Učenje iz zrcala sveta

Novi časi terjajo izredno prilagodljivost na preobrazbo. Nujno je, če želimo iti s tokom naprej, da spremenimo pogled na preteklost, sedanjost in prihodnost. To določa našo sposobnost pretočnosti s kreacijo. Da se dejansko rojeva novo, potrebujemo kreiranje nove vizije na pravih temeljih. Tako je ustvarjanje sebe prizemljeno. Soočeni smo z zrcalom sveta. Kako ga prepoznavamo in ponotranjimo na lastnem pragu je vodilo napredovanja

Učenje kako naprej skozi preobrate in preizkušnje tega časa je na dnevnem redu. Razen če prepustimo usodo v roke nekomu drugemu. To je značilen pasiven pristop odsotnega vedenja, z nerealnimi pričakovanji. Pelje nas na stranski tir. Da dosežemo stik s tokom sprememb, velja vklopiti nove načine radovednosti do neznank.

Danes smo soočeni z vrsto ovir kako napredovati. Potrebno jih je prepoznati na več ravneh. Kakšno čustveno stanje povzročajo, kakšna miselna prepričanja so prisotna, kako vpliva na fizično počutje in kako so duhovno prepoznavna kot določen program življenja. Tako se ovira razkrije kot konkretna razvojna naloga. .

Stopnja napredka je geomantično prepoznavna po premikih sorazmerno v sebi, domu in kraju bivanja. Hologram se seveda širi v premikih odnosa do širšega okolja in sveta. Globalno in lokalno sta ista zgodba, v večjem in manjšem merilu.

Zasičenost z balastom in duhovna podhranjenost peljeta v nezadovoljstvo. Balast se kaže naokrog kot nekoristna in škodljiva mentalna hrana, ki se producira z medijsko dramo. Vkolikor se pretirava v tej smeri pri pristajanju na negativne informacije v svoji zavesti, je potrebna nujna abstinenca, sicer se sebe pelje v depresivna stanja. Vzdrževanje dobre duhovne kondicije je vadba sedanje preobrazbe.

Brez zaznavanja subtilnih vplivov aktualnih trendov smo v pasti. Delujejo podtalno in subliminalno. Običajna površna logika vse to potiska v podzavest. Zato nič ne razume kje so razlogi za težave. Odziva se v afektu neučinkovito. Da preprečimo zdrs v kolektivno podzavest senčnih vplivov, potrebujemo pogum raziskovanja z intuicijo in zdravo kmečko pametjo.

Ozaveščanje o aktualnih razmerah iz širše perspektive, ven iz okvirjev znanih dramatičnih dejstev, je dejavnost z distanco in empatijo. Terja kritično mišljenje, globlje zaznavanje stanja in pogum povedati drugače. Ko se v tem delu združuje vedno več ljudi in aktivnosti, nastaja mreža spodbujanja sprememb. Cilj je biti soustvarjalec, v skupni univerzalni nalogi pomagat.

Kako priti ven iz izgorelosti je pri marsikomu vprašanje, ki je na skupnem imenovalcu z iskanjem novih moči nove vizije. Prav preobrazba tega časa je tisti vir rešitve. Potrebujemo novo paradigmo v številnih panogah, kreativnosti in poslovanju. Stara paradigma nima več moči. Je sebe iztrošila na minimum. Brez sodelovanja z novimi resursi ustvarjalnosti z Zemljo nastaja neznanka imenovana globalna kriza. Nemudoma se velja posvečati skupni ekologiji, energiji in eksistenci.

Smo v zapletenem času. Učimo se rešitve kako se odmotat iz klobčiča kolektivne inercije. Najbolj nevarna je nevednost in otopelost zavedanja. Še posebej če se pomeša z indoktrinacijo duha. Pridobiti velja potrebna znanja kaj se dogaja in se naučiti samostojno presojat na osnovi svoje notranje zaznave.

Brez vztrajnosti in rednega treninga z dnevnimi izzivi se prej ali slej pokaže prepreka- imenovana zdrs v kolektivno podzavest. Ko se tja pade, nič ne gre tako kot bi moralo. Nasprotno se odvija zataknjenost, s sumljivim zapletanjem v začaranem krogu. Soočaš se s potrebo priti ven v zasilnem izhodu. Ta je tam kjer spet zberemo voljo, se ponovno pobrati na svoje noge in iti naprej.

Negacija stika s svetostjo Zemlje povzroča odsotnost iz vira. Nastajajo umetni viri na katere se priključuje kot kompenzacijo. Ko utišaš notranji glas z umetnimi mašili do te mere da zboli duša, potem se pojavi potreba po zaščiti. Saj je tako ravnanje škodljivo do sebe in drugih. Za zaščito pomaga tudi molitev.

