZE

Projeciranje jeze na svet ne pomaga. Tudi na tiste ki si zaslužijo kritiko velja obračati svojo retoriko drugače. Tako se učimo veščine reguliranja energije. Jeza je potlačena agresija ali eksplozivna konfliktnost. Ima pa še vrsto drugih kombinacij negativnih čustev pripetih na mentalno zmedo do sebe. Ko se naučimo jezo transformirat v akcijo odprtega izražanja brez projekcij, potem lasten problem predelamo. Pomaga tudi petje pesmi, ples ali gibalna sprostitev telesne katarze.

OZAVEŠČANJE KONFLIKTA

Ko konflikt prepoznaš kot oviro za zdravljenje, narediš ključni korak naprej. Ozaveščanje konflikta je zunaj in znotraj v sebi. Ni nujno da je konflikt prisoten v klasični formi. Saj ima veliko atribucij energij. Konflikt je lahko spor s samim sabo v sprejemanju stanja, ki se navzven kaže kot zaplet v odnosih. Zaplete se lahko v pasivni ali aktivni obliki. Potlačena agresija je tudi zavrtost sporazumevanja s sabo, v tistem stiku z virom, ki daje spoznavanje svoje globlje resnice.

POGOJI ZA POGLABLJANJE ODNOSOV

Konflikti ki so povezani z zaupanjem pogosto pustijo globoke rane v odnosih. Ko odpove zaupanje ni pogojev za poglabljanje dialoga. Odnos ostane na plitki interakciji, s previdnimi komunikacijami. Tako se ranljivost vrne v skrite kotičke posameznika, da poskrbi za zaščito in čakanje na boljše čase.

SODELOVANJE

Nesodelovanje v odnosih je negacija sprememb. Lahko so razlogi zaradi zadržanosti- kako prispevat k skupni preobrazbi ker ni občutka zrelosti. Toda ko pride do odtujitve odnosov, ko se izgubi stik, nastane klobčič zapletov. Iti po skupni poti pomeni gojiti pripadnost k nepredvidljivim in predvidljivim procesom, tako da si dajaš po-moč eden drugemu.

KOMUNIKACIJA

Komunikacija postaja danes odločilna. Omogoča prenos informacij, organizira in usklajuje. Sporazumevanje po spletu in v živo je s komunikacijo danes spotencirano v dinamiki. Da je komunikacija učinkovita horizontalno, velja združevati tudi z vertikalno. To pomeni slediti etičnim in duhovnim zakonitostim, v skladu s smotrom naloge medsebojnih odnosov

GLAS VESTI

Koliko veliko breme nosiš? Ali ga zmoreš nositi? Si v kondiciji to breme držati pokonci, da se ne zlomiš? Kaj narediš da to breme razrešuješ? Te vrste vprašanja nam postavlja glas vesti, ko se soočamo s težo težave, ko želimo prevzeti preobrazbo v svoje roke. Takrat prične obremenitev opuščati dominacijo in postajamo močnejši. Da dosežemo uspeh, iščemo poti za preseganje te teže. Nujen je korak v kolektivnem soočanju in odpuščanju nepotrebnih vezi. Takrat proces krene naprej.

ODPRAVLJANJE EGOIZMA

Pot preobrazbe je odpravljanje egoizma, v vseh niansah. Ena med njimi je prezasedenost z lastnimi absurdi. S tem nimaš časa in možnosti za videti svet tak kot je. Ko to oviro odpravimo, vidimo sonce zunaj in v sebi.

SPUSTITI SE V SPREMEMBO

Spustiti se v spremembe je umetnost. Ko kontrola glave popušča, se odpira srce do svojih izzivov. Takrat sprejmemo svoj proces v celoti. Počasi, potem ko začnemo preobrazbo, pa tudi glava dobiva svoje mesto. Predvsem v jasnem razumevanju kdo smo in kdo nismo. Glava se prizemlji in spoji v srčno posodo, imenovana tudi notranja zavest stika s sabo.

KREATIVNOST

Zdravljenje skupne bolečine je obsežen zalogaj. Da smo dobro motivirani in učinkovito naravnani, je zaželjeno krepiti kreativnost tudi do temnih stanj zavesti. To počnemo s prepoznavanjem njihovega izvornega značaja, kako jih vključit v sodelovanje skozi srce.

KREPITEV ČUTA ZA PREŽIVETJE

Programi za zdravje so danes potrebni za številne ciljne skupine. Ena med njimi so mladi, ki se izgubljajo v internetu. Veščina prizemljitve, druženja, stika z ustvarjalnostjo v naravi je vredna zelo veliko, saj zagotavlja krepitev čuta za preživetje in prilagajanje novi realnosti.

RADOST UČENJA V NARAVI

Otrok v naravi izstopi iz sheme in se dobesedno vzradosti v učenju.

RAZISKOVALNOST

Prenos znanja na mlade je prednostna naloga. Nič ne pomaga ko se tok med generacijami oslabi ali pretrga. Izobraževanja in novi vzgojni modeli izkustvenega učenja v naravi ponujajo aktivno raziskovalnost za mlade. Ti so še posebej občutljivi in kritični do običajnega moraliziranja učenja na pamet z nabivanjem podatkov v glavo. Čutenje in praktično udejstvovanje v spoznavanju dediščine in okolja vzbuja v vseh nas iskreno radovednost.

PRAZNOVANJA Z ZEMLJO

Meditacije z Zemljo so namenjene za povezovanje z duhovno energijskimi počeli pokrajine. Ključen je krogotok. V krogu skupine se vaje izvajajo kot ples, gibanje, dihanje, imaginacija in posvetitev pozornosti obiskanemu kraju z ritualom, kot so to počeli naši predniki. Odstiramo stare običaje praznovanja in uvajamo nov holističen model soustvarjanja za skupno preobrazbo-v številnih panogah v lokalni skupnosti

PRIČETKI NOVEGA

Pričetki novega so kot ko se otrok uči hodit. Delamo prve korake. Bodimo bolj tolerantni do sebe. Tako si dopuščamo možnosti za postajat bolj modri do svojih procesov učenja. Modrost vedno temelji na izkušnjah in spoznanjih o poti, ki traja celo življenje.