Turistične destinacije

Image title

Razvojna prioriteta geomantijskega turizma je oblikovanje trajnostno naravnanega turističnega programa, ki bo Slovenijo pozicioniral na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo. Povdarek je na holističnem razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskemu doživetju ob upoštevanju naravnih in kulturnih danosti. To se doseže s sistematičnim razvojem ciljno usmerjenih, specializiranih, posameznikovim potrebam in željam prilagojenih in inovativnih turističnih produktov in storitev, na nacionalni, destinacijski in lokalni ravni. Geo selfness geomantije je holistično povezan med človekom in naravo. Spodbuja življenjsko energijo, ki je v nas, v povezanosti z naravo. Geomantijski turizem zdravi prvenstveno človekov odnos do sebe in okolja.

Geomantijski turizem bazira na zdravilnih potencialih, ki so identificirana v vsaki makro destinaciji. Prepoznana so z geomantijsko raziskavo energijskega omrežja krajinskih območij, z visokim potencialom identitete in vitalnosti. Prispeva k prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine turistične destinacije. Uporaben je za vse razvite turistične destinacije, ki upoštevajo zeleni standard in sprejemajo celovite, trajnostne pristope v svojem nadaljnjem razvoju. Trajnostni pristopi se oblikujejo skozi varstvo okolja, ohranjanje narave in prepoznavnosti krajine.

Turizem je za Slovenijo zdrav vir, ki ga velja negovati. Vizija slovenskega turizma je sestavljena iz več usmerjenih ključnih elementov: zelena butična,visoka kakovost doživetij za obiskovalce, globalna destinacija, za zahtevnega obiskovalca, turisti z izbranim okusom – razpoznavnost edinstvenosti doživetij – zelena, aktivna, zdrava., Zahtevnejši gostje, ki iščejo zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.ki išče aktivna doživetja, raznolika doživetja: od pasivnega sproščanja, umirjenega raziskovanja, ogledovanja turističnih znamenitosti do aktivnih počitnic, adrenalinskih izzivov in premikanja osebnostnih meja.ki išče mir, Občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo, poudarek na mirnem okolju – dih jemajoči razgledi, kulise, ohranjena narava in kulturne lepote, gorski vrhovi, jezera, reke, obala ipd., ki išče osebne koristi . Na mikro ravni so oznake za »zeleno«, »eko« in »organsko« zaradi pričakovanj turistov postale vsakdanja realnost. Na turističnem trgu postajajo potrošniki vedno bolj zeleno usmerjeni.

Slovenija premalo uporablja zeleni potencial turizma iz naslova prostora, ohranjenega naravnega in avtentičnega kulturnega okolja. Geomantijska ponudba zelenega turizma za zdravilišča preobraža slabosti slovenskega turizma, ki so značilne v zamujenih razvojnih priložnostih, kot so : pomanjkanje prepoznavnih, celostnih turističnih programov, ki dosegajo večjo oživitev turistov za raznovrstne dejavnosti, pomanjkanje individualne specializirane ponudbe miru, sprostitve, doživljanja, regeneracije, neokrnjene narave. Zeleni turizem geomantije združuje tradicijo in inovacijo, prostor in ljudi, mikro okolje zdravilišč in makro reginalno krajino, programe naravnih terapij za ljudi in za prostor. Vsi ti elementi morajo biti v dinamičnem ravnotežju, da se okoljski sistem trajnostno razvija.

V aktuanih projektih se ukvarjamo z zarisovajem zasnove za izvedbo intergalnih rešitev za turizem, za slediti trendom razvoja, prilagojeni novim potrebam turistov, v cilju doseganja vključevalnega položaja na turističnem trgu, ki je globalen. Turizem potrebuje novo shemo prizemljitve v Zemljo, v skladu z zmogljivostjo naravnih virov in razpoložljivimi potenciali naravnih resursov.

Geomantijsko opredeljena vizija stremi k prinašanju raznolikosti Slovenije skozi izkušnje in doživetja, ki so svetovno konkurenčni in privlačni. Ker je Slovenija geografsko majhna, ampak vseeno izkustveno bogata država, mora sprejeti visoko vrednostno turistično filozofijo pri razvoju, predstavljanju in promociji turizma v prihodnosti, namesto enostranskega konkuriranja na trgu izključno s filozofijo množičnega turizma. Novost je sprememba odnosa do okolja in lastnih korenin s turističnimi programi poglobljenega doživljanja narave in zgodovine, ki temelji na občutenju in povezanosti z okoljem kar predstavlja alternativo potrošniškemu konceptu uporabe (in zlorabe) narave, postane inovativni model vzgajanja turista zaščitnika naravne in kulturne dediščine. Skupni imenovalec je kakovost bivanja in kultura zdravega načina življenja. Turistične destinacije, terme, lokalne skupnosti, turistične agnecije, hoteli, organizacije za zdravo življenje in sonarane programe, opažajo da se masovni turizem izčrpava sam s sabo. Pojavlja se potreba po ekološko zasnovani viziji, s perspektivo prepoznavanja živosti več-dimenzij v okolju, ki vplivajo na našo identiteto, povezanost v skupnosti in uživanje v naravi.