Nastavljene zanke podnebnih sprememb kot opozorilo kaj delamo narobe in kje velja iskat poti preobrazbe, so del kompleksnih preobratov v ekosistemu nas samih. Najbolj poučno sporočilo številnih bolečih izkušenj je: kako smo odtujeni od duše narave. Ta se odraža kot ogledalo odtujenosti: kaj resnično potrebujemo in kaj počnemo kot destruktivno vedenje. Tako smo ujeti v verižne reakcije in iskanja poti ven.

Spekter vibracij na katere se priključujemo nezavedno se širi. Nastaja nov pas motečih vibracij ki preizkušajo. Prav tako se poraja nova vrsta zavesti preobrazbe Zemlje. Kam se priključimo, določamo mi s svojim vedenjem. Vsak dan je na voljo te vrste trening.

Kraja energije poteka po značilnih mehanizmih prikritih mahinacij prevladujočih korporacij. Nastalo izkoriščanje naravnih virov je postalo alarmantno. Prebujanje okoljskega ozaveščanja in razkrivanje zakritih nevarnosti je pot preobrazbe vseh ki se povezujejo v aktivno celostno ekologijo.

Ko se izgubiš v slepilu omame masovne drame, išči znamenja ki sporočajo opozorila. Potrebno jih je vzeti resno in dosledno upoštevati opozorilni apel kako izstopit iz slepe ulice. Vkolikor tega ne naredimo, se seveda opozorilo stopnjuje. Takrat je potrebno stopnjevati spremembo po postavljanju na realna tla.

Globalni trendi vdirajo v lokalni prostor. Imajo zaznamovano agresivnost in napadalnost v naravne vire. Neizprosno razžirajo subtilne sfere ekosistema. Da se zaščitimo pred tovrstnimi motnjami je potrebna primerna stopnja zavesti, ki jo negujemo z vadbo, ozaveščanjem in skupnim mreženjem za pomoč okolju. Vkolikor ostajamo pasivni, nastaja začaran krog. Izhod je proaktivni pristop osebne in skupne ekologije.

Napadanje, pritiski in nadvlada nad svobodo. To so značilni pristopi negativnih trendov tega časa. Širi se skozi pore okolja in projecira problem civlizacije na življenjsko energijo, ki se negativizira v zavesti družbe. Zdravilo za to kažejo proaktivne organizacije in posamezniki nove ekologije. Poleg poguma je odločilna vizija.

Tehno življenje mladih zvrača težišče v nadzor nad starši. Mladi postajajo katalizator nadzora tehno trendov. Tendenca tehno kontrole ima spretne mehanizme vdiranja v družine, skupnost in družbene organizacije. Da ne bomo prej ali slej postali lutka na tehno platformi, ki upravlja z našimi resursi, se velja poglabljati v svetovno nevarnost s svojo popularnostjo določanja življenja na tipki računalnika. Kako preprečiti domino efekt je ponovno vprašanje kritične mase zavesti civilizacije.

Smo v času polarizacij. Priča smo interakciji med dvema poloma, ki se kažeta kot boj in konflikt med eno in drugo stranjo. Kompleksnost polarizacije se kaže tudi med žensko in moško vlogo v družbi, družini in službi. To je osnovno merilo da se učimo kako sodelovati in odpravljati zastarele polarizacije v združevanje različnosti.

Zakaj bi se sploh zaganjal, če gre svet v samouničenje? Takšno stališče nekaterih, ki jih ni malo, je odraz naše skupne nemoči in nezavedne izgubljenosti v dvomih smisla življenja. Tako ogledalo vidimo naokrog tudi pri mladih. Kažejo nam našo lastno senco civilizacije. So nosilci nove generacije in indikator kako se odvija vrenje preobrazbe.

Beg iz realnosti je tako pogosto povzročen iz fantazije da si preprečiš trpljenje. Toda zgodi se ravno nasprotno. Ker ni soočenja z dejstvi, se nastalo trpljenje tlači vase. Trpljenje nastaja ko se ne pogleda resničnosti v oči in se igra vlogo žrtve. Tradicija uči prepoznavanje demonov kot prakso urjenja duha.

Aktualna preobrazba je veliko bolj kompleksen proces kot se običajno zdi na pogled površne drame krize. V sebi skriva porajanje nove moči, vkolikor jo razumemo kot sodelovanje in zdravljenje. Ko jo tako uporabljamo, se šibkosti skupne rane preobražajo in spreminjajo v nov ciklus.

Ko razpustimo napačna pričakovanja, se priložnosti približajo. Preobrazba tega časa je namenjena za prepuščanje priložnostim z vizijo. Prava pričakovanja so takrat, ko smo realni in vizionarski. Brez ustvarjalne domišljije nastaja dolgčas, ki je ubijalski za inovacije samega sebe v novo.

