Učenje današnje šole preobrazbe

EVOLUCIJA SAMEGA SEBE

Učimo se toliko kot želimo. Lahko smo v obstoječi shemi in se trudimo po logiki elegantnega pristopa, s čim manj napora in s čim manj novosti. To potegne za sabo stranske učinke zapletenih omejitev in dolgočasja, čeprav lahko dosežeš želeni okvir. Druga pot je preraščanje omejitev in nadaljevanje z evolucijo samega sebe. Ta se prej ali slej sreča s skupno preobrazbo.

Učenje ni samo osvajanje podatkov. Niti ni samo pridobivanje informacij iz interneta. Učenje je ponotranjeno odkrivanje svoje notranje učilnice. Imenuje se notranji svet arhetipov. To so naše notranje sposobnosti ustvarjanja, ki so del univerzalne zavesti evolucije.

UČENJE PLANETARNIH SPREMEMB

Planetarne spremembe nas učijo razumeti let ptice na nebu, gibanje ribe v oceanu, premikanje volka v gozdu, pogovarjanje dreves, pretakanje energije rek, izražanje misli po zraku tisočih ljudi, čutenje rastlin, govor mineralov in vseobsegajočo ljubezen matere Zemlje, ki kot planet skrbi za spremembe.

UMESTITEV NA SVOJE MESTO

Veliko je pritoževanja tačas, da življenje ni pravično. Nalaga se naboj negativne interpretacije, usmerjen proti sebi. Toliko napora v prazen nič, se glasijo pritožbe. Toda te vrste pritisk je odveč. Večinoma nastaja kot rezultat zgrešene filozofije. Vse je na svojem mestu. Spadamo tja, kamor je prav za našo preobrazbo. Šele ko se tako postavimo na svoje mesto, smo realni do dojemanja manipulacij in krivičnosti.

APEL K SPREMEMBAM

Današnji družbeni sistem, z zaznamujočimi dekadentnimi trendi, zblaznelim kapitalizmom in propagandami cenenih reklam, namenoma ¨vzgaja¨ nevednega in neizobraženega človeka. Kdor tem toksičnim vplivom nasede, zapade v inferiorno zbeganost. V primeru zavedenosti postaja insajder.

Pojavlja se potencirana potreba po kolektivnem prebujanju nove paradigme, presežkov in protagonistov. To so razvojne potrebe družbenega organizma, v katerem živimo. Splošno atrofijo prepoznavamo kot apel k spremembam.

VSTOP V PREOBRAZBO

Pozornost do ponovitev negativne kode je veliko delo. Ko odpravimo s ponovitvami negativnega vzorca, ki je nalepljen na kolektivno inercijo, opravimo vstop v preobrazbo. Takrat nas proces postavi v tako zaželjeno opuščanje motenj in generiranje novega.

UČENJE NOVEGA

Učenje novega je velik premik. Spoznavaš sebe in življenje drugače, boljše in iz širše perspektive. Novo je povezano z evolucijo prostora in časa. Želeti si novega je pohvalno. Terja pa pogum pogledati in delovati čez obstoječe, skupaj z dosedaj skritim potencialom nas vseh.

ŠOLA ŽIVLJENJA

Tokratna šola življenja v tem obdobju je podobna specializaciji na določenem področju ali pa osnovni šoli. Vprašanje je kako opravljamo izpite te šole in na kakšni stopnji usposabljanja se nahajamo. Ali ponavljamo letnik? Oziroma kako napredujemo v nov. Veliko nove snovi je razburljive in polne radosti.

DOBA ODRAŠČANJA

Doba odraščanja je odločilna pri oblikovanju človekove percepcije sveta in sebe. Vedno bolj ugotavljamo sindrom sodobne družbe v razrastu, to je podvrženost razcepljeni zavesti med razumskim in intuitivnim mišljenjem. Posledice so nepovezanost polarnosti in različnosti življenja, tendence k skrajnostim in nezaupanje do lastnega kreativnega instinkta. Zgodbe o trajnostnem razvoju potrebujejo soočenje s sistemskim izzivom.

VIZIJA

Vizionarji so ljudje, ki vidijo dlje. Ne padajo na obstoječe okvirje. Stopajo ven iz njih. Tudi za ceno številnih kritik in konfrontacij, ki sledijo kot preizkus in trening krepitve duha. Vizionar si lahko tudi ti. To nam govori navdih, ko prejmemo nalogo za pomoč okolju. Takrat smo pred izzivom slediti drugačni logiki, kot običajno. Ta nastaja s preseganjem sebe.

ETIKA

Bolj kot napreduješ, bolj se zavzemaš za etiko v odnosih in delovanju. Etika vključuje čiste energije v medsebojnem spoštovanju in upoštevanju skupne naloge. Pazimo na izrečene besede in misli do sogovornika. Tiste ki so plod projekcije predelamo v sebi in razvijamo sodelovanja urejeno.

