Učljiva geomantija

Tačas tečaj geomantija 2015 prinaša priložnosti, ki so v pričetku nove oblike sferične sinteze. Geometrija nove konstelacije leta 2015 je vključena v program izobraževanja GEOMANTIJA 2015. Program učenja proučuje postopna sporočila sedanjih planetarnih dogajanj. In ohranja korenine prastare modrosti. Tovrstno izobraževanje je celostno učenje. Je antiteza linearnemu črnobelemu kopičenju podatkov. To je doživljajsko barvito izkustveno povezovalno učenje v živo v naravi. 

Image title

Zdi se, da globalne spremembe vzbujajo neke vrste alarm kolektivnega nezavednega. Klic k globlji spremembi. 

Aktualna pisma ljudi mi to dokazujejo, da se potreba po tovrstnem vsestranskem zrenju povečuje. Ljudi, ki so zaslutili in se zanimajo za obširno integracijo osebnega duhovnega prostorskega razvoja, samospoznavanja, samozdravljenja, obujanja intuicije & lastnih talentov ter trajnostega razvoja okolja. 

Izobraževanje & delavnice v naravi GEOMANTIJA 2015 združuje tradicijo in potrebe človeka današnjega časa po celostnem razvoju, geopsihologiji, širjenju duševnega obzorja, sproščanju & regeneraciji, povezovanju z naravo, geoterapiji, 

Image title

uvajanju ekologije, prav tako senzibiliteti osebne ekologije. Je abeceda spoznavanja temeljnih znanj o naravi, sobivanju človeka z naravo in prostorom,   

foto markantnih geokrajev GEOMANTIJA 2015 : Škocjan, Devin, Štanjel, Piran..

Image title

tradicionalni arhitekturi, večdimezionalnemu spoznavanju prostora, evropskemu in kitajskemu feng shuju, evoluciji Zemlje in globalnih preobrazbah, ki smo jim priča. Zdravi zavest. Z osvobajanjem zavedanja sebe v zrcalu ekosfere. 

Vera vase je predpogoj za holistični razvoj, ki je utemeljen v samostojnem ustvarjanju posameznika, njegovem proaktivnem preseganju zastarelih družbenih norm in svežem generičnem soustvarjanju s skupnostjo.  Z zagotovilom da se dosega družbeno odgovorni razvoj s praktičnimi odgovori na kaj in kako. 

Tečaj geomantije si prizadeva postati komplementarni sistem obstoječemu izobraževanju v šolah. V navezi z navzočo celostno paradigmo, ki integrira dediščino pradavnega časa, duhovno znanost, sakralni zemljepis 

Image title

geomantijsko geografijo, sveto geometrijo, poglobljenim branjem pokrajine, senzibilizacijo človeka z naravo in avtentično ustvarjalnost. Oživljanje celostnega geomantijskega izobraževanja uvaja temelje k simbiozi vseh dimenzij bivanja in so-delovanja. 

Letošnje leto 2015 prizanesljivo odpira planetarno še več duhovne kreativnosti.