Preizkušnje za preživetje projektov tega časa so predočene kot trening budnosti, čuječnosti in prodornosti preobrazbe. Veliko zastavljenih shem ne deluje več. Opazovanje kaj je zastarelo in kaj nujno potrebno prilagoditve na novo dinamiko, je vadba logičnega mišljenja, skupaj z zaznavanjem finih subtilnih vsebin skupne spremembe. To so odločilni preobrati v naši zavesti.

Poslovno okolje je v posebej izrazitih izzivih nove postavitve. Postaviti velja nov način delovanja na trgu. Potenciali podjetja potrebujejo novo postavitev v opravljanju poslanstva. Da se to doseže, je potrebna enakovredno spremenjena notranja postavitev. Tako se sistem zaokroži v celoto. Temu se danes reče sistemsko mišljenje in spreminjanje.

Trajnostni razvoj je pri nas pojem ki se uporablja kot pozitivni predznak za številne ideje. Da ne izpade zgolj teoretični pojem, je pomembno razumet soodvisnost med okoljem in našimi prepričanji, projekti in delovanji. Ko razumemo soodvisnost se poveča diapazon naše kreativnosti.

Ko spoznavamo karmo prostora, pokrajine, podjetja in dežele se nam kažejo nosilni viri ovir in rešitev. Karma oziroma usoda je pravzaprav razvojna matrica. Je debela knjiga informacij, ki so zapisane v vsakem prostoru kot energijska memorija. Naloga karme je proučit to knjigo in napisat novo. Metaforično mišljeno kot razvojni izziv sprejeti preteklost in kreirati prihodnost.

Zgodovina je spravljena v prostoru bivanja tako kot v računalniku. Vse kar se je počelo je shranjeno v podzavesti skupnega prostora. Karmična diagnostika hiše oziroma okolja pomeni prepoznati to zgodovino in razvojno nalogo stanovalcev ter prebivalcev kraja. Tako se sprejme svoje temelje taki kot so s svojim značajem in izhodišča za izboljšanje načina življenja ter ustvarjanja doma in skupnosti.

Nasedanje na senčni lik družbe, bivalnega in delovnega prostora pomeni zastoj v razvoju. Senčni lik prostora je ena od posebnosti geomantijske raziskave že po tradiciji. V današnjem času je analiza senčnega lika holistična. Inkluzivno s svetlo platjo potenciala, življenjske naloge in axis mundi povezave med Nebom in Zemljo lokacije. Senčni lik tega časa so vse potisnjene, neozaveščene in podtalne vsebine. Cilj je v njemu prepoznati vlogo zrcala in vzročne moči preobrazbe.

Učenje iz napak in spodrsljajev je lahko grenko. Da si naredimo duhovno pot kar se da strastno in ustvarjalno ob številnih preprekah, je potreben primeren pristop. Tega se naučimo s prepoznavanjem arhetipov. S tem se določene in predočene omejitve razširijo v matrico oziroma pravzorec. Značilen je po sposobnosti zdravljenja in generiranja spremembe.

Odločitve in odnos do okolja so osnova premikov v preobrazbi. Odločamo se vsak dan. Odločamo se o pomembnih preobratih. Če se ne odločamo in samo določamo da je, puščamo potek dogajanja z zrcalno odločitvijo negacije. Okolje in narava nam kaže ogledalo kako so odločitve suverene, tako da prejemamo povratne odzive občutkov srca.

Sodobne bolezni so kompleksnega značaja. Toda ločit velja zrno od plevela. Obdani smo s konstantnim vplivom propagande bolezni. Nasprotno: vzgajanje in prevzgoja k skrbi za zdravje sonaravno je v primanjkljaju. Tako je slehernik pogosto tarča samega sebe nezaupanja v naravno medicino. Ta je preprosta, inteligentna, nevsiljiva. Toda odpre se v svoji veličini ko se znamo prepustiti govorici narave.

Skrb za zdravje je danes vodilo. Zdravje je odraz opravljanja poslanstva, povezanosti z naravo, urejenega domovanja, odnosov in negovanja stika s sabo. Odnos do sveta zrcali naše notranje stanje kako se spreminjati.

Kako si medsebojno pomagat je eno do odločilnih vprašanj. K temu nas nagovarja skupno okolje, ki kaže številna ogledala kje se nahajamo kot civlizacija in skupnost. Globalni fenomeni trčijo v lokalno dogajanje kot kompleksna zmešnjava, če nosijo v sebi senčne verige dekadence duha. Vse vidno pred našimi očmi ima nevidno ozadje.

Ko pomagamo okolju, pomagamo sebi. Krogotok se odvija spontano v smeri dajanja in prejemanja. Pod pogojem da smo odprti za spremembe skupne zavesti.

Kako se spreminjati v teh časih je vprašanje v ospredju. Odgovor dobimo iz ogledal naših interakcij z okoljem, v odnosih in neposrednih izkušnjah. Zapisan je natančno kot naloga. Bolj kot beremo to sporočilo, bolj se nam odpira tok dogajanja iti naprej.

Robi Lavin, september 2022