Učenje skozi dediščino

Image title

Z metodami poučevanja v odprtem učnem okolju imajo učitelji in vzgojitelji priložnost spoznati, kako suhozidno dediščino obravnavati na celosten način z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo, jo tako vključiti v učne vsebine ter s tem prispevati k njenemu ohranjanju in razvoju. Suhi zidovi, ki se raztezajo po celotnem Krasu, predstavljajo monumentalni spomenik kulturne krajine. Partnerstvo kraške suhozidne gradnje se zavzema za zaščito in ohranjanje veščin suhozidne gradnje, značilnih za matični Kras. Program je namenjen otrokom, vzgojiteljem, učiteljem in obiskovalcem.

Image title

Park Škocjanske jame, Slovenija (Darja Kranjc, darja.kranjc@psj.gov.si, 051 306 182) in Karin Lavin (lavin@siol.net, 041 823 927) v okviru Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje

https://kraskagradnjanasuho.wixsite.com/suhozidnagradnja/single-post/2015/12/31/Lepota-pokrajine-in-znanje-prednikov-za-prihodnost