DOBRO POČUTJE DOMA

Dobro počutje doma je enako važno kot dobro počutje v svojem telesu. Dom je naše drugo telo. Po tradiciji je dom natančen zemljevid naše predispozije razvoja, ki kaže kdo smo v prostoru in času.

ZUNANJI IN NOTRANJI PROŽILCI

Vsaka hiša ima svojo podzavest. Kadar je v akutnem stanju, povzročanja počutja duševne stiske, potem je prostor dejavnik, ki proža slabšanje počutja tudi na telesni ravni. Prožilci življenja so zunanji in notranji. Na njih se veže ranljivost stanovalca. Zdravljenje odpravi energijske motnje bivanja in podpira pri osebni preobrazbi.

ČIŠČENJE PODZAVESTI

Vse kar se potiska v podzavest, sedaj silovito udarja na plano. Zato je najbolje odpreti svojo in skupno zakladnico zgodb preteklosti in sedanjih vozlišč dogajanja. Tako se intenzivno čisti stara struktura kolektivne zavesti in s tem omogoča povezavo s poljem planetarnih sprememb.

ODPUŠČANJE

Kolektivna podzavest je pokazala kako je dominantna, kadar se težišče usmeri v traume zgodovine. Nastane ponavljanje usodnih zgodovinskih ran. Celjenje tovrstnih ran je dolgotrajno. Zajema generacije preteklosti in sedanjosti. Uči nas odpuščati in ponovno začeti znova, na nov način z upanjem.

REŠEVANJE SEBE IZ KOLEKTIVNE SENCE

Padanje v podzavest kolektivne sence je osebni problem, pomešan z zunanjimi motnjami. Učiti se velja redno prakso reševanja sebe. Potem pridobivaš na kondiciji. Z znanjem in veščino zmoreš. Zemlja sporoča kako je ključno razvijati duhovno pot sonaravno prizemljeno.

REDNI TRENING

Brez vztrajnosti in rednega treninga z dnevnimi izzivi se prej ali slej pokaže prepreka- imenovana zdrs v kolektivno podzavest. Ko se tja pade, nič ne gre tako kot bi moralo. Nasprotno se odvija zataknjenost, s sumljivim zapletanjem v začaranem krogu. Soočaš se s potrebo priti ven v zasilnem izhodu. Ta je tam kjer spet zberemo voljo, se ponovno pobrati na svoje noge in iti napreJ.

POMOČ

Kadar potrebuješ pomoč, prosi prijatelje, sodelavce ali strokovno pomoč. Iskanje pomoči je že pot preobrazbe. Najslabše je zanikanje realnosti in padanje v stisko pasivno. Ko pride pomoč in se prične proces sprememb, sledi krepitev lastne volje. Takrat se aktivira spet samopomoč. In novi cikel pokaže: kako lahko samostojno nadaljuješ naprej.

PLANETARNA PSIHOLOGIJA

Šola geomantije je osnovana na meditaciji, imaginaciji in intuiciji. Prizemljitev z Zemljo je temelj. Abeceda spoznavanja sebe in sveta je jezik zaznavanja, po tradiciji poznan kot branje prostora življenja. Danes moderni človek potrebuje vedno bolj duhovno hrano. Reševanje notranje praznine, stiske in skrbi je pa na skupnem imenovalcu s planetarno psihologijo, imenovana tudi globalna celostna ekologija.

AKTIVNA CELOSTNA EKOLOGIJA

Okrog nas se odvija neprenehna interakcija dveh polov. Poleg tega so ekstremi stalnica sodobne odtujenosti od Zemlje. Tudi ekstremi so polarizirani. Prvi je ekstrem agresivnega, napadalnega poseganja v zavest okolja, s škodljjivimi vplivi na zdravje. Drugi ekstrem je izločenost od dogajanja. Nisi aktiven v sodelovanju z Zemljo, ker smatraš da to dela vse narava v svoji veličastni vlogi nosilke življenja. S tem prispevaš k odtujenosti. Pot preobrazbe sedanjega časa je vključevanje z odprtim srcem za bolečino, z aktivno celostno ekologijo.

SMO DEL EKOSISTEMA NARAVE

Ko se v prostoru počutimo prijetno nas navdaja navdih in navzočnost prežetosti z ekosistemom narave. To je pojem ki ga uporablja ekologija. Da ga razumemo praktično, je potrebno sebe vključit v ta ekosistem. Paradigma ločenosti je neuporabna za doživetja globlje povezanosti z Zemljo. Zato ob posebnih priložnostih dobrega počutja v zanimivem kraju izkoristimo užitek dialoga.

ČUJEČNOST

Čuječnost nam daje polno prisotnost v danem trenutku. S povečanim zavedanjem občutenja, misli in neposrednega dogajanja okrog nas se poveča naš občutek živosti. Pozornost je spoznavno sredstvo pri raziskovanju sveta. Z vajami čuječnosti in senzibilnosti usvojimo učinkovito usmerjanje pozornosti in razbiranje vtisov iz zunanjega okolja, pa tudi notranjega psihičnega sveta.

