Turizem

Turizem danes ima dan potencial prebujanja in preobrazbe, ko le izvaja programe premišljeno, torej trajnostno sonaravno. Sodobne bolezni so v razraščanju zaradi odtrganosti človeka od Zemlje, z vsemi kompleksnimi anomalijami načina življenja, prehrane in delovanja. Zato je turizem eden od stebrov preobrazbe, v katerega velja verjeti da je sposoben prispevati k prebujanju duha za samozdravljenje ter zeleno soustvarjanje skupnosti

Turizem postaja močno vozlišče, kjer velja delati s prostorom, naravo, dediščino, prebivalci in obiskovalci. Človeštvo je zaradi ekoloških podnebnih sprememb pred zgodovinskimi vprašanji. Vsak projekt, ki se ukvarja z okoljem in turizmom, ima priložnost, da pripomore k izboljšanju odnosa do Zemlje. Iz leta v leto se kaže vedno večja potreba ljudi po povezovanju z Zemljo. Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje. Odraža se na vseh področjih. Potreben je nujen preobrat k rednemu stiku z Zemljo.

Koliko je treba delati na prepoznavnosti, pričajo številne študije za razvoj turizma na državni in lokalni ravni. Toda pogosto se pozablja, da identiteto odražajo nosilne točke v prostoru, ki imajo svoj značaj, energijo in vitalno vlogo v organizmu okolja. Kultura, turizem in razvoj skupnosti poteka vedno na temeljih prostorskih arhetipov in pravzorcev pokrajine.

Kako pomembno je danes uvajanje sonaravnega turizma, ki vodi v globljo izkušnjo z Zemljo. Potrebujemo prevrednotenje turizma. To si zasluži. Turistični vodič je povezovalec med pokrajino in obiskovalcem. Ko postane dovolj zrel, ljudi vodi tako da je voden od duha kraja.

Geomantijski zeleni turizem, s programi poglobljenega doživljanja narave omogoča presežna doživetja. Pokrajino obravnava celostno. S podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno- energijskih karakteristikah lokacije, znanjih dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto turistične destinacije. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

Pot v naravo postaja posebna priložnost za duhovno pot sodobnega človeka. Geomantijski programi krepitve zdravja in iskanja zdravilišč v naravi so eden od ukrepov za aktualne razmere preobrazbe.

Turistični vodič ima izziv biti pripravljen na nove čase. Ne delati panike in niti ne prikrivati dejstev o novih razmerah, ki so več kot očitne v svoji obsežnosti po prostoru in času. Tako lahko obiskovalec pridobi izkušnjo refleksije, ponotranji obiskano pokrajino: v lastno osebno spremembo kompasa kako naprej. Poglobljeno doživetje in učenje v naravi odpira obsežno polje interakcij sebe s svetom in zrcaljenja izkušenj s svetom narave in notranjim svetom.

Sesuvanje marsikaterih negativnih prepričanj v času krize se odlično sestavi v soočanje z rešitvijo v vodenjih v naravi. Nimaš nič za izgubit, razen veliko balasta ki ga nosiš na glavi v svojih utvarah kaj je kriza in kaj nosi v sebi. Pot sprememb se začne v stiku s tlemi.

Programi povezovanja z Zemljo, za zdravje in učenje v naravi, so za lokalno skupnost in turistične organizacije velika priložnost kako preusmeriti stanje zavesti prebivalcev iz drame v odklop od negativnosti. Odločevalci imajo tudi v teh časih odgovorno funkcijo. Ali pozitivne pobude podpreti ali ponavljati sistemske motnje. Izziv današnjega časa je preobrazba tudi na ravni sistema.

Geomantijski zeleni turizem deluje medsektorsko, za varovanje okolja, dediščine in narave, s programi za zdravje. Z avtentičnimi programi poglobljenega doživljanja krajine omogoča presežna doživetja.

Ljudje potrebujejo turizem in turizem potrebuje ljudi. To kar je bistvenega pomena v teh časih je prebujanje terapevtskega pristopa v turizmu v stiku z naravo. Da obiskovalec turistične destinacije išče zdravilo v vitalnih in duhovnih potencialih narave. Preprosto prebujanje k pristnosti je prioriteta novega obdobja.

Standard geomantijskega zelenega turizma je osnovan na etičnem odnosu do narave, spoštovanju izročila prednikov in upoštevanju prostora kot živ organizem. Etika in ekologija se navezujeta na energijo. Razvijamo novo kulturo do Zemlje. Preberi več: Geo zeleni turizem – Geomantija

Kakšno zdravilo se ne uporablja v tem času. To je sonaravni turizem s poglobljenimi doživetji. Zemlja nam daje podporo za priti v stik s preobrazbo. Preprosto sprejeti priložnosti za prizemljitev naj bo vodilo. Naravna frekvenca je temeljni kriterij da smo na pravi poti.

