Učenje geomantije

Image title

Seminar geomantije 2018 za udeležence ponuja usposabljanja v teoriji in praksi. V pripravljenosti omogočiti ljudem izobraževanje, da postajamo družba znanja. Prispeva na področju educiranja geomantije in vseživljenjskega učenja. Z doseganjem novih potencialnih ustvarjalcev, ki razvijajo svoj pravo naravo in integriteto, v povezanosti z Zemljo.

Program seminarja je zasnovan holistično. Vključuje starodavna in sodobna znanja o univerzalnih zakonitostih  organizma človeka – narave – okolja – stanovanja – hiše – pokrajine in Zemlje, za načrtovanje bivanja in domovanje skupnosti, prezentacije primerov dobre pakse in hologramske prvine kreativnega delovanja človeka v okolju, predavanja holističnih veščin, metodologije za zdravje okolja, individualno mentorstvo za intuitivno vadbo, ustvarjalnost in osebno rast. Instrument doseganja uspeha na seminarju je sinteza človeka z naravo in Zemljo. Mikrokozmos človeka in makrokozmos okolja.

Metapozicija seminarja je merodajno podajanje znanj za zdravje človeka in prostora. Egalitarno za slehernega učljivega iskalca. Znanja o anatomiji Zemlje in človeka, častitljivih znanjih prednikov, aktualnih dogajanjih družbe, lekcijah osebnih odisejad in globalnih preobrazb, potencialni poti proti zdravju in individulanemu samouresničevanju. Zato se seminar izvaja z mentorskim spremljanjem.

Spomniti velja na pomen celostnega učenja, saj lahko prevladuje navada pričakovanja po permisivnem podajanju znanj, iz splošnega žanra izobraževalnega sistema učenja na pamet. V taki drži pogosto ni dovolj obsežnega ponotranjenja geomantijskih spretnosti in ustrezne prizemljitve v prakso. Posledično se potem premalo vlaga v razvoj svojih edinstvenih talentov. Tovrstno učenje je v prožni interaktivni intuitivni in intelektualni izmenjavi. Geomantijski napredek se razvija s prizemljevanjem svojega potenciala z Zemljo in naravo in aktiviranjem svoje vloge do družbe in okolja. Odločilna je mentorska podpora, usmerjanje in vodenje.

Image title