PREVZEMANJE VAJETI V SVOJE ROKE

Geomantične vaje in meditacije so zasnovane za uglaševanje z Zemljo. Poživljanje duha in telesa k poglabljanju z arhetipi Gaje nas osvobaja od ujetosti iz kletke kolektivne inercije. Dvig zavesti za učinkovito ustvarjalno delovanje in sodelovanje nove ekologije je nujen korak, ki vodi k prevzemanju vajeti v svoje roke.

UČENJE V NARAVI ZRCALI NOTRANJI SVET

Učenje v naravi odpira obsežno polje interakcij sebe s svetom in zrcaljenja izkušenj s svetom narave in notranjim svetom. Učenje v naravi je veliko več kot se običajno misli. Spoznavaš sebe v ogledalu arhetipskih podob pokrajine. Ta proces je tako dragocen, ker nosi v sebi temeljno darilo matere Zemlje biti živ. Učenje stika z naravo je učenje stika s sabo. Sledi nova stopnja, kako obujati skrite sposobnosti za samozdravljenje v naravi. To je primarni potencial. Za tako veščino se velja posebej potruditi v razvoju.

SAMOZDRAVLJENJE

Terapija te vedno pelje naprej, čeprav odpira zgodbe zgodovine. Tako se staro opušča in novo pripravlja za nov zagon. Spremljanje procesa je naloga terapevta, ki vodi v smeri nove postavitve. Terapija je darilo za vse. Ko prejmeš pomoč, si jo daješ za aktivacijo lastne volje samozdravljenja.

SPOZNAVANJE NOVIH VEDENJ

Učenje je razburljivo in raziskovalno. Sicer nima naboja napredovanja. Bolj je ponavljanje znanih fraz in številk. Poglobljeno učenje je spoznavanje novih vedenj. Ta so vedno velikodušna in pripravljena na presenečenja ob preobrazbi.

INOVIRANJE NAVAD

Holistično šolanje je učenje z intuitivnim zaznavanjem in zajemanjem informacij, ki so sestavni del celostnega odločanja. Celostno dojemanje poglablja zavest. Na videz nepovezane dogodke povezujemo v celoto. Zavest je običajno obrnjena navzven. Intuicija pa jo obrača od zunaj navznoter. Izhaja iz zgodovine dejavnosti posameznika-družine-podjetja-organizacije-družbe kot živ organizem ter lokacije in kolektivne zavesti okolja. Holistična diagnoza pomaga, da jih ozavestimo in spreminjamo. Spodbuja k inoviranju navad in iskanju celostnih rešitev.

SVETA GEOMETRIJA

Znanje svete geometrije je danes zdravilo za številne klice okolja, ki se oglašajo s potrebo za preobrazbo. Prostor kot organizem se odzove takoj, ko pristopimo iskreno in predano.

Ustvarjanje slik in znamenj za dosego spajanja več dimenzij je umetnost. Učimo se kreativnosti svete geometrije in kreiranja kozmogramov za večdimenzionalni doprinos prostoru. Šola geomantije obravnava tudi znanja labirintov, kot ključ razumevanja duhovne poti.

USTVARJALNO DELO

Preobrazba je premik iz preteklosti v prihodnost. Pri tem je naš izziv spojiti večnost s sedanjostjo. To dosežemo z ustvarjalnim delom, ki nas umešča v čas in prostor, preko duhovne povezave aksis mundi. Preprosto povedano: premikamo se med Nebom in Zemljo.

NOVA POSTAVITEV

Meditacije Nova postavitev 2023 – 2024 so posvečene vzpostavljanju nove povezave aksis mundi, ki nastaja s preobrazbo Zemlje in naše skupne zavesti. Uglaševanje na novo resničnost nam daje odprtost do kreiranja potrebnih sprememb. Meditacije so zasnovane v skladu z večdimezionalno preobrazbo, ki poteka potencirano tudi na ravni poslanstva posameznika in civlizacije. To pomeni vzpostavljanje stika s potencialom ustvarjalnosti za svoje delo, poklicno delovanje in razvijanja odnosov medsebojne pomoči.

PROGRAM SINTEZE

Učenje preobrazbe je danes spretnost, vadba in notranji projekt samega sebe. Šolanje te vrste se učimo skupaj, izmenjujemo si spoznanja, interaktivno odkrivamo ogledalo in ga gledamo kot sporočilo kako se vključiti v nove priložnosti.

Učinkovitost preobrazbe dosegamo s preizkušenim programom, v sodelovanju z zavestjo Zemlje in podpornim okoljem seminarja. Program temelji na duhovni praksi sinteze.

Preberi več: Seminar Nova postavitev – Geomantija