V aktualnih razmerah geomantijski zeleni turizem usmerja ljudi v naravo, uči vrednote povezanosti z Zemljo in skupnostjo. Spodbuja odprtost duha med pokrajino in človekom, starimi in mladimi, tradicijo in sodobnim, notranjim in zunanjim svetom.

Iskanje sebe v naravi potrebuje odprtost duha. Gozd ni le vir surovin in sproščujoče okolje, je skupnost dreves, ki ustvarjajo življenje na Zemlji in si želijo našega sodelovanja, želijo si, da jim prisluhnemo. Gozdna pedagogika je eden od pristopov okoljske vzgoje, ki poleg poznavanja okolja razvija spoznavanje vrednot.

Sveti kraji svetijo. Prepozna se jih z geomantijsko raziskavo in odprtim doživetjem. Prevzame te notranja lepota in zunanja, notranji svet svetlobe v stiku z zunanjim. Ti si med njima.

Krajina ima svojo sakralno in morfološko strukturo. Kulturna in duhovna dediščina kraja temelji na geomantičnih značilnostih lokacije. Relief s svojo govorico prostora pove o karakterju pokrajine.

Odkrivanje zdravilnih krajev in posebnih obdarjenih lokacij energijskih danosti je duhovna praksa starodavnih znanj, ki se čudovito dopolnjuje z ugotovitvami alternativne znanosti. Opravka imamo z znanji staroverstva, geobiologije in holistične medicine. Odstiramo znanja prednikov in nadaljujemo inovativno na poti novih raziskav, za pomoč pri aktualni preobrazbi celostne ekologije in trajnostnega turizma.

Sveti kraji so indikator stanja civilizacije, tako kot kompleksna globalna preobrazba v vseh razsežnostih teme in svetlobe po planetarnem prostoru. Posebnost ogledala svetih krajev je kakšen odnos imamo do svetosti življenja. Zemlja kot Božanska Mati je po tradiciji naš univerzalni izvor, ki se na svetih krajih razodeva kot stik z dušo bivanja. Danes se trajnostni razvoj in turizem izvaja preveč teoretično če ne vključuje večdimenzionalne obravnave svetih krajev ter iskanja načinov za sodelovanje z inteligenco Zemlje.

Sveti kraji imajo poglobljene zakonitosti svoje funkcije, delovanja in komuniciranja z biosfero okolja in človekom. Vkolikor se te globlje zakonitosti spregleda ali ignorira, nastane povratna zanka k povzročitelju. Običajno se odpre velika odprtina energijskih kontraučinkov, katera razjeda vključene kot rdeča kača. Potrebno je potem se srečati z učiteljico kačo naravne inteligence.

Obujanje svetosti v naravi s poglobljenimi turističnimi doživetji in sonaravnimi programi, pomaga pri pomirjenosti in ponotranjenosti do aktualnih razmer. Programi geomantije v lokalni skupnosti občinam in turistčnim organizacijam pomagajo prizemljiti obstoječi trajnostni pristop s preobrazbami sedanjega časa.

Vitalnost prostora preverjamo s kakovostjo energijskih območij 4 elementov: zemlje, vode, zraka in ognja. Vedno so točke 4 elementov povezane s petim elementom eter. Prostor kot živ organizem ima geološko strukturo vpeto z bioenergijskimi polji, ki napajajo biosfero.

Odpornost človeka se v naravi obnovi. Moderni človek se je toliko odtujil od narave, da se spopada z boleznimi z umetnimi postopki. Nastaja začaran krog obolenj in ukrepov. Narava z vso svojo močjo preobrazbe je pa pravzaprav odločilni dejavnik ozdravitve.

Pomoč za svoje zdravje se išče v nam vsem skupni domači lekarni naravi. Naučiti se velja prepoznati zdravila in jih uporabljati. Predpogoj je prevrednotenje svojih prepričanj in odnosa do Zemlje. Sistematično in preprosto.

Obisk na energijskih točkah okrepi naše razpoloženje. Tudi zato so naši predniki skrbno varovali svetišča.
Potrebna je priprava kot v pevskem zboru. Da se najprej uglasiš. Potem narava uglašeno zveni v nas.
Energijska mesta Zemlje želijo pomagati. Ko obiščemo take kraje, želi inteligenca Zemlje pomagati. To so
odločilna mesta pokrajine za pomoč človeku. Preveč se namreč opiramo na svoje okvirje in svoj prav.

Zaradi splošnih pristopov stran od Zemlje prevladuje težnja izoliranosti od celovitosti sobivanja z vsemi razsežnosti narave. Posledično lahko ravnamo čez meje vzdržnosti in sprejemljivosti do naravnega sistema. Tovrstna dejanja so lahko povzročena tudi nehote. Ker ni ustreznega znanja.

Na takih lokacijah nam narava pride naproti. Vsi potrebujemo za razvoj in učenje pravo podporno okolje, ko se lahko sprostimo in nismo na preži. Nastane možganska aktivnost, ki je usklajena s telesno. To pomeni, da je glava prizemljena in dela dobro.

Ko turista vodimo poglobljeno na geomantičnih krajih, gre doživetje globlje, ker ni površno. Zapomni si za dalj časa. Bolj ko je doživetje plitko, hitreje mine. Kraji posebne duhovne vrednosti v naravni in kulturni dediščini so v prostoru energijsko bogati, z energijo, ki je globoko usidrana in utripa dejavno z značajem do okolja, medtem ko so objekti spornih arhitekturnih posegov bioenergijsko prazni in zasičeni z motnjami. Večinoma so obdani z umetnimi vibracijami trendov.

Mir je v turizmu ena najbolj iskanih kvalitet destinacij. Prevelik živžav turističnih zanimivosti sčasoma utruja. Pojem trajnostno pomeni imeti zagotovilo za dolgoročno delovanje.

Iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir in krepitev zaščite ter blagoslova za okolje. Velik izziv za današnje razmere je tudi velik potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja.

Krepitev zdravja v naravi geo zelenega turizma temelji na izročilu sonaravne ljudske medicine, ki so jo uporabljali naši predniki in holističnih praksah.

Eno od osrednjih vprašanj tega časa je terapevtski turizem. Da pridemo do odgovora, se je potrebno umirit in poiskati vire rešitev v sodelovanju. Na osnovi učenja z inteligenco Zemlje, ki nas vodi v tej učilnici, imenovana poligon matere Gaje. Postaviti se velja najprej v položaj samoterapije. To je vse možno in normalno, ko osvojimo znanja prednikov. S tem smo naredili temelj za razvoj novega turizma.

Turistične geomantične vaje in meditacije so zasnovane za uglaševanje z Zemljo. Poživljanje duha in telesa k poglabljanju z arhetipi Gaje nas osvobaja od ujetosti iz kletke kolektivne inercije. Dvig zavesti za učinkovito ustvarjalno delovanje in sodelovanje nove ekologije je nujen korak, ki vodi k prevzemanju vajeti v svoje roke. Geo vaje z Zemljo dajejo uglašenost poglobljenega odnosa do naravnih ritmov in stabilnosti. Osnova je srčni stik s svetom narave, družbe in planetarno zavestjo

Vaje za krepitev zdravja z Zemljo pomagajo vzdrževati stik z zavestjo Zemlje in sebe skupaj. Zdravje ni le odsotnost bolezni, je stanje povezanosti med duhovnim in zemeljskim, je stik z naravo v sebi. Današnji čas potrebuje meditativno prakso za samozavedanje in prevzemanje notranje moči. Ta se dobiva v po-moči zavesti enosti.

Geo vaje so meditativna praksa geomantije, ki se izvaja tako kot meditacije tradicije, le da s pristopi primernimi sedanji fazi razvoja Zemlje in človeštva. Enostavno rečeno, vedno je ključno biti tukaj in sedaj to kar si.

Sonaravni turizem vedno vabi s svojo preprostostjo, ki prepriča s pristopom prav k Zemlji. Stik z drevesi, elementi narave, vodo, kamni, zrakom, svetlobo in bitji gozda, obiskovalca očara tako, da stopi iz glave v srce, kjer občutimo enost.

Zahvaljujemo se STO za podporo projektu “DOŽIVETJA ŽILJENJSKE ENERGIJE KRASA IN BRKINOV”. Slovenska turistična organizacija je osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma. Skrbi za prepoznavnost in ugled Slovenije skozi sistematično načrtovanje ter razvojne in promocijske aktivnosti.

Obisk na klopci točke inspiracije Sveti Anton pri Križu potrjuje kako potrebujemo postavitev sebe v naravo. Poetika prostora nas prežame kot prijateljstvo in preprostost čutenja.

Nova klopca na točki inspiracije Sveti Anton pri Križu na Krasu.
Lipa Sveti Anton Kriz: pomirjeno srce v radiusu cele lokacije
Čestitke predsedniku Vaške skupnosti Križ Matjažu Može za zamisel, pobudo in postavitev nove klopce na točki inspiracije Sveti Anton pri Križu. Matjaž deluje kot Križki Kralj Matjaž, z razumevanjem za arhetipe identitete kraja in spodbujanjem stika z naravo.